W portach Szczecin i Świnoujście modernizacja infrastruktury kolejowej

wrz 9, 2016 | Port Szczecin

1abcportnabfin16k

PKP Polskie Linie Kolejowe planują modernizację infrastruktury kolejowej w portach Szczecin i Świnoujście. Dzięki niej porty będą mogły przyjmować większe i cięższe składy. Zarząd portów liczy na zwiększenie udziału w przewozach transportu kolejowego.

Zarządca infrastruktury ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji zachodniopomorskich portów – poinformowała w komunikacie w czwartek spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Przetarg obejmuje m.in. opracowanie koncepcji programowoprzestrzennej projektu, a także materiałów przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 20172020. PKP Polskie Linie Kolejowe planują przeznaczyć na poprawę kolejowego dostępu do portów w Szczecinie i Świnoujściu ponad 600 mln zł; projekt ma być dofinansowany ze środków unijnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

W Szczecinie i Świnoujściu przebudowane będzie ok. 160 kilometrów torów, dwa wiadukty i most. Planowana jest elektryfikacja wybranych obszarów infrastruktury. Zmieni się i unowocześni system sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia telekomunikacyjne. W Porcie Handlowym Świnoujście mają powstać trzy tory tzw. zdawczo-odbiorcze.

Zmodernizowana infrastruktura ma umożliwić sprawniejszą obsługę towarów w portach. Dzięki inwestycji porty będą mogły obsługiwać cięższe i dłuższe składy.

„Do 2020 r. PLK zamierzają zrealizować program portowy, który obejmuje porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu oraz modernizację trasy Bydgoszcz – Trójmiasto – podkreśla cytowany w komunikacie prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel. – Nowe inwestycje o przewidywanej wartości około 4 mld zł zwiększą przepustowość linii, skrócą czas przewozu ładunków, czyli uzyskamy zakładany efekt – wzrośnie konkurencyjności przewozów towarowych”.

Z inwestycji w portach zadowolona jest Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. „Szlaki kolejowe wiodące do i z portu od wielu lat nie były modernizowane” – powiedziała PAP Woźniak-Lewandowska.

„Transport kolejowy obok rzecznego stanowi najbardziej przyjazną środowisku formę przewozu towarów. Dzisiaj udział transportu kolejowego w przewozach ogółem w zespole portów Szczecin-Świnoujście stanowi ok 46 proc. Liczymy na zwiększenie tego udziału. W kierunku intermodalnym rozwijać się będzie także Terminal Promowy w Świnoujściu” – dodała Woźniak-Lewandowska.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarządza dwoma portami – w Szczecinie i Świnoujściu.

W porcie w Świnoujściu znajduje się przede wszystkim terminal dla suchych ładunków masowych oraz terminal promowy. Port w Szczecinie obsługuje zarówno ładunki drobnicowe – w tym kontenery, wyroby hutnicze i ładunki wielkogabarytowe, jak również ładunki masowe – suche i płynne. Oba porty oferują także usługi przeładunkowo-składowe towarów rolno-spożywczych. (PAP)

res/ mag/

Źródło: PAP