UWAGA – Podatki marynarskie: safety first!

lis 8, 2021 | Polskie nowości

Niestety ostatnie miesiące są bardzo trudne dla wielu marynarzy w związku z coraz bardziej nieprawnymi i opresyjnymi działaniami aparatu skarbowego w Polsce. Z miesiąca na miesiąc marynarze są konfrontowani z bezzasadnymi wezwaniami, decyzjami wymiarowymi oraz zajęciami rachunków bankowych marynarzy na bezprecedensową skalę, co kreuje większą niż zwykle nerwowość w środowisku marynarskim.

We wcześniejszych latach zdarzały się nieraz fale wezwań marynarzy, ale w tym roku skala tych praktyk urzędniczych przy równoczesnym braku respektowania praw marynarzy ma charakter wręcz precedensowy, co wymaga bardzo wielu działań ze strony kancelarii zmierzających do zabezpieczenia interesu prawnego marynarza.

Sytuacji nie poprawia również wejście w życie Nowego/Polskiego Ładu, który bezpośrednio nie wpłynie, na tym etapie, na sytuację podatkową polskich marynarzy pracujących dla zagranicznych armatorów na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym, ale z pewnością wykreuje znaczny chaos w aparacie skarbowym w roku 2022.

Z uwagi na coraz więcej zapytań i próśb ze strony marynarzy oraz obawy marynarzy związane z utratą dorobku życia, przygotowaliśmy wielorakie rozwiązania zmierzające do majątkowego i „podatkowego” zabezpieczenia marynarza i jego rodziny przed tymi niepokojącymi działaniami aparatu skarbowego w Polsce.

Marynarz w pułapce podatkowej

Wielu marynarzy zasadnie wyraża swoją frustrację, wynikającą z tego, że zarówno urzędy skarbowe jak i niektóre sądy administracyjne bardzo arbitralnie oraz bez podstaw prawnych zmieniają swoje stanowiska i linie interpretacyjne w kwestii podatków marynarzy m.in. w zakresie definicji transportu międzynarodowego, co w istocie prowadzi do dużej labilności polskiego systemu podatkowego dla marynarzy. Te wątpliwe praktyki wynikają nie ze zmian w prawie, ale z kuriozalnych zmian interpretacyjnych zmierzających wyłącznie do zabezpieczenia profiskalnych interesów państwa, często z naruszeniem praw podatnika.

W związku z powyższym dochodzi do trudnej dla marynarza sytuacji, z jednej strony marynarz ma określone obowiązki wynikające z przepisów np. złożenie zeznania rocznego, zapłata zaliczek na poczet PIT, złożenie wniosku o ograniczenie poboru zaliczek, a z drugiej strony dopełniając tych obowiązków naraża się na wręcz schizofreniczne i agresywne praktyki aparatu skarbowego w Polsce.

Z kolei, jeśli marynarz obowiązków tych nie dopełni naraża się na wezwania z Urzędu Skarbowego w tym zakresie i odpowiedzialność karno-skarbową.

Może lepiej się nigdzie nie zgłaszać?

Naturalnym odruchem dla wielu marynarzy jest chęć przeczekania tego trudnego okresu poprzez niezgłaszanie się do US pomimo ciążących na marynarzach obowiązkach. Sprawa nie jest jednak taka prosta, bowiem aparat skarbowy z roku na rok coraz skuteczniej odnajduje podatników, którzy nie dopełnili swoich obowiązków.

Pamiętajmy, iż coraz więcej państw przyjęło w umowach podatkowych z polską mniej korzystną metodą unikania podwójnego opodatkowania dla marynarzy tj. metodę proporcjonalnego zaliczenia, która nakłada na marynarzy szereg obowiązków w Polsce. Przy okazji zmiany metody wiele państw usprawniło wymianę informacji podatkowej z Polską m.in. w związku z przystąpienie do Konwencji MLI, co bardzo często jest powodem wezwań i kontroli rodzin marynarskich.

