Terminale – to rozwój portów

lut 4, 2012 | Port Świnoujście

terminaletorozwojKryzys roku 2009 pokonali, teraz PHŚ podąża za trendem wzrostowym całej gospodarki morskiej. Na ten i inne tematy rozmawiamy z Markiem Kowalewskim, prezesem i dyrektorem naczelnym świnoujskiego portu.

 – W jakiej kondycji jest aktualnie Port Świnoujście ?

–  PHŚ podąża za trendem wzrostowym całej gospodarki morskiej, obecnie wszystko wskazuje na to iż kryzys roku 2009 pożegnaliśmy definitywnie, wielkość przeładunków przekroczy  poziom z roku 2008. Jedynie niepokoi brak  rudy żelaza, która jeszcze do niedawna była silnym filarem przeładunków spółki.

 – Jak wyglądają przeładunki węgla ?

 – Przeładunki węgla odbywają się bez zakłóceń. Łączny wolumen obrotu węgla do końca roku powinien przekroczyć poziom 4,5 mln.ton, z czego węgiel w eksporcie wyniesie ok. 1,5 mln. ton.

  – Czy jest pomysł na większe przeładunki węgla do kraju i z kraju ?

 – Pomysłów jest wiele, PHŚ wspiera każdą inicjatywę gospodarczą mającą na celu eksport lub import węgla. Obecnie PHŚ jest bardzo dobrze przygotowane zarówno do importu jak i eksportu. Na dzień dzisiejszy potencjał przeładunkowy kształtuje się w granicach 6 mln. ton w imporcie oraz 5 mln.ton w eksporcie. Aktualnie potencjał ten wykorzystywany jest odpowiednio w 50 i 30%, pomimo tak dużego zapasu nadal prowadzone są działania zwiększające atrakcyjność obsługi tego ładunku dla klientów.  

 – Kiedy oficjalnie zostanie otwarty Terminal Zbożowy ?

 – Oficjalne otwarcie planowane jest w czerwcu 2011r. po dostarczeniu i uruchomieniu nowego dźwigu,  jednak pierwsze przeładunki rozpoczną się już w styczniu.

 – Czego Pan sie spodziewa po oddaniu do eksploatacji Terminalu Zbożowego ?

– Czekamy z niecierpliwością na ten moment, gdyż będzie to pewnego rodzaju powrót do normalnej działalności PHŚ na nabrzeżu Portowców. Obecnie od ponad roku trwają tam prace budowlane, które utrudniają a wręcz uniemożliwiają nam wykonywanie przeładunków. Powstają nowe magazyny oraz instalacje przesyłowe, zmieniony został również układ torowy. Dzięki Terminalowi zwiększy się znacznie wolumen obsługiwany przy tym nabrzeżu. Śruta sojowa i rzepakowa (główne ładunki obsługiwane na Terminalu) były dotąd ładunkami sporadycznym w PHŚ. Od 2011 roku śruta będzie stałym składnikiem w naszym wachlarzu przeładowywanych towarów.

– Czy porty niemieckie są zagrożeniem dla świnoujskiego portu ?

– Każda konkurencja jest zagrożeniem. Jednak między innymi to dzięki niej stawiamy nieprzerwanie na innowacyjność i rozwój PHŚ. Zakres prowadzonych inwestycji obejmuje wszystkie profile działalności Portu, inwestujemy w nowe urządzenia portowe, place składowe, stale poszerzamy zakres usług.

 – Czy rozbudowa portu w Rostocku odbierze Wam klientów czy nie obawiacie się z tej strony zagrożenia ?

 – W branży morskiej, szczególnie, gdzie porównuje się atrakcyjność portów o tym samym profilu, decydujące znaczenie ma położenie geograficzne względem odbiorców/dostawców ładunków. Mamy nadzieję, że nasi klienci jeszcze przez długi czas nie przeniosą swoich instalacji, fabryk położonych w przeważającej mierze na Śląsku.

 – Jak rysuje się przyszłość świnoujskiego portu na tle budowy Terminalu LNG ?

 – Mamy nadzieję, iż tak duży sąsiad pomoże w dalszym rozwoju Portu. Mając w wielu kwestiach wspólne cele, będziemy mieli większą siłę przebicia w rozmowach z ludźmi odpowiedzialnymi za rozwój Portów. Obecnie już korzystamy w sposób wymierny z obecności Terminalu poprzez obsługę ładunków masowych i drobnicowych dostarczanych na potrzeby jego budowy.

Rozmawiał: Bogdan Tychowski