TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Iluminacja zabytkowych dźwigów na Łasztowni

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: CSL

Czytaj więcej: Iluminacja zabytkowych dźwigów na Łasztowni

Każdy kto odwiedzi wieczorem 6 grudnia Wały Chrobrego i Łasztownię  będzie miał okazję zobaczyć zabytkowe dźwigi , które stoją na Łasztowni w nowym świetle. Będzie to kolejna prezentacja iluminacji tych charakterystycznych dla Szczecina obiektów inżynierskich. Za pomocą ponad 130 opraw LED na co dzień żółto szare dźwigi będą prezentować się w nowej świetlnej , barwnej szacie.  Wszystkie lampy i urządzenia sterujące zużywać będą ok. 3,5 kW energii. Od godziny 17.00 do 22.00 co pół godziny prezentowany będzie 4 minutowy pokaz typu ,, światło i dźwięk,, Organizatorzy pokazu ( firmy CSL i LBL p.h. Philips) zaprezentują możliwości sterowania iluminacją w systemie DMX za pomocą  tradycyjnych urządzeń sterujących  oraz  smart fonów.

Przygotowanie iluminacji zabytkowych dźwigów to temat, który jest poruszany od wielu lat. Prezes spółki CSL Laura Hołowacz zabiega, by te ważne dla tożsamości naszego miasta elementy były dobrze widoczne z Wałów Chrobrego. Dotychczas udawało się podświetlić dźwigi tylko na wyjątkowe okazje takie jak regaty The Tall Ship Races czy Dni Morza, organizowane przez Urząd Miasta w Szczecinie. Niedzielna "Gwiazdka nad Łasztownią" będzie kolejną okazją do zaprezentowania tych niezwykłych, postindustrialnych zabytków, pamiętających czasy przemysłowego Szczecina. Kolorowe iluminacje rozbłysną gdy tylko zrobi się odrobinę ciemniej. Za pomocą ponad 130 lamp LED na co dzień żółto szare dźwigi będą prezentować się w nowej świetlnej, barwnej szacie.

Jak zapewniają organizatorzy pokazu, będzie on widoczny z Wałów Chrobrego, a nawet z okolic Muzeum Narodowego czy Akademii Morskiej. Nie mniej – zachęcamy by mikołajki od samego rana do wieczora spędzić w Starej Rzeźni oraz na Łasztowni. Czy jest szansa by iluminacja zabytkowych dźwigów występowała częściej niż raz na kilka miesięcy? - Odkąd pamiętam to zawsze pokazy kolorowych dźwigów przyciągały uwagę mieszkańców. Tym razem kolorystyka i ekspresja będzie nieco inna. Te maszyny wyglądają niesamowicie, to takie przypomnienie mieszkańcom miasta jak wyglądały te obiekty kiedy były jeszcze w ruchu – mówi prezes Fundacji Moja Łasztownia Jan Dębski. Trwa modernizacja kolejnych obiektów wzdłuż ulicy Zbożowej, tego typu ozdoba byłaby zachętą dla inwestorów, ale przede wszystkim dla mieszkańców miasta by zaglądać na "drugą stronę Odry" – Zabiegamy żeby dźwigi były pięknie podświetlone przez cały rok. Mamy nadzieje, że niedzielny pokaz przypadnie mieszkańcom do gustu, bo zarówno my jak i firma współorganizująca projekcje włożyła w niego wiele pracy. Zabytkowe dźwigi są niesamowite i zasługują na godną oprawę – dodaje Laura Hołowacz, Prezes spółki CSL Internationale Spedition.

Starania zostały podjęte, ale w tym temacie wiele zależy od władz miasta. 

 

Moja Łasztownia 

Salon Morski - Łasztownia i utworzenie w Szczecinie Muzeum Morskiego

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: CSL

Czytaj więcej: Salon Morski - Łasztownia i utworzenie w Szczecinie Muzeum Morskiego

16 lipca br na w utworzonym przez szczecińską firmę CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. oddziale o nazwie Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia odbył się kolejny szczeciński Salon Morski. Wiodącymi tematami spotkania zorganizowanego przez Kapitułę Stowarzyszenia Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin” oraz CSL były: „Łasztownia - jak ją widzę” oraz „Perspektywy powstania Muzeum Morskiego”. CKE Stara Rzeźnia od momentu jej utworzenia przez firmę CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. preferuje w swojej działalności tematykę gospodarki i kultury morskiej, a sprawy ożywienia zabytkowych fragmentów Łasztowni i powstania w portowym Szczecinie placówki spełniającej funkcję Muzeum Morskiego pozostają ważnym celem coraz liczniejszej nieformalnej społeczności Moja Łasztownia.

