Transport Week – dzień 1. O rynku, kontenerach i bezpieczeństwie

mar 18, 2015 | Polskie nowości

1tw2015Pierwszy dzień konferencji koncentrował się na dwóch tematach, przewozach kontenerowych oraz zarządzaniu energią w portach. Mówiono również o prognozach w transporcie morskim, logistyce, kontenerach i bezpieczeństwie w portach. Konferencję otworzyli:  Monika Niemiec-Butryn, Deputy Director of the Department of Maritime Transport and Shipping Safety, Ministry of Infrastructure;  Julian Skelnik, Chairman, Baltic Ports Organization oraz organizator konferencji  Bogdan Ołdakowski, CEO, Actia Forum.

Problematykę cyklu gospodarczego oraz zmian w morskim transporcie kontenerów przedstawił w obszernej prezentacji Dr. Lauri Ojala, Professor of Logistics, Turku School of Economics. Wskazał na wysoką dynamikę  wzrostu importu i eksportu krajów rozwijających się oraz niską dynamikę popytu i podaży krajów rozwiniętych. W długim okresie największą dynamikę odnotują porty Chin i Indii, w których w 2050 r. obroty mogą być 7-krotnie większe niż w 2010 r. Prognozuje się, że obroty portów afrykańskich będą ponad 6-krotnie wyższe, a w Ameryce Północnej i Południowej ponad 4 razy większe. Najniższy wzrost podaży ładunków przewiduje się w Unii Europejskiej  wraz Turcją. Na tym rynku obroty portów wzrosną nie więcej niż 2,5 raza przewidują eksperci International Transport Forum.

Znacznie lepiej wypadają kraje Unii Europejskiej w opinii około 1 000 menedżerów i specjalistów logistyki. W rankingu Logistics Performance Index 2014, którego współautorem jest  prof. Ojala z Turku University.  Czołową pozycję zajmują Niemcy, a kraje Unii Europejskiej dominują w pierwszej 20. Polska zajmuje miejsce 31 w tym rankingu.

Zagadnienie bezpieczeństwa w terminalach kontenerowych szeroko mówił Andrew Huxley, EMEA Regional Development Director, TT Club, firmy specjalizującej się między innymi w ubezpieczeniach przewozów multimodalnych, terminali morskich, armatorów  i operatorów logistycznych. Dokonano analizy 7 tysięcy odszkodowań o wartości ponad 10 tys. dol. udzielonych poszkodowanym w portach i terminalach w okresie 2010-2014. Dominują uszkodzenia kontenerów powstałe w czasie wykonywania operacji przeładunkowych (76%). W znacznie mniejszym stopniu ich powodem są czynności konserwacyjne (12%) oraz warunki pogodowe (12%). Do uszkodzeń przyczyniają się w istotnym stopniu operatorzy dźwigów i pojazdów, a tylko w 10% złodzieje włamujący się do pojemników.

O wpływie konsolidacji rynku żeglugowego na porty mówił  Chris Welsh, Secretary General, Global Shippers’ Council, a o efektywnym wykorzystaniu narzędzi ICT do usprawnienie zarządzania kontenerami w małych portach Erik Lampinen, Business Development Manager, Hogia Logistics Solutions.  Zastosowanie EDI (Electronic Data Interchange) pozwoliło na wprowadzenie lean management i  redukcję czasu obsługi o 50% oraz co najważniejsze uzyskanie łącznych oszczędności na poziomie 900 tys. euro rocznie – informował Lampinen.

Sesję plenarną uzupełniły dwie interesujące dyskusje. W jednej Bjarne Mathiesen, Senior Market Director, Ports, Ramboll, mówił o zmianach technologicznych w portach, żegludze i przewozach intermodalnych. Natomiast w czasie panelu prowadzonego przez Juliana Skelnika uczestnicy konferencji mogli zapoznać z różnymi punktami widzenia na rozwój portów i ich zaplecza lądowego oraz roli czynnika ludzkiego w utrzymaniu pozycji portu na rynku.  Zmiany na rynku rumuńskim zaprezentowali Goerge Vişan, Commercial Director, Constanta Port Authority oraz Paul Ilau, Senior Consultant EY Romania. O niemieckich doświadczeniach mówił Nils Heine, Managing Director, CPL Competence in Ports and Logistics.   O pozytywnych zmianach w polskich przewozach kolejowych mówił Michał Litwin, Secretary of the Executive Board, Federation of Independent Rail Operators. W Rumunii podejmowane są intensywne programy inwestycyjne mające na celu ich dostosowanie do potrzeb rozwijającego się rynku, a szczególnie zwiększenie dostępu od strony lądu.

MG

Polski Klaster Morski