W kwietniu VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

mar 13, 2019 | Polskie nowości

Logotyp png

W dniu 11 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Przewóz ładunku drogą morską” organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Przewóz ładunku drogą morską” jest poświęcona istotnym i często kontrowersyjnym kwestiom prawnym o podstawowym znaczeniu dla międzynarodowego obrotu morskiego, a w szczególności regułom stosowanym przy przewozie ładunku statkami morskimi, w tym prawom i obowiązkom stron umowy przewozu ładunku drogą morską, oraz odpowiedzialności przewoźnika, a także prawu ubezpieczeń morskich związanych z morskim przewozem ładunku. W czasie konferencji zostaną poruszone zagadnienia osadzone w sferze prawa oraz gospodarki związane ze współczesnymi wyzwaniami międzynarodowego obrotu morskiego.

Tegorocznej edycji konferencji towarzyszyć będzie II International Seminar „Maritime Roman Law”, którego inicjatorem jest Zakład Prawa Rzymskiego WPiA UG. Dodatkowo jak co roku odbędzie się Panel młodych naukowców. Obydwa te wydarzenia odbędą się w dzień poprzedzający konferencję tj. 10 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniej rejestracji. Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, dostępne są na stronie internetowej konferencji pod adresem: www.prawo-morskie.pl