Uroczystość 96. Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem

lut 12, 2017 | Różne

1rocznicazaslubinposlkizmorzem

W Warszawie odbyła się uroczystość 96. Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Morskie – Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Tak jak 96 lat temu uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą dziękczynną, którą sprawował ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz.

Prelegenci podczas swoich wystąpień poruszyli temat bezpieczeństwa na morzu oraz podkreślili istotną rolę jaką pełni dostęp Polski do Morza Bałtyckiego.

Po wygłoszonych referatach nastąpiło wręczenie statuetek Animus et Semper Fidelis (Odważny i zawsze wierny). Tegorocznymi laureatami nagrody Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zostali: ks. prałat Bogdan Bartołd – za wielką żarliwość w głoszeniu słowa bożego i osiągnięcia w pracy duszpasterskiej oraz wybitne zasługi w propagowaniu postaw katolickich i patriotycznych, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szwagrzyk – za wartościowe prace naukowe służące odkłamaniu najnowszej historii Polski oraz dociekliwość i wnikliwość w swoich publikacjach oraz prof. dr hab. Piotr Małoszewski – za benedyktyńską pracę wśród niemieckiej polonii oraz za umacnianie patriotycznej więzi z krajem.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