Urząd Morski w Słupsku do likwidacji. Błyskawiczna akcja ministerstwa

lis 14, 2019 | Polskie nowości

Urząd Morski w Słupsku.svg

Od 1 stycznia przestaje istnieć Urząd Morski w Słupsku. Właśnie opublikowano projekty rozporządzeń ministra gospodarki morskiej i i żeglugi śródlądowej datowane na 12 listopada.

Wtorkowe projekty Rozporządzenia w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich i siedzib urzędów morskich zostały opublikowane dzisiaj (w środę). Obecnie znajdują się na etapie uzgodnień międzyresortowych. Dostał je m.in. premier, wszyscy ministrowie, prezes UOKiK, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, koordynator ds. służb specjalnych, wojewodowie-pomorski, zachodniopomorski i warmińsko-mazurski.

Na przedstawienie uwag do projektów resorty mają czas jedynie do piątku, bo „skrócenie terminu uzasadnione jest koniecznością pilnego wprowadzenia zmian w strukturze organów terenowej administracji morskiej – wejście w życie projektów planowane jest na dzień 1 stycznia 2020 roku”.

Wtedy to kadry, majątek, zadania, kompetencje, zobowiązania itd. zostaną przejęte przed dwa urzędy morskie – w Gdyni i w Szczecinie. Granicę wyznaczy południk 16 41′ 56,70” długości geograficznej wschodniej i granica województw.

Natomiast dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni sprawować będzie nadzór nad całością systemu rozgraniczenia ruchu statków „TSS Ławica Słupska” – tj. także w części systemu TSS znajdującej się w terytorialnym zakresie działania dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Z uzasadnienia wynika, że konieczność wydania rozporządzenia znoszącego Urząd Morski w Słupsku wynika z podjętych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej działań mających na celu reorganizację struktury terenowej administracji morskiej. Zniesienie Urzędu Morskiego w Słupsku przyczyni się do bardziej efektywnego i sprawniejszego realizowania zadań administracji morskiej.

Według autorów likwidacji wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Na Wybrzeżu Środkowym w 1954 roku powstał Koszaliński Urząd Morski z siedzibą w Słupsku. Po podziale administracyjnym państwa w 1975 roku nazwa została zmieniona na Urząd Morski w Słupsku.

 

Źródło: gp24.pl