Gośćmi spotkania prowadzonego przez Bogusława Rogowskiego – prezydenta Kapituły BCS, byli m.in. Olgierd Geblewicz – marszałek województwa, Krzysztof Soska – wiceprezydent Szczecina, Jarosław Bodnar – architekt miasta, Małgorzata Gwiazdowska – miejski konserwator zabytków, Robert Sokulski –dyrektor Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście d.s. nadzoru majątkowego, Paweł Stępień – prezes PP-U Port Rybacki Gryf, a jednocześnie prezes wydzielonej przez tą spółkę Skarbu Państwa spółki Gryf Nieruchomości oraz Lech Karwowski – dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Podzielili się z uczestnikami spotkania swoimi przemyśleniami i opiniami dotyczącymi przyszłości terenów wydzielonych już z zasobów majątkowych ZMPSiŚ, stanowiącego własność Miasta Szczecin oraz spółek Skarbu Państwa zarządzanych przez prezesa Pawła Stępnia. Ważnym uzupełnieniem tych wystąpień były zgłoszone z sali: informacja Jana Zasadzińskiego – dyrektora Inwest-Nieruchomości Sp. z o.o. o programie zagospodarowania poprzemysłowych terenów na wyspach Kępa Parnicka i Wyspa Zielona, Rafała  Zahorskiego – wieloletniego szefa firmy Magemar Polska Spółka z o.o. o decyzji o sprzedaży zabytkowego statku „Bembridge” podjętej przez belgijskich właścicieli firmy oraz odpowiedź marszałka Olgierda Geblewicza na pytania redaktor Krystyny Pohl o aktualność jego wcześniejszych zapewnień dotyczących powrotu na skwer przed Trasą Zamkową zdemontowanego masztu ze statku „Konstanty Maciejewicz” oraz budowy Muzeum Morskiego.

Czytaj więcej: Salon Morski - Łasztownia i utworzenie w Szczecinie Muzeum Morskiego

Spisane na gorąco wnioski i uwagi.

Wypowiedzi tak kompetentnych uczestników spotkania pozwalają mi na próbę podzielenia się m.in. następujących wnioskami i uwagami:

1/ Wydzielony z zasobów majątkowych ZMPSiŚ teren i znajdujące się na nim obiekty nadal formalnie znajdują się na obszarze portu morskiego, co skutkuje związanymi z portem obostrzeniami.

2/ Zachodzi widoczny konflikt interesów między koncepcją rozbudowy potencjału produkcyjnego chłodni Portu Rybackiego Gryf i czerpania korzyści z wynajmu niektórych nadających się jeszcze do tego zabytkowych zabudowań, a prezentowaną publicznie przez Zarząd Miasta koncepcją ich udostępnienia  podmiotom mogącym, wzorem CSL, przeprowadzić konieczną ich rewitalizację, a w efekcie przekształcić szybko niszczejący jedyny uchroniony od zniszczeń wojennych staromiejski fragment portowego Szczecina w pulsującą życiem turystyczną wizytówkę miasta.

3/ Kilkanaście zabytkowych budynków wchodzących w skład kompleksu byłej rzeźni miejskiej stanowi geodezyjnie jedną działkę. Inwestorów zainteresowanych kupnem określonego budynku skutecznie zniechęca się informacją o braku możliwości wyodrębnienia go z tej wielkiej działki. Mimo, że rewitalizację zabytkowych budynków przewiduje uchwalony w roku 2011 miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego, zamiast pilnego dokonania koniecznego wyodrębnienia mniejszych działek, w porozumieniu z Urzędem Miasta niedawno podjęto prace nad opracowaniem nowej koncepcji wykorzystania tych budynków oraz geodezyjnego podziału wielkiej działki na mniejsze, powiązane z konkretnymi obiektami. W praktyce oznacza to nic innego tylko odłożenie w czasie możliwości przejęcia niszczejących zabytków przez inwestorów widzących sens ich odbudowy.

