TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

PCC Intermodal S.A. już od roku na Terminalu w Gliwicach!

  • Kategoria: PCC

Czytaj więcej: PCC Intermodal S.A. już od roku na Terminalu w Gliwicach!Dokładnie rok temu PCC Intermodal S.A. włączyło do swojej sieci Terminal kontenerowy w Gliwicach.
Od 1. sierpnia 2011 roku Terminal PCC Gliwice, położony na terenie Śląskiego Centrum Logistyki obsługuje ładunki kontenerowe rejonu Górnego Śląska. W każdym miesiącu to ok. 50 intermodalnych pociągów.

Na terenie obiektu operują cztery mobilne maszyny przeładunkowe ( 3 reachstackery, 1 empty handler). Parametry techniczne terminalu: powierzchnia operacyjna  30 000 m2, możliwości składowe 1 650 TEU,  2  tory kolejowe po 600 m każdy, przyłącza prądu, parking dla ciężarówek – 50 miejsc.
W najbliższych latach obiekt w Gliwicach będzie modernizowany. Blisko dwukrotnie powiększona zostanie jego powierzchnia operacyjna i składowa. Docelowo obiekt zasilą dwie suwnice.

PCC Intermodal S.A. – to operator intermodalny organizujący regularne połączenia kolejowe pomiędzy najważniejszymi europejskimi portami morskimi, a lądowymi terminalami przeładunkowymi zlokalizowanymi w najlepiej rozwiniętych regionach kraju (Górny Śląsk – Terminal Gliwice; Polska Centralna – Terminal Kutno; Dolny Śląsk – Terminal Brzeg Dolny). Spółka zarządza również zlokalizowanym na zachodniej granicy Terminalem we Frankfurcie nad Odrą.

Monika Konsor - Fąferek/PCC

PCC SE zakłada joint venture z rosyjską spółką JSC Schekinazot…

  • Kategoria: PCC

Czytaj więcej: PCC SE zakłada joint venture z rosyjską spółką JSC Schekinazot…Duisburg / Brzeg Dolny, 22 czerwca 2012 r. – Spółki PCC SE z Duisburga (Niemcy) i JSC Shchekinoazot z Pierwomajska koło Szczekina (Rosja) zrobiły pierwszy krok na drodze do wytwarzania wysokiej jakości eteru dimetylowego (DME) w Rosji, powołując do życia spółkę joint venture „DME Aerosol”.

Odpowiednie umowy zostały podpisane 18 czerwca 2012 roku w Brzegu Dolnym na terenie zakładów PCC Rokita SA. DME ma zastosowanie głównie w przemyśle kosmetycznym np. jako gaz pędny w sprayach aerozolowych, ale także do produkcji budowlanych pianek poliuretanowych (Piany 1K-PU). Zakład o rocznej zdolności produkcyjnej 20 tys. ton, zostanie zbudowany na terenie należącym do partnera tj. Shchekinoazot JSC. Rosyjska firma chemiczna ma swoją siedzibę w obwodzie tulskim, ok. 180 km na południe od Moskwy. Uruchomienie produkcji jest planowane na 2014 rok. Dzięki nowoczesnej instalacji do wytwarzania metanolu, JSC Shchekinoazot może zapewnić stabilną bazę surowcową dla planowanej produkcji DME. Nowa instalacja do produkcji DME o jakości aerosolowej powstanie w oparciu o najnowsze technologie, opracowane przez międzynarodową firmę, lidera w tym segmencie rynku.  

- Pokładamy duże nadzieje we współpracy z tak renomowaną firmą, jaką jest Shchekinoazot, która dzięki budowie instalacji DME istotnie rozszerzy swoją ofertę - mówi Waldemar Preussner, Przewodniczący Rady Administrującej PCC SE.

- PCC wnosi do spółki joint venture wiedzę o produkcji DME oraz znajomość rynku. Nowatorska technologia, doświadczenie i wiedza, istniejące zdolności produkcyjne oraz zalety lokalizacyjne nowej instalacji DME tworzą silne podstawy do osiągnięcia sukcesu.

