Thales i Akademia Marynarki Wojennej podpisały porozumienie o współpracy

mar 3, 2015 | Polskie nowości

1AMW Thales12 marca 2015 r. w Gdyni zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy firmą Thales oraz Akademią Marynarki Wojennej. Umowa przewiduje wspólną działalność naukowo – badawczą, której celem jest kształcenie kadr Sił Zbrojnych RP, w szczególności Marynarki Wojennej.

W ramach porozumienia przewidziana jest m.in. organizacja wspólnych  konferencji w Polsce i za granicą, wydawanie wspólnych publikacji naukowych oraz realizacja programów stażowych.

Zakres współpracy naukowo-badawczej obejmie działania mające na celu kształcenie oraz doskonalenie umiejętności przyszłych inżynierów i specjalistów, którzy będą stanowić trzon kadry Marynarki Wojennej RP.  Konsultacje i wymiana doświadczeń, organizacja seminariów i konferencji poświęconych potrzebom gospodarki morskiej oraz nowoczesnym technologiom, a także wydawanie wspólnych publikacji naukowych mają przyczynić się do wdrażania nowych, skutecznych rozwiązań.

„Nawiązanie współpracy z Akademią Marynarki Wojennej to dla nas ogromny zaszczyt. Stawiamy kolejny krok w kierunku kształcenia i doskonalenia specjalistycznych kadr w Polsce. Dzięki współpracy będziemy mogli wymienić się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą dotyczącą m.in. systemów pola walki, tzw. battle management system, czy zarządzania bezzałogowcami we współpracy z siłami morskimi” – podkreśla prezes Thales Polska, Paweł Piotrowski.

Beneficjentami współpracy będą studenci i kadra naukowa Akademii. W ramach umowy o współpracy Thales i AMW przewidują realizację praktyk, programów stażowych oraz podróży studyjnych. Dzięki tym inicjatywom młodzi naukowcy będą mogli wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce oraz poznać sposób funkcjonowania międzynarodowej korporacji. Zdobędą także wyjątkowe know-how z zakresu nawigacji, detekcji, określania pozycji czy klasyfikacji obiektów zanurzonych.

„Podpisanie porozumienia z jednym z liderów najnowocześniejszego sprzętu technicznego i jego wyposażenia dla sił marynarki wojennej wpisuje się w strategię Uczelni jako podmiotu łączącego świat przemysłu z nabywcami jego produktów. Uczelnia stara się o pozyskiwanie wszechstronnej i aktualnej informacji o innowacyjnych rozwiązaniach, które mogą być w sposób wiarygodny zweryfikowane przez naukowców z Akademii w celu odpowiedzialnej rekomendacji tych rozwiązań. Ponadto Akademia Marynarki Wojennej jako jednostka dydaktyczna o ugruntowanej pozycji w kształceniu i szkoleniu oraz posiadająca wieloletnie doświadczenia we współpracy z przemysłem, poprzez podpisanie porozumienie z firmą Thales, wzbogaci swoje możliwości w zakresie kształtowania studentów i słuchaczy zatrudnianych we wszelkich sferach bezpieczeństwa morskiego państwa” – stwierdził Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

„Ponad 500 okrętów wojennych wyposażonych jest w elementy oraz urządzenia wyprodukowane przez firmę Thales. Chcemy podzielić się naszym bogatym doświadczeniem i wiedzą z AMW. Wyjątkowe podejście Akademii, która uczy swoich studentów nie tylko konstruowania komponentów technicznych, ale także strategicznego podejścia do rozwoju obronności oraz gospodarki morskiej, pozwoli  poszerzyć nam naszą ofertę”  –  dodał Paweł Piotrowski.