4/ Widząc choćby rzucające się w oczy ubytki w poszyciu dachu budynku sąsiadującego ze Starą Rzeźnią (mającego docelowo pozostać w gestii dotychczasowego gospodarza), oglądając wiele innych niszczejących latami obiektów,  trudno pogodzić się z opinią miejskiego konserwatora zabytków o właściwym, zdaniem tego urzędu, ich zabezpieczeniu oraz eksploatowaniu tych wszystkich obiektów w sposób nie powodujący dalszej ich degradacji.

5/ Odnoszę wrażenie, że potrzebna jest nie tyle kolejna koncepcja i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co doprowadzenie do pilnego wydzielenia i sprzedaży poszczególnych mniejszych działek. To jedyna szansa na uratowanie od zniszczenia i odbudowanie bez angażowania środków budżetowych miasta terenu mogącego stać się świetną wizytówką Szczecina, atrakcją turystyczną przysparzającą bardzo wymierne dochody, a jego mieszkańcom także dodatkowe miejsca nie tylko wypoczynku, ale także pracy.

6/ Jak wyjaśniał marszałek Geblewicz, nie rozpoczęto dotąd budowy Muzeum Morskiego na Łasztowni, gdyż okazało się, że koszt tej inwestycji będzie znacznie wyższy od wcześniej zakładanego i zabezpieczone na ten cel środki finansowe okazały się niewystarczające. W odpowiedzi na pytanie red. Krystyny Pohl zapewnił, że przy założeniu pozyskania unijnego wsparcia ze środków związanych z perspektywą unijną na lata 2014 – 2020, będzie mógł zaprosić na otwarcie tej placówki za 3-4 lata.

7/ Usłyszeliśmy, że wobec malejącej szansy na pozyskanie środków pozwalających na zbudowanie gmachu muzeum morskiego odpowiadającego wcześniej wybranej propozycji architektonicznej, trwają już prace nad koncepcją budowy obiektu  mającego stać się takim centrum nauki ukierunkowanym na tematykę morską, w szczególności na kwestie napędów stosowanych na morzu oraz zagadnień związanych z różnego pochodzenia falami.

Realne staje się zbudowanie znacznie mniejszego budynku, a wiele posiadanych muzealnych obiektów wielkogabarytowych najsłuszniej byłoby umieścić w kilku specjalnie w tym celu zbudowanych pawilonach, tworzących swego rodzaju ścieżkę edukacyjną, „taki skansen morski wypełniający przestrzeń publiczną”. W rozważaniach tych zabrakło mi wcześniej rozważanej koncepcji wykorzystania dla potrzeb właściwego zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz stworzenia dobrych warunków ekspozycji tych wszystkich „materialnych nośników pamięci” teraz niszczejących sporych zabytkowych budynków magazynowych położonych blisko mającego powstać nowego obiektu.

8/ Mimo wcześniejszych zapewnień, symbol morskiego charakteru Szczecina – Maszt Maciejewicza nie powrócił dotąd na nadal pusty skwer na wjeździe do centrum miasta. Brak decyzji w tej sprawie tłumaczony jest obecnie mającą przebiegać przez ten skwer planowaną trasą linii tramwajowej z Placu Hołdu Pruskiego przez mający powstać Most Kłodny na Łasztownię. Inwestycja ta rozpocznie się jednak dopiero za kilka lat. Do tego czasu, miejmy nadzieję, nastąpi dalszy postęp w budowie Portu Jachtowego w Szczecinie, a pokryty nawiezionym piaskiem cypel Wyspy Grodzkiej zostanie na tyle zagospodarowany, że może stać się dobrym miejscem dla docelowej lokalizacji masztu widocznego z obu brzegów rzeki.

9/ Chęć zakupu odremontowanego przez szczecińską firmę zabytkowego statku pilotowego „Bembridge” zadeklarowało już jedno z muzeów brytyjskich. Niewykluczone, że sprawą zakupu uratowanego przez Magemar Polska statku zainteresowane zostanie Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, które teraz chlubi się posiadaniem „Sołdka”, pierwszego statku od podstaw zbudowanego przez polskich stoczniowców, z posiadania którego w roku 1980 zrezygnowało muzeum w Szczecinie.

