Tor wewnętrzny w Porcie Gdańsk zostanie zmodernizowany

lis 12, 2017 | Polskie nowości

torwewnetrzny

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk ogłosił przetarg na modernizację toru wewnętrznego. Inwestycja jest podzielona na dwie części. Prace mają się zakończyć w trzecim kwartale 2020 roku. Szacunkowa wartość inwestycji to 4,18 mln zł.

Pierwsza część przedsięwzięcia polega na przebudowie nabrzeży stanowiących obudowę wewnętrznego toru wodnego. W ramach tego zadania przebudowane zostaną nabrzeża stanowiące obudowę wewnętrznego toru wodnego. Dodatkowo przeprowadzona zostanie rozbudowa i budowa części Nabrzeża Postojowego Niskiego, Nabrzeża Wiślanego i Nabrzeża Szczecińskiego. Prace mają potrwać do 30 maja 2019 roku.

Druga część przewiduje prace czerpalne w wewnętrznym torze wodnym. Zadanie obejmuje roboty podzielone na cztery części: od linii łączącej główki falochronów wejściowych do Zakrętu Pięciu Gwizdków łącznie z obrotnicą WOC, od Zakrętu Pięciu Gwizdków do obrotnicy przy Basenie Górniczym łącznie z akwenem obrotnicy, od obrotnicy przy Basenie Górniczym do obrotnicy GSR łącznie z tą obrotnicą oraz od obrotnicy GSR do obrotnicy przy Polskim Haku.

Inwestycja jest dofinansowywana z budżetu Unii Europejskiej, które wyniesie 85% całkowitej kwoty. Oba jej etapy przewiduje m.in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, prace konstrukcyjne na nabrzeżach oraz montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej.

Zamawiający czeka na oferty do 15 grudnia br. Podczas ich oceny głównym czynnikiem oceny będzie cena. Niemniej jednak przed podpisaniem umowy Port Gdańsk wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najlepiej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie odpowiednich dokumentów.

Nowy tor podejściowy ma mieć 18 metrów głębokości technicznej. W ramach projektu modernizacji ulegnie łącznie 250 m drogi wodnej. Powierzchnia robót wynosi około 4050 m2. Szacunkowa wartość inwestycji to 4,18 mln zł. 

 

Więcej: http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/porty/tor-wewnetrzny-w-porcie-gdansk-zostanie-zmodernizowany-60594.html