TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

1certyfikatmaerskMaersk Line, podczas odbywającej się w Gdańsku, w dniach 4-6 marca, konferencji Transport Week, po raz trzeci otrzymał wyróżnienie The Baltic Trendsetters Club Certificate. Tym razem zostało ono przyznane armatorowi za wprowadznie na Bałtyk największych kontenerowców świata klasy Triple-E. Tematyka optymalizacji floty, innowacyjnych rozwiązań w transporcie morskim i nowych sposobów obsługi klientów w tej branży, była również motywem przewodnim wystąpienia Ingrid Uppelschoten-Snelderwaard, Dyrektor Zarządzającej Maersk Polska, podczas drugiego dnia konferencji.

Tytuł trendsettera na Bałtyku jest corocznie przyznawany, przez czytelników i redakcję czasopisma Baltic Transport Journal, firmom wdrażającym innowacyjne idee i projekty, kluczowe dla rozwoju transportu i logistyki w rejonie Morza Bałtyckiego. Zawinięcie do Polski pierwszego osiemnastotysięcznika Maersk Line, zostało ocenione jako jedno z najważniejszych inicjatyw 2013 roku. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 5 marca, podczas uroczystej gali, w gdańskim Dworze Artusa. W imieniu Maersk Line, symboliczny certyfikat odebrała Ingrid Uppelschoten-Snelderwaard.

Z ogromną dumą i radością odbieram wyróżnienie przyznane Maersk Line za wprowadzenie na Bałtyk największych kontenerowców świata. Szczególnie symboliczne znaczenie miało dla nas powitanie w Gdańsku i Goteborgu pierwszej jednostki Triple-E, statku Maersk McKinney Moller, który jest hołdem dla zmarłego w 2012 roku syna założyciela naszej Grupy. To w oparciu o wyznawane przez niego zasady uczciwości i etyki biznesowej codziennie budujemy firmę Maersk Line - wiarygodną markę opartą na silnych, partnerskich relacjach – podkreślała podczas odbierania nagrody Dyrektor Zarządzająca Maersk Polska.

Sukcesywna wymiana floty i budowanie efektywności kosztowej za pomocą nowych, bardziej wydajnych jednostek jest częścią naszej długofalowej strategii. Wierzymy, że szukanie optymalnych, ekologicznych i wydajnych rozwiązań podnosi standardy w naszej branży, gwarantując jednocześnie stosunek podaży do rynkowego popytu – dodała Ingrid Uppelschoten-Snelderwaard.

Uroczystość organizowana przez Baltic Transport Journal to integralna część trwającej właśnie konferencji Transport Week – międzynarodowego spotkania dedykowanego tematyce transportu i logistyki, w regionie Morza Bałtyckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Do głównych tematów tegorocznej, trzeciej edycji należały nowe regulacje prawne, alians P3 oraz polityka TEN-T. Operacyjny alians trzech największych armatorów na świecie był również jednym z punktów wystąpienia Ingrid Uppelschoten-Snelderwaard. Prezentacja Maersk Line koncentrowała się na budowaniu innowacyjnych rozwiązań
w zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

Wprowadzenie Triple-E odbywało się równolegle z inicjatywami mającymi na celu dostosowywanie siatki połączeń do aktualnej sytuacji rynkowej. Wejście w życie aliansu P3, uzależnione obecnie od uzyskania zgody instytucji regulujących, zagwarantuje stabilność i częstotliwość dostaw klientom oraz pozwoli jeszcze lepiej zagospodarować statki o pojemności 18 000 TEU. Dodatkowe działania Maersk Line, zgodnie z nową dewizą „dostarczania obietnic naszych klientów”, chcemy skoncentrować na utrzymaniu wysokiego poziomu obsługi klientów poprzez perfekcyjną realizację codziennych zadań, np.  utrzymanie poprawności w procesie fakturowania na poziomie 94% czy wprowadzenie nowej, intuicyjnej strony internetowej, gdzie klienci mogą błyskawicznie złożyć zamówienie – podsumowała Ingrid Uppelschoten-Snelderwaard.