UOKiK zaakceptował zakup akcji C.Hartwig Gdynia S.A. przez OT Logistics S.A.

lis 26, 2013 | Żegluga Śródlądowa

1otlogisticsUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydal zgodę OT Logistics S.A. na zakup kontrolnego pakietu akcji C.Hartwig Gdynia S.A., jednej z największych firm spedycyjnych w Polsce. Szczecińska spółka spedycyjno- logistyczno-transportowa w lipcu br. podpisała przedwstępną umowę nabycia 37.5 proc. akcji od Hass Holding Limited oraz 37,5 proc. akcji od Morskiej Agencji Gdynia Sp. z o.o. Transakcja zakupu C.Hartwig zostanie sfinalizowana ze środków własnych OT Logistics w I kwartale 2014 r.

Ogółem po zakończeniu transakcji, OT Logistics stanie się właścicielem 75 proc. akcji C.Hartwig Gdynia S.A., firmy spedycyjnej, działającej od ponad 150 lat na międzynarodowym rynku, specjalizującej się w przewozach morskich, lądowych, lotniczych oraz usługach logistycznych. W 2012 skonsolidowane przychody C.Hartwig Gdynia przekroczyły 246 mln PLN.

– Zgoda UOKiK znacznie przybliża nas do zakończenia procesu zakupu akcji Hartwig, spółki o ugruntowanej pozycji w sektorze spedycyjnym. Dzięki synergii z innymi naszymi spółkami z Grupy znacznie poszerzymy zakres działań. Transakcja zostanie sfinalizowana z środków własnych w I kwartale 2014r. – powiedział Piotr Chajderowski, prezes zarządu OT Logistics S.A.

Szczecińska Spółka realizuje konsekwentnie przyjętą strategię opracowaną na najbliższe lata. W lipcu br. otrzymała od Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A, (ZMPG) wyłączność na przeprowadzenie w pełnym zakresie due diligence Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia sp. z o.o. (BTDG). Zgodnie z harmonogramem prywatyzacyjnym, transakcja powinna zostać zakończona w I kw. 2014 r. Środki na zakup BTDG spółka pozyskała poprzez Giełdę , sprzedając za 30 mln zł akcje nowej emisji.