„w imieniu Kierownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej…”

wrz 19, 2012 | 90 LAT PORTU GDYNIA

namiotkoSzanowny Panie Prezesie!

Z okazji doniosłego Jubileuszu 90-lecia istnienia Portu Gdynia – w imieniu Kierownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz własnym – przesyłam Panu Prezesowi, członkom Zarządu oraz wszystkim pracownikom Portu serdeczne gratulacje wraz z najlepszymi życzeniami dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności.
Każdy jubileusz jest świętem i wydarzeniem, oraz okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć, wyznaczania nowych celów i zadań.
W dniu pięknego jubileuszu pragnę wyrazić Państwu szczerą wdzięczność za rzetelną pracę, zaangażowanie i entuzjazm w budowaniu polskiej gospodarki morskiej. To dzięki Wam Port jest synonimem sukcesów gospodarczych kraju.
Życzę Państwu dalszej energii, zapału i wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów oraz wielu znaczących wyników, aby każdy kolejny rok przynosił nowe osiągnięcia, a Państwu – wiele satysfakcji zawodowej i osobistej.

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku

Anna Wypych-Namiotko

Podsekretarz Stanu

Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Warszawa, wrzesień 2012 r.