TRANSPORT MORSKI W MIĘDZYNARODOWYCH PROCESACH LOGISTYCZNYCH

maj 17, 2012 | Port Szczecin

DSC01089Wczoraj w Radissonie Blu odbyła się Międzynarodowa Konferencja pod hasłem „Transport morski w procesach logistycznych”, którą otworzył Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Powiedział, że dzisiaj transport morski odgrywa bardzo ważą rolę na świecie. Nie mniejszą w Polsce, gdzie gospodarka morska zaczyna piąć się w górę. Dlatego każda analiza i ocena roli transportu morskiego i portów morskich w międzynarodowych procesów logistycznych stanowi ważne ogniowo budowania naszej morskiej przyszłości”.

Konferencja to ważne przedsięwzięcie środowiska naukowego Szczecina i innych ośrodków naukowych Wybrzeża oraz czołowych przedsiębiorstw gospodarki morskiej już od lat stanowi doskonałe forum wymiany myśli ekonomicznej, jest miejscem prezentacji aktualnych wyników prac badawczych i merytorycznej dyskusji nad problemami polskiej gospodarki morskiej, a szczególnie żeglugi i portów morskich.

 

 

 

DSC01094– Celem tegorocznej konferencji jest analiza i ocena roli transportu morskiego i portów morskich w międzynarodowych procesach logistycznych w świetle przemian handlu światowego oraz postępu organizacyjnego, technicznego, technologicznego i prawnego w usługach logistycznych. Analizowane też będą m.in. problemy rynku TSL, przemiany w infrastrukturze logistycznej portów morskich, problemy ekonomiki logistyki morskiej i wpływu procesów logistycznych na przemiany rynku usług portowych. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych związanych z problematyką logistyki morskiej oraz praktycy zainteresowani współpracą z ośrodkami naukowymi w zakresie funkcjonowania i przemian procesów logistycznych w lądowo-morskich łańcuchach transportowych – powiedział Koordynator merytoryczny Konferencji prof. dr hab. Henryk Salmonowicz

DSC01097Przed rozpoczęciem części merytorycznej za szczególy wkład przy organizacji konferencji wręczonme Złote Kotwiczki

 

 

 

1. prof. H. Salmonowicz

2. prof. K. Chwesiuk

3. prof. M. Grzybowski

4. dr.D. Bernacki

5. J. Wójtowicz

6. prof K. Luks

Dodatkowo wyrózniono statuetkami portowymi:

1. A. Jatczak

2. P. Waszczenko

3. dr. A. Wysocki

4. D. Sałata