Utrzymujący się poziom przeładunków w portach w Szczecinie i Świnoujściu

sty 23, 2013 | Port Szczecin

111szczecinportPotwierdziły się wstępne kalkulacje dotyczące wyników przeładunkowych za poprzedni rok w portach w Szczecinie i Świnoujście. Wskazywany był zbliżony poziom do roku ubiegłego, określanego jako rekordowy.

Rzeczywiście – porty w Szczecinie i Świnoujściu, osiągając w 2012 wynik 21 mln 267 tys. ton, przeładowały tylko o 87,5 tys. ton mniej niż w roku 2011. Spadek o 0,4% w porównaniu do roku ubiegłego w dalszym ciągu oznacza bardzo dobry wynik. Tak wysoki poziom przeładunków Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA uzyskał ostatni raz 28 lat temu, kiedy wielkość przeładunków wyniosła 22,2 mln ton.

We wszystkich grupach towarowych w roku 2012, za wyjątkiem węgla,  nastąpił wzrost przeładunków w stosunku do roku ubiegłego. Największy wzrost zanotowano w przeładunkach rudy – było to 55%, a także w przeładunkach zbóż, gdzie wzrost wyniósł prawie 30 procent (28,9%) oraz w obsłudze towarów z grupy inne masowe – tam wzrost w przeładunkach wyniósł 10,1%. W tej ostatniej grupie towarowej duży udział ma biomasa dla elektrowni.

Bardzo dobry wynik zanotował także ZMPSiŚ SA  w przeładunkach drobnicy, pomimo mniejszych obrotów kontenerowych (wyniosły one 52.178,5 TEU, czyli mniej niż w roku ubiegłym o 5,3%). Wysoki poziom przeładunków drobnicy osiągnięty został głównie dzięki drobnicy promowej. Łącznie przeładowano w obu portach prawie 9,5 mln ton drobnicy, czyli więcej niż w roku ubiegłym o 1,5%.

Spadek zanotowano wyłącznie w przeładunkach węgla – wyniósł on 21,5% w stosunku do roku 2011. Ostatecznie jednak to on zaważył na łącznym wyniku przeładunków – nieznacznie niższym niż ubiegłoroczny.

Powyższe wyniki przeładunków mogły zostać osiągnięte dzięki polityce, realizowanej przez Zarząd Spółki. Świadczą one o skutecznie realizowanej strategii, jaką jest dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku transportowym.