- Dla nas istotne znaczenie ma to, że pozyskaliśmy jako partnera do joint venture dużą europejską spółkę, która konsekwentnie pracuje nad doskonaleniem nowych technologii. Po oddaniu do użytku nowej instalacji, spółka DME Aerosol będzie w stanie zaoferować klientom produkt wysokiej jakości. Ponadto Rosja dysponuje bogatymi zasobami naturalnymi i w dalszym ciągu jest dynamicznie rozwijającym się rynkiem – podkreśla Boris A. Sokol, prezes JSC Shchekinoazot

- Dobra infrastruktura transportowa w obwodzie tulskim i relatywnie niewielka odległość tego regionu od najważniejszych rynków Europy Wschodniej są idealną bazą dla działalności biznesowej spółki joint venture DME Aerosol -  dodają Sokol i Preussner. -  Jako europejscy partnerzy produkujący DME do kosmetyków oraz pianek PUR, rynkami docelowymi są Europa Wschodnia, Rosja oraz kraje WNP - mówi Waldemar Preussner.

Krótki profil PCC SE:

PCC to działająca w skali międzynarodowej grupa spółek pod kierownictwem holdingu PCC SE z siedzibą w Duisburgu. PCC zatrudnia w kraju i zagranicą około 2,3 tys. pracowników. Grupa generuje przychody w trzech pionach: Chemii, Energii i Logistyce. W roku 2011 osiągnęła przychody w wysokości 614,8 mln euro. Do Pionu Chemii Grupy PCC należy jeden z największych zakładów chemicznych w Polsce. PCC wytwarza w swoich zakładach koło Wrocławia substancje chemiczne takie jak: poliole (do produkcji pianek), chlor, środki powierzchniowo czynne (aktywne składniki środków czyszczących) i dodatki do tworzyw sztucznych (plastyfikatory, uniepalniacze), głównie dla branży motoryzacyjnej i meblowej oraz dla producentów detergentów i tworzyw sztucznych. Przykładowo, specjalistyczny poliol „Rokopol iPol ®“ służy do produkcji głównego składnika specjalistycznych pianek, które z kolej wykorzystywane są do produkcji wygodnych materaców z tzw. zimnych pianek. Pion Energii PCC koncentruje się głównie na projektach budowy elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz na instalacjach kogeneracyjnych, przede wszystkim w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Poprzez budowę małych, proekologicznych elektrowni wodnych na Bałkanach, PCC angażuje się w działania na rzecz ochrony klimatu. W Pionie Logistyki, PCC rozwija działalność w zakresie logistyki kontenerowej w Polsce i kontynuuje budowę grupy logistyki kolejowej w Rosji.

Krótki profil JSC ShchekinoAzot:

JSC Shchekinoazot z siedzibą w Pierwomajskim, w obwodzie tulskim (Rosja), jest jedną z wiodących firm chemicznych Rosji. Oprócz metanolu, główne rodzaje wytwarzanych produktów to kaprolaktam i kwas siarkowy. Ok. 70% przychodów ze sprzedaży pochodzi z eksportu. W ubiegłym roku firma oddała do użytku swoją największą inwestycję - najnowocześniejszą instalację do produkcji metanolu w Rosji. Nowa instalacja o nazwie M-450 może wytwarzać rocznie 450 tys. ton tego produktu.  

