Udane półrocze w przeładunkach zbóż

wrz 4, 2015 | Porty Morskie

1ewaptak

Inwestycje w portach oraz rosnący eksport przyczyniły się do znacznego wzrostu przeładunków zbóż. W minionym półroczu przeładowano w polskich portach ponad 3,83 mln ton zbóż. Dzięki już zrealizowanym oraz planowanym inwestycjom w kolejnym latach można liczyć na jeszcze wyższe przeładunki.

Liderem przeładunków jest port Gdynia gdzie przeładowano prawie 2,1 mln ton. Wynik to między innymi zasługa nowych inwestycji zwiększających możliwości przeładunków zbóż i pasz w porcie.  W grudniu ubiegłego roku na zapleczu Bałtyckiego Terminalu Zbożowego oddano do użytku magazyn, mogący pomieścić około 30 tys. ton zbóż. W maju 2015r. przy Nabrzeżu Śląskim oddano do użytku inwestycję ZPM Gdynia – magazyn zbożowy o pojemności 60 tys. ton (wydzierżawiony na 27 lat przez Morski Terminal Masowy Gdynia).

24 sierpnia Zarząd Portu podpisał umowę nabycia części terenów Stoczni Remontowej Nauta SA o powierzchni ponad 2 hektarów.  Zarząd Portu planuje na tym terenie budowę nowego magazynu paszowo – zbożowego.

Na dobre wyniki miała też wpływ przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego umożliwiająca obsługę statków klasy panamax o zanurzeniu do 13m.

Przeładunki zbóż i pasz w gdyńskim porcie obsługuje Morski Terminala Masowego, Bałtycki Terminal Zbożowy i Bałtycki Terminal Drobnicowy.

W ubiegłym roku przeładowano w Gdyni prawie 3 mln ton zbóż, z czego prawie ¾ stanowił eksport.

Bardzo duży wzrost przeładunku zbóż nastąpił w Szczecinie i Świnoujściu. W pierwszym półroczu przeładowano tam 973 tys. ton zbóż i produktów zbożowych, co daje wynik ponad 40% lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Podpisana w ubiegłym miesiącu umowa pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z  Copenhagen Merchants Holding A/S, zakłada trzydziestoletnią dzierżawę przez Duńczyków elewatora Ewa. Elewator ma zostać zmodernizowany a po jego uruchomieniu o ponad 350 tys. ton rocznie mogą zwiększyć się przeładunki zbóż w szczecińskim porcie.

Znajdujące się w pobliżu elewatora Nabrzeże Zbożowe zostało całkowicie zmodernizowane, wybudowano też nowe Nabrzeże Niemieckie. Do 10,5 m pogłębiono też akweny przy nabrzeżach.

Bardzo istotne z punktu przeładunku towarów zbożowych (i nie tylko) jest także pogłębienie toru wodnego Szczecin- Świnoujście do 12,5 m. Umożliwiłoby to przyjmowanie w szczecińskim porcie dwukrotnie większych masowców i drobnicowców niż obecnie.

W Gdańsku nastąpił spadek przeładunków o około 5% – w porcie przeładowano 780 tys. ton zbóż. Jednak poczynione i planowane inwestycje dają nadzieję na znaczące wzrosty w przyszłości.

Dzięki wybudowaniu w ubiegłym roku 5 zbiorników o pojemności 3500 ton każdy oraz pogłębieniu dna zwiększyły się zdolności przeładunkowe masowego terminalu GBT.

Do sporych inwestycji przymierza się także operator portowy OT Logistics. Spółka zamierza wydzierżawi od Portu teren o powierzchni 26 ha i w ciągu 5 lat wybudować terminal do przeładunku zbóż i pasz. Terminal o zdolności przeładunkowej nie mniejszej niż 2 miliony ton miałby stanąć w Porcie Zewnętrznym. 

Ł.Z. 

1amorza i oceany PNG logo big