Ustawa stoczniowa już po trzecim czytaniu

lip 7, 2016 | Polskie nowości

1abcstocznia1234

W Sejmie odbyło się wczorajdzisiaj trzecie czytanie projektu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego oraz przemysłów komplementarnych. Projekt przygotowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Ustawa stworzy ramy prawne, organizacyjne i finansowe, które pozwolą aktywizować przemysł okrętowy i produkcję komplementarną w naszym kraju.

Projekt przewiduje m.in. zwolnienia w zakresie podatku VAT. W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych CIT stocznie będą miały możliwość wyboru między podatkiem CIT a zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wysokości 1 proc. Przedsiębiorca będzie musiał tylko złożyć stosowne oświadczenie, i taka forma będzie go obowiązywała 3 lata. Obszary, na których prowadzona będzie produkcja okrętowa, będą mogły być objęte statusem specjalnych stref ekonomicznych.

Te wszystkie rozwiązania dedykowane będą producentom gotowych statków.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem ustawa ma zostać uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta do końca sierpnia br. Wejdzie w życie 1 stycznia 2017r.

 

Biuro Prasowe MGMiŻŚ