Monika Konsor - Fąferek

PCC Intermodal S.A. otrzyma dofinansowanie…

  • Kategoria: PCC

Czytaj więcej: PCC Intermodal S.A. otrzyma dofinansowanie…Spółka PCC Intermodal otrzyma ponad 54 mln zł dofinansowania na inwestycje w terminale w Kutnie i Brzegu Dolnym.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podjęło decyzję o przyznaniu spółce PCC Intermodal dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 7.4 na realizację swojej strategii inwestycyjnej, tj. budowę nowoczesnych i funkcjonalnych terminali przeładunkowych na terenie kraju. Zgodnie z opublikowaną przez CUPT (Centrum Unijnych Projektów Transportowych aktualizacją zestawienia wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu dla Działania 7.4 POIiŚ  na podstawowej liście rankingowej znalazły się dwa projekty Spółki: - na budowę Intermodalnego Terminalu Kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Kutno przyznano 32 657 510,41 zł - na budowę Intermodalnego Terminalu Kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Brzeg Dolny przyznano 21 736 141,87 zł. Jesteśmy jeszcze przed podpisaniem umowy, ale już sama decyzja w sprawie dofinansowania inwestycji PCC na rzecz rozwoju branży intermodalnej potwierdza słuszność strategii, którą spółka podjęła kilka lat temu i którą konsekwentnie wdraża. Ogromnie cieszy nas, że potrzeba doinwestowania tej dziedziny działalności, jaką jest transport intermodalny w naszym kraju, jest coraz częściej dostrzegana.

Intermodal to przyszłość polskiego transportu kolejowego, motor, który będzie napędzał rozwój gospodarczy najważniejszych dla wzrostu gospodarczego regionów. Nowoczesna, w pełni funkcjonalna infrastruktura punktowa (lądowe terminale przeładunkowe) jest niezbędna by możliwe było wykorzystanie położenia Polski na mapie Europy oraz uwolnienie potencjału jaki drzemie w polskich przedsiębiorstwach logistyczno-transportowych.

W ubiegłym miesiącu spółka PCC Intermodal przejęła na 20 lat w zarządzanie terminal we Frankfurcie nad Odrą. Obecnie firma posiada w swojej sieci 4 obiekty. Plany inwestycyjne spółki przewidują do 2015 roku budowę jeszcze 2 terminali na tzw. ścianie wschodniej oraz suchego portu na Pomorzu. Jeszcze do końca bieżącego roku PCC Intermodal planuje rozpoczęcie budowy nowego obiektu w Brzegu Dolnym oraz rozbudowę Terminalu w Kutnie - I etap (wartości ponad 40 mln PLN) oddano do użytku we wrześniu 2011 r.

Budowa spójnej sieci codziennych, regularnych połączeń kolejowych między portami morskimi i terminalami lądowymi pozwala optymalizować łańcuch dostaw, a tym samym pośrednio podnosi konkurencyjność towarów eksportowych i importowych transportowanych tą metodą. Domknięcie planów inwestycyjnych pozwoli PCC Intermodal utrzymać pozycję lidera na rynku przewozów intermodalnych w Polsce, umożliwi przedstawienie klientom jeszcze bardziej konkurencyjnej oferty.

Zarząd PCC Intermodal S.A

PCC Intermodal S.A. konsekwentnie do celu!

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: PCC

Czytaj więcej: PCC Intermodal S.A. konsekwentnie do celu!Notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka PCC Intermodal S.A., przejęła zarządzanie Terminalem we Frankfurcie nad Odrą. Polska spółka PCC Intermodal S.A. (której głównym udziałowcem jest Grupa PCC SE z siedzibąw Duisburgu) podpisała dziś umowę na zarządzanie terminalem przeładunkowym na granicy polsko-niemieckiej. Umowa uprawnia spółkę do prowadzenia działalności na tym obiekcie przez kolejne 20 lat. Wejście PCC Intermodal na terminal we Frankfurcie jako jego operator, pozwoli na racjonalizację kosztów przeładunków na tym obiekcie, co pozytywnie przełoży się na osiągane wyniki finansowe. Spółka we Frankfurcie nad Odrą operuje już od 2008 roku. Zawsze była tam ważnym ogniwem intermodalnym partnerem, który przewożonych ładunków kontenerowych, z zachodnich portów do polskich terminali lądowych. Przejęcie zarządzania łańcuchem dostaw, co niewątpliwie przełoży się na korzyści dla klientów. Terminal we Frankfurcie będzie funkcjonował w sieci regularnych połączeń kontenerowych PCC Intermodal S.A. jako hub, umożliwiający konsolidowanie ładunków, które podróżują z portów europejskich oraz rejonu Zagłębia Ruhry, Berlina na Dolny, Górny Śląsk, czy przez centralną Polskę do polskich portów i Moskwy. konsekwentnie powiększa zakres świadczonych usług i ilości Terminalem we Frankfurcie pozwoli PCC jeszcze efektywniej zawiadywać Obecnie spółka prowadzi działalność na czterech lądowych terminalach przeładunkowych, zlokalizowanych w: Kutnie, Frankfurcie nad Odrą, Brzegu Dolnym i Gliwicach. Firma planuje dodatkowo budowę dwóch obiektów na wschodniej ścianie Polski jak również suchego portu na Pomorzu.