Zamiast podsumowania

Wspomniałem o niektórych tematach podejmowanych przez gości i uczestników niedawnego Salonu Morskiego. Sprawach trudnych, niekiedy kontrowersyjnych. Dobrze, że o nich się mówi na publicznych spotkaniach, świetnie że dobrym miejscem prowadzenia także takich dyskusji staje się również CKE Stara Rzeźnia – przez środowiska związane z morzem coraz powszechniej traktowane jako gościnna przystań. Mam także nadzieję, że bardzo ważnym efektem opisywanego wydarzenia stanie się podpisanie przez jego uczestników wspólnej deklaracji dobrej woli w sprawie rewitalizacji zabytkowych fragmentów Łasztowni.  Przygotowanie projektu tego dokumentu zapowiedział w imieniu Kapituły Business Club Szczecin jej prezydent, Bogusław Rogowski. Portal Moja  Łasztownia z chęcią opublikuje tekst podpisanej deklaracji oraz nazwiska wszystkich jej sygnatariuszy.

 

Zygmunt Kowalski www.mojalasztownia.pl

zdj. Marek Hołowacz, Zygmunt Kowalski

 

Około dwa tysiące osób odwiedziło w niedzielę Starą Rzeźnię

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: CSL

Czytaj więcej: Około dwa tysiące osób odwiedziło w niedzielę Starą Rzeźnię Korzystając z pięknej słonecznej pogody, wielu mieszkańców Szczecina zdecydowało się w niedzielę skorzystać z zaproszenia wydawcy portalu mojalasztownia.pl – firmy CSL Internationale Spedition Spółka z o.o. do odwiedzenia oficjalnie otwartej w piątek Starej Rzeźni na Łasztowni, a tam obejrzenia pierwszego gruntownie odrestaurowanego budynku i uczestnictwa w imprezach zorganizowanych przez utworzoną przez CSL ogólnodostępną placówkę kulturalną pn. Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. Wielu zdecydowało się na spacer wzdłuż niedawno odnowionego Bulwaru Gdyńskiego, a następnie portowej Starówki, liczni zmotoryzowani zastawili swoimi pojazdami obszerny plac przy wiodącej do celu ulicy Zbożowej.

Zgodnie z zapowiedzianym programem, w samo południe dzieci zostały zaproszone przez kipiącą pomysłami wspólnej zabawy Kasię Brzozowską do poszukiwania, w towarzystwie szczecińskiej Syrenki, ukrytych skarbów i usłyszenia od znawcy tematu Jana Dębskiego wielu ciekawych informacji o Łasztowni i Starej Rzeźni. Z tego zaproszenia skorzystało kilkadziesiąt bardzo młodych poszukiwaczek i poszukiwaczy.

Wielu starszych gości pierwszą godzinę odwiedzin spędziło w obszernej sali Galeria Czytaj więcej: Około dwa tysiące osób odwiedziło w niedzielę Starą Rzeźnię Szczecińska, słuchając młodych szczecińskich muzyków – uczniów szkół muzycznych i studenta Akademii Sztuki inaugurujących w Starej Rzeźni cykl koncertów pn. “Młode dźwięki Łasztowni”. Na zdjęciu po prawej nagrodzony gromkimi brawami, koncertujący akordeonista Andrzej Pszeniczka, uczeń z Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie.

Ci, którzy już obejrzeli budzące podziw pięknie odrestaurowane pomieszczenia budynku oraz eksponowane w nich wystawy fotografii uczestników pierwszego Photoday, pleneru malarskiego Port Malarski Moja Łasztownia, obrazki namalowane przez dzieci z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej na Łasztowni oraz liczne eksponaty i pamiątki świadczące o morskich i żeglarskich zainteresowaniach właściciela obiektu, gremialnie odwiedzali pomieszczenia najnowszej szczecińskiej restauracji Stara Rzeźnia z oryginalną Messą Kapitańską, chętnie zapoznawali się z wyjątkowym asortymentem książek i szczecińskich pamiątek oferowanych przez usytuowaną w holu głównym księgarnię Kubryk Literacki.

Czytaj więcej: Około dwa tysiące osób odwiedziło w niedzielę Starą Rzeźnię Wszystkie zajęte miejsca siedzące w obszernej sali filmowej Iluzjon, wybuchy śmiechu i gromkie brawa najlepiej świadczyły o zainteresowaniu całogodzinnym występem świetnych szczecińskich komików – stand up’owców Bartka Marciniaka i Pawła Gąsowskiego.

