VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo morskie”

kwi 24, 2017 | Polskie nowości

1 umgdy

W dniu 20 kwietnia 2017 roku, na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo morskie”, organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Urząd Morski w Gdyni reprezentowany był przez Pana Dyrektora kpt. ż.w. Wiesława Piotrzkowskiego, który wystąpił w sesji „Efektywność procedur inspekcyjnych w kontekście przestrzegania prawa” z prezentacją pt. „Bezpieczny statek Morski w bezpiecznym porcie – kilka uwag o planach ochrony statku i obiektu portowego”.

Przemawia kpt. ż.w. Grzegorz SiemińskiDrugim prelegentem z naszego Urzędu był Pan kpt. ż.w. Grzegorz Siemiński z Inspektoratu Państwa Portu, który wystąpił w tej samej sesji z prezentacją pt. „Stosowanie procedur kontrolnych państwa portu (PSC) w praktyce” . Podczas oficjalnego otwarcia konferencji, głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pan Wojciech Zdanowicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej. Przemawia przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pan Wojciech Zdanowicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej.

VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo Morskie” była poświęcona zagadnieniom, które mają fundamentalne znaczenie dla zarządzania bezpieczną eksploatacją statków morskich i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska, a także ochrony statków i portów morskich. Punkt wyjścia do dyskusji o bezpieczeństwie morskim stanowiła zdatność statku do żeglugi, będąca przejawem prewencji i przezorności. Bezpieczeństwo morskie rozumiane jako stan, w którym ryzyko wystąpienia wypadku morskiego jest ograniczone do akceptowalnego poziomu, wymaga kontroli i ciągłej poprawy procedur. Naruszenie norm i standardów bezpieczeństwa morskiego rodzi odpowiedzialność prawną. W trakcie konferencji poruszono wybrane zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa morskiego zogniskowane w układzie prewencja, kontrola i odpowiedzialność.

Źródło: Urząd Morski w Gdyni