Najbliższe inwestycje zapowiadane przez Zarząd PCC Intermodal S.A. to:

- rozbudowa hubu dla rejonu centralnej Polski w Kutnie

- rozbudowa terminala w Gliwicach

- rozbudowa i modernizacja obiektu w Brzegu Dolnym

- rozszerzenie parku maszynowego obiektów w Gliwicach i Frankfurcie nad Odrą

Przejęcie Terminalu we Frankfurcie nad Odrą to kolejny krok spółki w stronę realizacji strategii rozwoju spójnej, regularnej sieci połączeń kolejowych między najważniejszymi portami morskimi i głównymi regionami gospodarczymi Europy. Operator rozwija połączenia intermodalne w oparciu o nowoczesną, w pełni funkcjonalną infrastrukturę terminalową, zlokalizowaną na styku głównych szlaków komunikacyjnych, linii kolejowych, dróg krajowych i autostrad. Firma optymalizuje łańcuch dostaw, łącząc atuty transportu kolejowego i drogowego.


Monika Konsor-Fąferek

Studenci wybudują „suchy port”

  • Kategoria: PCC

Czytaj więcej: Studenci wybudują „suchy port”PCC Intermodal. Obecnie Spółka świadczy pełen zakres usług logistycznych w oparciu o lądowe terminale przeładunkowe, zlokalizowane: w Polsce Centralnej (Terminal PCC Kutno), na Górnym Śląsku (Terminal PCC Gliwice), na Dolnym Śląsku (Terminal PCC Brzeg Dolny), na granicy PL/DE (KV Terminal Frankfurt/Oder), w Rejonie Zagłębia Ruhry (Terminal Herne) oraz w stolicy Rosji – Moskwie (Terminal Wostoktrans), oferując regularne połączenia pomiędzy tymi terminalami, a portami morskimi w: Gdańsku, Gdyni, Hamburgu, Bremerhaven, Rotterdamie/Antwerpii. Obecnie PCC Intermodal S.A. uruchamia ponad 50 pociągów kontenerowych tygodniowo. Terminale PCC zlokalizowane są w strategicznych dla rozwoju gospodarczego regionach, na skrzyżowaniu dróg krajowych i głównych linii kolejowych, dzięki czemu stanowią silne i stabilne ogniwo w łańcuchu dostaw. Transport intermodalny Czytaj więcej: Studenci wybudują „suchy port”Intermodal Container Yard (suchy port) to potężne zaplecze dystrybucyjno-przeładunkowe, które umożliwi sprawną i efektywną obsługę ładunków oraz optymalizację łańcucha dostaw zarówno od strony morza w głąb lądu (i odwrotnie) jak i w relacjach wewnątrz europejskich z zachodu na wschód i z północy na południe. Inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną Pomorza, umożliwi skuteczne konkurowanie portów Gdańska i Gdyni z portami międzynarodowymi. Projekt ma odciążyć obwodnicę Trójmiasta od ruchu ciężkich samochodów z kontenerami i przenieść ruch ładunków podróżujących dziś po drogach Gdańska, Gdyni i Sopotu na tory. Korzyści dla regionu: powstawanie nowoczesnej infrastruktury, odciążenie obwodnicy Trójmiasta od ruchu ciężkich samochodów,  poprawa jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa na drogach Trójmiasta, wsparcie rozwoju portów morskich Trójmiasta, promocja na skalę ogólnopolską: region przyjazny inwestycjom, region wspierający rozwój młodych ludzi, region w którym aktywnie tworzy się miejsca pracy… ICY – logistyczna brama Pomorza Intermodal Container Yard Inwestycja 2015-2020! ICY Tczew - podstawowe parametry operacyjne: teren do zagospodarowania pod działalność, logistyczno-dystrybucyjną: 63 ha, powierzchnia operacyjna: ponad 20 ha, zdolności przeładunkowe: ponad 1 mln TEU, powierzchnia składowa: ponad 20.000 TEU, 8 x 600 m tory kolejowe; 3 suwnice kolejowe + reachstackery, warsztaty