TUiR WARTA S.A. w Talanx International AG

lip 5, 2012 | TUiR S.A. "WARTA"

wartaTalanx International AG sfinalizował 1 lipca zakup TUiR WARTA S.A. od belgijskiej grupy KBC. Dzięki tej transakcji WARTA została członkiem niemieckiej Grupy Talanx. Umowa podpisana między Talanx a KBC finalizuje porozumienie o sprzedaży TUiR WARTA zawarte 20 stycznia tego roku. Ponieważ 22 maja Komisja Nadzoru Finansowego nie wyraziła sprzeciwu co do objęcia udziałów w spółce przez Talanx, oznacza to zakończenie procesu przejęcia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA i należącego do niego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA.

WARTA jest jednym z największych i uznanych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, z silną pozycją rynkową we wszystkich segmentach rynku i wysoce rozpoznawalną marką. W 2011 r. Grupa WARTA zanotowała przypis składki na poziomie 4,8 mld zł (1,15 mld euro). W ubezpieczeniach na życie było to 2,5 mld zł (603 mln euro), a w ubezpieczeniach majątkowych 2,3 mld zł (552 mln euro). Wynik finansowy wyniósł prawie 139 mln zł według PSR (42 mln euro – według MSR).

WARTA jest też firmą, która ma najszerszą ofertę ubezpieczeń morskich na rynku polskim, cieszy się zaufaniem zarówno polskich, jak również zagranicznych klientów związanych z żeglugą i transportem morskim.

„Wierzymy, że Polska ze względu na przewidywane obiecujące perspektywy wzrostu jest bardzo atrakcyjnym rynkiem” – mówi Torsten Leue, członek zarządu Talanx AG i prezes Talanx International AG. Zwraca też uwagę na stabilną sytuację w Polsce na tle Europy w czasie kryzysu na rynkach finansowych. „WARTA to marka o długiej tradycji, dlatego zdecydowaliśmy się ją utrzymać. To podejście zgodne z naszą filozofią wielomarkowości” – skomentował Herbert K. Haas, prezes Talanx AG. Dodaje, że dzięki temu przejęciu Polska będzie dla Grupy Talanx drugim głównym rynkiem działalności. Do tej pory Talanx działał w Polsce poprzez dwie firmy: HDI Asekuracja TU S.A. i HDI-Gerling Życie TU S.A., w ubezpieczeniach komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej, majątkowych i na życie. Dodatkowo, 4 czerwca 2012 r., Talanx i Meiji Yasuda ogłosiły przejęcie większości udziałów w Grupie Europa.

Wraz z zakończeniem obydwu transakcji Talanx stanie się drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Polsce (zgodnie ze statystykami za 2010 r. opublikowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego). Jedną z pierwszych strategicznych decyzji podjętych przez władze Talanx jest utrzymanie w ubezpieczeniach majątkowych dwóch odrębnych marek: WARTY i HDI, z uwzględnieniem ich specyfiki. Odrębne będą też sieci sprzedaży posiadane obecnie przez spółki. „Utrzymanie dwóch marek w ramach jednej grupy kapitałowej nie jest żadnym eksperymentem rynkowym, istnieje bowiem wiele przykładów spółek, które przyjęły taki model biznesowy i odnoszą sukcesy. Tego też spodziewamy się w naszym przypadku” – komentuje Jarosław Parkot, prezes TUiR WARTA i TUnŻ WARTA.

Wiadomo też, że Jarosław Parkot, decyzją Rady Nadzorczej, pozostaje szefem spółek WARTY. Dodatkowo, został wiceprezesem HDI Asekuracja i HDI-Gerling Życie, których prezesem jest nadal Zbigniew J. Staszak. Jednocześnie na poziomie członków zarządu została wprowadzona unia personalna i w skład władz TUiR WARTA, TUnŻ WARTA, HDI Asekuracja i HDI-Gerling Życie weszli: Paweł Bednarek, Maciej Friedel, Krzysztof Kudelski, Hubert Mordka, Jarosław Piątkowski, Rafał Stankiewicz i Witold Walkowiak.

W najbliższym czasie, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, 30 proc. udziałów WARTY przejmie japoński partner Talanx – Meiji Yasuda. To efekt podpisania w 2010 r. porozumienia między firmami o strategicznej współpracy. „To dla nas szansa na pozyskanie unikalnego know-how, bo to pierwszy przypadek wejścia japońskiego ubezpieczyciela, z tak znaczącym udziałem, na polski rynek.” – zauważa Jarosław Parkot.

Informacje o firmach:

Talanx Z dochodem ze składki na poziomie 23,7* mld Euro za rok 2011, Grupa Talanx jest trzecią największą grupą ubezpieczeniową w Niemczech i jedenastą największą grupą ubezpieczeniową w Europie. Talanx prowadzi swoją działalność pod wieloma markami, takimi jak: HDI, HDI-Gerling, Hannover Re (jeden z wiodących reasekuratorów), Targo Insurers, PB Insurers, Neue Leben i spółka świadcząca usługi finansowe AmpegaGerling. Grupa, mająca swoją główną siedzibę w Hannoverze, działa na terenie 150 krajów. Agencja ratingowa Standard & Poor’s przyznała grupie ubezpieczeniowej Talanx rating siły finansowej na poziomie A+/stable (mocny), a Grupie Hannover Re rating na poziomie AA-/stable (bardzo mocny). (*źródło: KPMG 2012 w oparciu o raporty roczne poszczególnych firm)

Talanx International Talanx

International AG zarządza międzynarodowymi liniami ubezpieczeń dla klientów indywidualnych i korporacyjnych Grupy Talanx. Talanx International jest obecny w 15 krajach i posiada około 8 mln klientów. Przypis składki w 2011 r. wyniósł około 2,5 mld euro. W ofercie firmy znajdują się ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowe, morskie i na życie.

WARTA

Z usług WARTY korzysta 1,5 milionów klientów. Dwie trzecie klientów spółki majątkowej stanowią klienci indywidualni, natomiast jedna trzecia to klienci korporacyjni. W WARCIE zatrudnionych jest ponad 2700 pracowników, spółka posiada sieć dystrybucji, w skład której wchodzi 8 tys. agentów wyłącznych i multiagentów, dostępnych za pośrednictwem 4 tys. agencji i około 240 placówek. Spółka posiada szczególnie silną pozycję rynkową w segmencie ubezpieczeń morskich i lotniczych. Grupę WARTA tworzą Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA.