W Gdyni powstanie jedyne w Polsce Muzeum Emigracji

wrz 19, 2012 | Gdynia

MEZa dwa lata w zabytkowym budynku Dworca Morskiego w Gdyni powstanie jedyne w Polsce Muzeum Emigracji. Umowę inwestycyjną na finansowanie tego projektu ze środków europejskich – w ramach inicjatywy JESSICA – podpisali 14 września br. Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Daniluk i Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Utworzenie Muzeum Emigracji jest pierwszą inwestycją samorządową w województwie pomorskim, która otrzyma finansową pomoc w ramach inicjatywy JESSICA, wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest stworzenie w budynku historycznego Dworca Morskiego Muzeum Emigracji w Gdyni  – jedynego  miejsca w Polsce ukazującego trudne, ale i fascynujące dzieje emigracji z ziem polskich. Historię, która była do tej pory pomijana, przemilczana, a nawet fałszowana, a która niejednokrotnie powinna napawać Polaków dumą. Gdynia, jak żadne inne miejsce w Polsce predysponowana jest do gromadzenia i popularyzowania wiedzy o emigracji. To właśnie stąd, z Dworca Morskiego w Gdyni, tysiące ludzi, w poszukiwaniu wolności, marzeń i lepszego życia,  ruszało w podróż do nowego kraju. W budynku dawnego dworca, który od 1933 r. przez ponad pół wieku służył za centrum polskiego wychodźstwa, powstanie nowoczesna placówka muzealna, będąca jednocześnie ośrodkiem szeroko pojętego przemysłu kulturalnego.

UM Gdynia