do napraw i renowacji kontenerów, przyłącza prądu; powierzchnie magazynowe i produkcyjne, usługi agencyjne, celne, fito-sanitarne, spedycyjne Transport intermodalny Idea projektu „Studenci budują suchy port na Pomorzu” PCC Intermodal S.A. - lider transportu intermodalnego w Polsce, inwestor budujący sieć nowoczesnych terminali przeładunkowych zaprasza studentów trójmiejskich uczelni do realizacji swojej kluczowej inwestycji infrastrukturalnej na terenie województwa Pomorskiego - Intermodal Czytaj więcej: Studenci wybudują „suchy port”Container Yard Tczew (ICYT). Spółka rozpoczyna kilkuletni program praktyk, konkursów i staży zawodowych dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Akademii Morskiej, umożliwiając im zetknięcie się z rzeczywistością gospodarczą jeszcze w czasie studiów. Młodzi ludzie uczestniczący w fazie projektowej oraz biorący czynny udział we wszystkich fazach realizacji inwestycji ICYT mogą wykazać się wszelkimi umiejętnościami niezbędnymi do analizy i prowadzenia biznesu. To jaka inwestycja powstanie zależy od inwencji, pomysłowości, wiedzy i zaangażowania młodych ludzi. Współtworzą oni inwestycję, która docelowo może stać się miejscem pracy dla nich lub ich rówieśników. Studenci, pod czujnym okiem grona pedagogicznego, doktorów i profesorów UG, PG i AM, a także przy wsparciu PCC Intermodal S.A. tworzą grupy robocze, specjalizujące się w różnych dziedzinach. Zespół kilkudziesięciu osób, wybranych do realizacji projektu, przygotowuje projekt inwestycji, analizy rynkowe, przeprowadza badania, operaty wodne i środowiskowe oraz wykonuje szereg zadań przygotowawczych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji od A do Z. W ten sposób ICYT będzie pierwszą, tego typu inwestycją, w naszej części Europy, w której przez cały proces realizacji od koncepcji po gotowy projekt partycypowali studenci. Synergia pracy, dynamika działania, pomysłowość i zaangażowanie, a przy tym ścisła współpraca środowiska naukowego z biznesem, to początek sukcesu projektu infrastrukturalnego, którym wszyscy będziemy mogli się szczycić. Korzyści dla studentów: - zdobycie bezcennej praktyki zawodowej i doświadczenia w wielu aspektach operacyjnych - możliwość weryfikacji wiedzy zdobywanej na uczelni z rzeczywistością biznesowo-gospodarczą - praktyki zawodowe, staże i konkursy z nagrodami finansowymi - możliwość realizacji ciekawych prac magisterskich i doktorskich na przykładzie realizowanej inwestycji - nowe miejsca pracy na terenie inwestycji – możliwość zatrudnienia po ukończeniu studiów Korzyści dla uczelni: Promocja trójmiejskich szkół wyższych jako te które: - zabiegają o wszechstronną edukacje i rozwój swoich studentów - doskonale przygotowują studentów do rozpoczęcia kariery zawodowej - zapewniają i organizują praktyki, płatne staże - wspierają rozwój zainteresowań i pomagają znaleźć ciekawe obszary do głębszej analizy (pod doktorat, habilitację) - są otwarte na bliską i bezpośrednią współpracę ze środowiskiem biznesu, uczą nie tylko teorii - aktywnie wspierają rozwój regionu - mają swój wkład w tworzenie nowych miejsc pracy dla studentów Ponadto Uczelnie w trakcie zaangażowania w projekt zdobywają cenne materiały, przykłady i opracowania przydatne do prowadzenia wykładów i ćwiczeń dla kolejnych roczników studentów.

