W Brukseli o portach śródlądowych

paź 24, 2016 | Port Szczecin

1abcbruks16

20-21 października br. Bruksela gościła przedstawicieli europejskich portów śródlądowych. Wszystko za sprawą walnego zgromadzenia EFIP – Europejskiego Zrzeszenia Portów Żeglugi Śródlądowej (ang. EFIP – The European Federation of Inland Ports), do którego od września br. należy ZMPSiŚ SA.  Jego przedstawiciele wzięli udział w obradach.

Tematem przewodnim spotkania była przyszłość portów śródlądowych. Dyskusję toczono w trzech panelach, rozważając temat także z trzech perspektyw, tj. Unii Europejskiej, akademickiej oraz ekonomicznej. W trakcie obrad zaprezentowano europejską strategię dla portów śródlądowych z perspektywą do roku 2020. Rozmawiano także o roli portów śródlądowych w łańcuchu dostaw, traktując je jako ważne centra, stymulujące rozwój regionów oraz branży logistycznej. 

Punktem kulminacyjnym spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy EFIP a AIVP – Międzynarodowym Stowarzyszeniem Miast Portowych z siedzibą we francuskim porcie w Le Havre  (ang. AIVP – Association Internationale Villes & Ports).

EFIP istnieje od 1994 roku. Zrzesza ponad 200 portów śródlądowych z krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii i Ukrainy. EFIP posiada status obserwatora w Serbii. Reprezentuje interesy portów śródlądowych w Europie, podkreślając i wspierając ich rolę otoczeniu gospodarczym i biznesowym.

 

Monika Woźniak-Lewandowska

www.port.szczecin.pl