W czasach pandemii Covid-19 wielu marynarzy inwestuje zarobione środki pieniężne w ruchomości, giełdę lub nieruchomości, co również często jest źródłem zainteresowania Urzędu Skarbowego marynarzem, który wcześniej nie deklarował swoich dochodów w Polsce.

Z uwagi na powyższe, wszelkie decyzje w zakresie niezgłaszania się do Urzędu Skarbowego powinny być uprzednio poparte profesjonalną analizą lub poradą prawną dotyczącą sytuacji podatkowej marynarza. Warto również podkreślić, iż sytuacje prawno-podatkowe marynarzy są wysoce zindywidualizowane.

Marynarz dyrektorem w spółce cypryjskiej lub maltańskiej?

Ostatnimi czasy pojawiły się kuriozalne i zarazem dość niebezpieczne dla marynarzy „pomysły” ominięcia przepisów prawa podatkowego w Polsce poprzez stworzenie pewnego modelu, w którym to marynarz pracujący na statkach ma rzekomo ominąć problemy podatkowe w Polsce poprzez pełnienie funkcji dyrektora w spółce prawa zagranicznego.

Pomijam oczywisty fakt, że takie działanie będzie przez polski aparat skarbowy odebrane jako niedozwolony schemat podatkowy zmierzający do optymalizacji podatkowej, która jest karana odpowiedzialnością karno-skarbową i zagrożeniem pozbawienia wolności do lat 25, to co wymaga jednak szczególnej uwagi to fakt, iż marynarz w takiej konfiguracji, jeśli miałby świadczyć pracę na statku poprzez swoją spółkę, nie będzie w ogóle chroniony w zakresie praw pracowniczych oraz ubezpieczeń marynarskich.

Powyższe prowadzić będzie do sytuacji, w której armator będzie takiego marynarza, pracującego jako spółka lub działalność gospodarcza, traktował jak partnera biznesowego, a nie pracownika objętego ochroną wynikająca z przepisów prawa oraz regulacji układów zbiorowych pracy.

Marynarze powinni z bardzo dużą dozą ostrożności podchodzić do tego typu „ofert”, gdyż wszelkie negatywne skutki takich a nie innych rozwiązań poniosą sami marynarze, a nie „doradcy”, którzy bardzo często nie mają odpowiedniego rozeznania w sytuacji prawno-podatkowej marynarzy.

Jak się zabezpieczyć?

Zanim marynarz będzie w stanie wybrać odpowiednie dla siebie i swojej rodzin rozwiązanie musi mieć pełną świadomość swojej sytuacji prawno-podatkowej oraz możliwości zabezpieczenia majątku przed zakusami fiskusa. Powyższe rozwiązania mogą mieć najprzeróżniejszy charakter np. zmiana rezydencji podatkowej, intercyza etc., ale każde potencjalne rozwiązanie musi być bardzo umiejętnie dobrane do konkretnej sytuacji marynarza oraz skorelowane z ewentualnym ryzyka związanymi z praktykami danego Urzędu Skarbowego właściwego dla marynarza.

Nie każdy marynarz może faktycznie zmienić rezydencję podatkową na zagraniczną, a nawet jeśli to zrobi musi to zrobić na tyle umiejętnie, aby nie popaść w jeszcze większe problemy podatkowe.

Kancelaria wychodząc naprzeciw oczekiwaniom marynarzy opracowała kilka bezpiecznych dla marynarzy rozwiązań, które wymagają całościowego i wielopłaszyznowego podejścia do sytuacji marynarza i jego rodziny poprzedzonego odpowiednią analizą prawno-podatkową.

Osoby zainteresowane takimi rozwiązaniami zapraszamy do kontaktu: mateusz.romowicz@kancelaria-gdynia.eu

 

Radca prawny – Mateusz Romowicz

http://www.kancelaria-gdynia.eu

www.facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting – Mateusz Romowicz.