„STUDENCI BUDUJĄ SUCHY PORT NA POMORZU” Projekt pod honorowym patronatem: Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Sławomira Nowaka Marszałka Województwa Pomorskiego - Mieczysława Struk Prezydentów Gdańska – Pawła Adamowicza Gdyni – Wojciecha Szczurka Tczewa – Mirosława Pobłockiego Transport intermodalny PCC Intermodal S.A. – lider wśród prywatnych operatorów transportu intermodalnego w Polsce, spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2009. Firma powstała w 2004 roku, obecnie zatrudnia ponad 180 osób. Główny obszar działalności PCC Intermodal S.A. obejmuje organizację transportu kontenerów na bazie regularnych połączeń kolejowych (na długich dystansach), skorelowanych z odwozami samochodowymi bezpośrednio do drzwi klienta (do 150-200 kilometrów od terminali lądowych). Potwierdzeniem jakości łańcucha dostaw zapewnianego przez PCC Intermodal jest uzyskanie w marcu 2012 Certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy w zakresie „Bezpieczeństwo i Ochrona” – AEOS. Spółka zapewnia codzienne regularne połaczenia kolejowe pomiędzy polskimi i zagranicznymi portami morskimi: Gdańsk, Gdynia, Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Antwerpia, a lądowymi terminalami przeładunkowymi: Kutno, Gliwice, Brzeg Dolny, Frankfurt nad Odrą, Herne. W grudniu 2011 roku PCC Intermodal uruchomiła dodatkowy pociąg: PCC Moscow Express. W 2005 roku spółka rozpoczynała działalność uruchamiając jeden pociąg tygodniowo, obecnie spółka organizuje ponad 60 pociągów tygodniowo. 141 199 TEU przewiozła PCC Intermodal S.A. w 2011 roku. To ponad 23% więcej, niż rok wcześniej. Spółka zakończyła rok 2011 przychodem netto ze sprzedaż na poziomie 165 152 tys. PLN (39% wyższy niż w roku 2010) i osiągając zysk netto na poziomie 4 171 tys. PLN. Zysk ze sprzedaż za 2011 wyniósł 3 389 tys. PLN (w 2010 odnotowano stratę); osiągając rentowności na sprzedaży w wysokości 2,1%. Rok 2011 był dla PCC Intermodal S.A. rokiem bardzo dynamicznego rozwoju: w sierpniu PCC Intermodal rozpoczęła działalność terminalową na terenie Śląskiego Centrum Logistyki w Gliwicach; we wrześniu spółka uruchomiła hub dla rejonu centralnej Polski, nowoczesny terminal kontenerowy w Kutnie; w listopadzie spółka przeprowadziła emisję 10 mln akcji w ramach transakcji ‘reverse SPO’; w grudniu wyruszył pierwszy pociąg PCC Moscow Express. PCC Intermodal S.A. konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, inwestując w infrastrukturę punktową (terminale) oraz rozwijając nowe kierunki serwisów intermodalnych. W 2012 roku planowane jest uruchomienie połączenia na południe Europy, w korytarzu transportowym Baltic-Adrtiatic. W latach 2012-2013 spółka planuje rozbudowę Terminalu w Kutnie oraz inwestycje modernizacji terminali na Górnym i Dolnym Śląsku. Zwieńczeniem procesu inwestycyjnego spółki będzie budowa suchego portu w Zajączkowie Tczewskim – Intermodal Container Yard.