TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Silne i stabilne ogniwo w łańcuchu dostaw

  • Kategoria: PCC

Czytaj więcej: Silne i stabilne ogniwo w łańcuchu dostaw PCC Intermodal S.A. postawiła kolejny ważny krok naprzód. Spółka uzyskała Certyfikat Upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie „Bezpieczeństwo i Ochrona” – AEOS. PCC Intermodal S.A. od kilku lat udowadnia klientom, że intermodal to silne i stabilne ogniwo w łańcuchu dostaw. Przyznanie spółce, przez Izbę Celną w Gdyni, certyfikatu AEOS jest potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa oferowanych przez firmę usług.Spółka w ramach certyfikacji spełniła szereg rygorystycznych wymagań proceduralnych takich jak: poprawa organizacji wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, zabezpieczenie dostępu do systemów operacyjnych, fizyczną ochronę biur i terminali, udowodniła rzeczywiste dążenie do optymalizacjipodejmowanych procesów logistycznych. PCC Intermodal S.A. rozwija sieć międzynarodowych połączeń intermodalnych z zachodu na wschód i w korytarzu północ-południe, łącząc najważniejsze porty morskie Europy z najlepiej rozwiniętymi gospodarczo regionami (Zagłębie Ruhry,okolice Berlina, Polska Centralna, Dolny i Górny Śląsk, Moskwa). Certyfikat AEOS to waŜny atut w kontaktach z organami celnymi, jak i partnerami biznesowymi.Uznawany jest we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Do tej pory w Polsce tylko 12 przedsiębiorców uzyskało certyfikat AEOS, w tym PCC Intermodal S.A

Najpotężniejszy reachstacker w Polsce na Terminalu PCC Kutno!

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: PCC

Czytaj więcej: Najpotężniejszy reachstacker w Polsce na Terminalu PCC Kutno!PCC Intermodal S.A. po raz kolejny zasiliła swój park maszynowy. Tym razem imponujący, blisko 90 tonowy rechastacker marki Hyster trafił na terminal kontenerowy PCC w Kutnie. Do tej pory, na otwartym jesienią ubiegłego roku terminalu, pracowały trzy ciężkie wózki kontenerowe. Nieustannie rosnące zainteresowanie przeładunkami na terenie hubu w Kutnie zaowocował decyzją o zakupie kolejnej maszyny. Reachstacker, który rozpoczął w tym tygodniu pracę na Terminalu Kutno to czwarta mobilna maszyna przeładunkowa na tym obiekcie. Jej zalety podkreśla dyrektor Terminalu, Wojciech Skrzypiński: Dostarczone do nas urządzenie to najpotężniejszy z dostępnych reachstackerów marki Hyster, o maksymalnym udźwigu 46 ton. Wyróżnia go m.in. zastosowany stabilizator, dzięki któremu z drugiego rzędu kontenerów jest on w stanie podnieść aż 41 ton, a z wagonu stojącego na drugim torze - do 30 ton, dwa razy więcej niż to możliwe w przypadku klasycznych urządzeń tego typu. Zastosowane rozwiązania czynią go jednym z najsilniejszych i najnowocześniejszych reachstackerów eksploatowanych w Polsce, co umożliwi nam jeszcze sprawniejszą i efektywną kosztowo obsługę przeładunków dla naszych klientów. Ciągła rozbudowa sieci regularnych połączeń i włączanie do rozkładu kolejnych pociągów owocuje dynamicznie przyrastającą ilością wolumenów na Terminalu wCzytaj więcej: Najpotężniejszy reachstacker w Polsce na Terminalu PCC Kutno! Kutnie. To przyspiesza decyzję spółki o przystąpieniu do kolejnego etapu rozbudowy inwestycji. PCC Intermodal S.A. – od 2005 roku aktywnie inwestuje w rozwój branży, wyznacza nowe trendy, buduje i modernizuje infrastrukturę przeładunkową w Polsce. Spółka zorganizowała sprawną, spójną sieć regularnych połączeń kolejowych pomiędzy portami: Rotterdam, Antwerpia, Hamburg, Bremerhaven, Gdańsk, Gdynia, a najważniejszymi regionami przemysłowymi Europy: Zagłębiem Ruhry, rejonem Berlina, Polską Centralną, Górnym i Dolnym Śląskiem oraz stolicą Rosji (Moskwą).

Pozdrawiam / Mit freundlichen Grüßen / Best regards Jacek Świderski