Urząd Morski w Gdyni dostanie nową jednostkę wielozadaniową

cze 2, 2017 | Polskie nowości

zodiak

W ramach porozumienia pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni i Urzędem Morskim w Szczecinie, zbudowane zostaną dwie jednostki wielozadaniowe. Ich wejście do eksploatacji planowane jest w 2020 roku. Zastąpią one wysłużone, bliźniacze jednostki obu urzędów.

Dwie nowe jednostki o konstrukcji lodołamaczy zasilą flotę Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Szczecinie. Zastąpią dwa bliźniacze statki – gdyńskiego Zodiaka i szczecińską Planetę. Zakup statków to jeden z elementów budowy systemu poprawiającego dostępność polskich portów od strony morza, a także wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego – poinformowało Ministerstwo Rozwoju. Ich wejście do eksploatacji planowane jest w 2020 roku. Służyć będą do obsługi oznakowania nawigacyjnego, pomiarów morskich, działań przeciwpożarowych, ochrony środowiska morskiego (zwalczanie rozlewów), a także będą mogły udzielać asysty w poważnych akcjach ratowniczych. Obie jednostki będą miały długość ok. 60 m. Co się stanie z wysłużonymi jednostkami, to jeszcze pewne nie jest.

– Rozważamy wszelkie opcje. Podstawową jest ta, że jednostki będą wystawione na sprzedaż, a w przypadku braku ofert złomowane. Jest też możliwość, że w przypadku odrębnej decyzji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostaną przekazane innym podmiotom – mówi Magdalena Kierzkowska, rzecznik Urzędu Morskiego w Gdyni.

Projekt wymiany jednostek realizowany jest przez Urząd Morski w Szczecinie. Jego całkowity koszt to 240 mln złotych. 85% tej kwoty to dofinansowanie unijne z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Ponadto, Urząd Morski w Gdyni w ramach modernizacji floty oraz zawartej z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowy o dofinansowanie, zakupi następujące jednostki taboru pływającego: specjalistyczną jednostkę hydrograficzną wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych, jednostkę dla obsługi Kapitanatu Portu Gdynia, jednostkę do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego, dwie szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne.

 Łączna wartość projektu to 83,5 mln złotych, z czego 85% stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jednostki zostaną wybudowane i dostarczone do 2019 roku.

 

fot. Urząd Morski w Gdyni