Godzinę później, teraz w sali Galeria Szczecińska, brawami nagrodzeni zostali muzycy z Baltic Neapolis Orchestra za perfekcyjny koncert pięknych włoskich melodii.Czytaj więcej: Około dwa tysiące osób odwiedziło w niedzielę Starą Rzeźnię

Choć koncert Baltic Neapolis Orchestra miał być ostatnim punktem niedzielnego programu Dni Otwartych, wiele osób skorzystało jeszcze z zaproszenia dyrektor Laury Hołowacz do obejrzenia w sali filmowej Iluzjon kilku krótkich filmów pokazujących przebieg i ogromny zakres odbudowy pięknego zabytkowego obiektu oraz niektóre poprzedzające otwarcie Starej Rzeźni niektóre wydarzenia kulturalne odbyte pod patronatem CSL w trakcie trwającego blisko dwa lata remontu. Oklaski, podziękowania i często składane gratulacje najlepiej świadczyły o uznaniu dla inicjatywy przekształcenia byłej obory w elegancką siedzibę prywatnej firmy spedycyjnej, a jednocześnie w zachowującą architektoniczne piękno zabytkowego budynku, pełną życia przyportową placówkę społeczno-kulturalno-biznesową.

Żegnając licznych gości, inicjatorka tego wyjątkowego przedsięwzięcia, a zarazem współwłaścicielka firmy dyr. Laura Hołowacz zaprosiła do uczestnictwa w wielu przyszłych imprezach, ogłaszanych na naszym portalu ( www.mojalasztownia.pl )oraz na Facebook’u na stronach: www.facebook.com/rzezniaszczecin?fref=ts oraz www.facebook.com/MojaLasztownia?fref=nf , a od początku kwietnia do odwiedzania, już w pełni przygotowanej do przyjmowania swych gości, restauracji Stara Rzeźnia.

Tekst i zdj.

Zygmunt Kowalski

mojalasztownia.pl

CSL: Minęło już siedemnaście lat

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: CSL

Czytaj więcej: CSL: Minęło już siedemnaście lat W poniedziałek, 2 lutego br minęło siedemnaście lat, odkąd – o czym głosi firmowy slogan – “Słońce wschodzi i zachodzi z CSL“. Jak poinformowała Laura Hołowacz, założycielka i dyrektor firmy, CSL Internationale Spedition Spółka z o.o. siedemnasty rok swej obecności na trudnym międzynarodowym rynku spedycyjnym, tak jak poprzednie lata, kończy z dobrymi wynikami ekonomicznymi oraz z satysfakcją wynikającą z faktu poszerzania grona swoich klientów i kontrahentów.

Coroczna dynamika obrotów jest efektem utrzymywania ciągłego kontaktu z rosnącym gronem krajowych i zagranicznych klientów, perfekcyjnej realizacji zleconych zadań oraz bezwzględnego przestrzegania reguł solidności kupieckiej. Odnotujmy, że w siedemnastym roku działalności, długa lista uzyskanych wcześniej przez CSL nagród i wyróżnień powiększyła się m.in. o przyznanie kryształowej statuetki RENOMA 2013 dyr. Laurze Hołowacz za zwycięstwo w kategorii Przedsiębiorca w grupie małych przedsiębiorstw w prestiżowym ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez magazyn “PRESTIŻ – relacje gospodarcze”, Centrum Komunikacji Gospodarczej oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

U progu osiemnastego roku działalności, dzięki zbliżającemu się finałowi rozpoczętej przed ponad dwoma laty odbudowie Starej Rzeźni – zakupionego zabytkowego budynku na Łasztowni, jeszcze w bieżącym miesiącu firma przeniesie się do swej własnej docelowej siedziby, a w marcu zainauguruje w części pomieszczeń działalność unikatowej placówki – Centrum Kultury Euroregionu “Stara Rzeźnia” oraz lokalu gastronomicznego.

Serdeczne gratulacje i życzenia spełnienia ambitnych zamierzeń!

Stara Rzeźnia na finiszu

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: CSL

Czytaj więcej: Stara Rzeźnia na finiszu Niedawno zamontowane zielone drzwi na szczytowych ścianach oraz oszklona już środkowa wieżyczka na dachu, to pierwsze rzucające się w oczy zmiany świadczące o zbliżającym się finale długotrwałego procesu renowacji i przystosowywania zabytkowego budynku byłej obory zakładów mięsnych pod potrzeby przyszłej siedziby firmy oraz tworzonego przez CSL Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. Jak zapewnia kierownik budowy, już w połowie lutego CSL będzie mógł wyposażać przejmowane pomieszczenia w meble i wszelkie potrzebne elementy ich wystroju.


Zapraszamy do zapoznania się ofertą Starej Rzeźni >>Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia – oferta współpracy<<