Vorhoeven w Polsce

maj 30, 2014 | Szczecin

1munnamedJednym z gości 2. Międzynarodowego Kongresu Morskiego, który w dniach 12-14 czerwca odbędzie się w Szczecinie, będzie Patrick Vorhoeven – sekretarz generalny międzynarodowego Stowarzyszenia Armatorów Europejskich (ECSA) z siedzibą w Brukseli.

Pojawi się on pierwszego dnia Kongresu. Vorhoeven wygłosi wykład na temat inicjatywy Komisji Europejskiej, która zmierza w kierunku znoszenia barier oraz wprowadzenia ułatwień w wewnątrzunijnym handlu drogą morską.

Patrick Vorhoeven ma bogate doświadczenie na płaszczyźnie gospodarki morskiej i prawa morskiego. Zanim został sekretarzem generalnym ECSA w sierpniu 2013 roku, wcześniej przez 13 lat piastował on podobne stanowisko w Organizacji Europejskich Portów Morskich (ESPO). Vorhoeven jest także profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Ghent.