Proces prywatyzacji BTDG

sty 18, 2013 | Port Gdynia

abtdgProces prywatyzacji BTDG – Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. rozpoczął się formalnie w roku ubiegłym. Do 15 stycznia 2013 zainteresowani oferenci mogli wpłacić wadium oraz złożyć deklarację udziału w prywatyzacji BTDG.

Jednym z priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Portu Gdynia są procesy prywatyzacyjne. Przyjęty w Polsce model zarządzania portami zakłada rozdzielenie sfer zarządzania i eksploatacji, co w praktyce oznacza wyłączenie publicznych podmiotów zarządzających portami z rynku usług operatorskich. Trwająca prywatyzacja terminali portowych  grupy kapitałowej ZMPG-a S.A. doprowadzić ma w najbliższych latach do pełnej realizacji  zapisów ustawy.

W procesie prywatyzacji BTDG 21 stycznia 2013 r. odbędzie się spotkanie komisji prywatyzacyjnej, która otworzy złożone przez potencjalnych inwestorów deklaracje i sprawdzi je pod względem formalnym. Po uzupełnieniu ewentualnych braków formalnych zostanie sporządzona lista inwestorów dopuszczanych do „data room”. Etap ten zakończony zostanie złożeniem ofert wstępnych. Ostateczny termin składania ofert wstępnych wyznaczony został na  30 kwietnia br.

Spółki w trakcie prywatyzacji:

–   Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.
–   BTDG – Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o.

Spółki sprywatyzowane:

–    WUŻ – Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Sp. z o.o. – 2011r.
–    MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. – 2011r.
–    Portowy Zakład Techniczny S.A.” – 2010r
–    Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o. – 2005r
–    PZT – Trans-Port” Sp. z o.o. – 2004r
–    BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. – 2003r