Transport wodny śródlądowy Co chcemy osiągnąć?

lut 10, 2012 | Żegluga Śródlądowa

Transport wodny śródlądowy odgrywa ważną rolę w transporcie towarów w Europie. Ponad 37 000 kilometrów dróg wodnych połączyć setki miast i regionów przemysłowych. Około 20 spośród 27 państw członkowskich posiadających śródlądowe drogi wodne, z których 12 nie połączonych sieci dróg wodnych.

Potencjał dla zwiększenia udziału modalnego żeglugi śródlądowej jest jednak znacząca. W porównaniu do innych środków transportu, które są często do czynienia z ograniczeniami i zdolności problemy, żegluga śródlądowa charakteryzuje się niezawodnością, jego mały wpływ na środowisko i jego głównych możliwości wyzysku. Komisja Europejska ma na celu promowanie i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej żeglugi śródlądowej w systemie transportowym, oraz aby ułatwić jego integrację w łańcuchu intermodalnym logistycznych.

Żegluga śródlądowa jest konkurencyjną alternatywę dla transportu drogowego i kolejowego. W szczególności, oferuje przyjazne dla środowiska alternatywę zarówno pod względem zużycia energii i hałasu i emisji gazów. Zużycie energii w przeliczeniu na km / tonę przewożonego towaru jest około 17% w transporcie drogowym i 50% w transporcie kolejowym. Jego hałasu i emisji gazów są skromne. Ponadto, żegluga śródlądowa zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa, w szczególności jeśli chodzi o przewóz towarów niebezpiecznych. Wreszcie przyczynia się do zmniejszeniu ulega przeciążonej sieci drogowej w gęsto zaludnionych regionach.

Według ostatnich badań, całkowite koszty zewnętrzne żeglugi śródlądowej (w postaci wypadków, zatorów drogowych, emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza i innych skutków dla środowiska) jest siedem razy niższe niż w transporcie drogowym