Terminal Naftowy w Gdańsku – klucz do niezależności energetycznej Polski

mar 27, 2014 | Porty Morskie

1pernwmurowanieW środę 26 marca 2014r. w obecności Donalda Tuska, premiera RP, Włodzimierza Karpińskiego- ministra skarbu oraz wojewody pomorskiego Ryszarda Stachurskiego miała miejsce ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pierwszego w kraju Terminala Naftowego. Inwestycję za 826 mln zł na terenie gdańskiego Portu Północnego zrealizuje PERN „Przyjaźń”.

Terminal Naftowy elementem międzynarodowej polityki energetycznej.

– Rozpoczęcia budowy Terminala Naftowego w Gdańsku to element wielkiego projektu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ceremonia przebiega dokładnie w tym samym momencie, kiedy otrzymujemy informacje o wynikach rozmów prezydenta Baracka Obamy z liderami europejskimi.

Kryzys na Ukrainie i zaostrzenie relacji z Rosją zaowocowały wyraźnym trendem w stronę integracji państw Unii Europejskiej oraz państw atlantyckich. Kluczową częścią programu zacieśnienia relacji między państwami UE jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego.

– Nie przypadkowo środowe spotkanie w Brukseli USA i UE było poświęcone możliwości importowania do Europy amerykańskiego gazu skroplonego.

Dla naszego kraju najważniejszym faktem staje się nowy wymiar Unii Europejskiej- unia energetyczna.

– Zdecydowane działania Polski, szczególnie w okresie ostatniego kryzysu na Ukrainie doprowadziły do tego, że w Brukseli szefowie państw dostrzegli, że unia energetyczna jest odpowiedzią zarówno na kryzys Ukraińsko-Rosyjski jak i kolejnym etapem integracji naszego kontynentu.

Elementami wspólnej polityki energetycznej są: rehabilitacja węgla i zintensyfikowanie prac nad eksploatacją gazu łupkowego. W myśl porozumienia Unia Europejska musi stać się organizacją w dużym stopniu niezależną od obecnych, tradycyjnych dostawców energii, w tym od Rosji. Zachodzi potrzeba dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Do czerwca  Komisja Europejska ma przygotować plan zwiększenia niezależności energetycznej. Unia będzie również dążyła do solidarności na wypadek wystąpienia kryzysu energetycznego.

Premier podkreślił, że dla Polski najważniejszym aspektem wspólnej polityki energetycznej jest praktyczna solidarność energetyczna w zakupach energii oraz zwiększenie pozycji przetargowej UE.

– Chciałbym zwrócić uwagę na kolejny kamień milowy, który jest obecnie realizowany w sektorze polskiego przemysłu gazowego. Na Pomorzu usytuowany jest także terminal gazowy LNG, który w przyszłym roku otworzy Polsce drzwi do światowych rynków gazu. Składowany tam gaz pokryje 1/3 zapotrzebowania naszego kraju na ten cenny surowiec. Dodajmy również, że od 2007r. wybudowano 1700 MW mocy najnowocześniejszych i spełniających wszystkie standardy ekologiczne elektrowni. Trwają prace przy budowie kolejnych 5 000 MW, oraz 1200 km autostrad gazowych. Wszystkie te inwestycje stanowią mocny fundament, na którym budujemy bezpieczeństwo energetyczne naszych obywateli- dodał Włodzimierz Karpiński.

Pierwszy terminal naftowy w kraju

– cieszę się, że ta blisko miliardowa inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby energetyczne naszego państwa. Wpłynie ona na zróżnicowanie źródeł.

Donald Tusk oznajmił również, że rząd zrobi wszystko, by Polska była krajem samodzielnym energetycznie.

Jestem dumny, że przystępujemy do realizacji inwestycji od początku do końca zaprojektowanej, realizowanej i sfinansowanej siłami polskimi.

To pierwszy tego typu terminal naftowy w historii kraju i jeden z 16 realizowanych na świecie.

Wykonawcą umowy będzie konsorcjum firm z IDS-BUD.

Inwestycja będzie podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmuje budowę sześciu zbiorników na ropę naftową o pojemności 62,5 tyś. m3 każdy, oraz infrastrukturę niezbędną do obsługi zbiorników. Finalizowanie tego etapu pozwoli na przeładunek, magazynowanie oraz inne usługi.

Kolejny etap polega na budowie zbiorników o pojemności 325 tyś m3 przeznaczonych do magazynowania produktów ropopochodnych, chemikaliów, paliwa lotniczego JET-A i biokomponentów dodawanych do paliw. Ponadto do Terminala Naftowego zostanie doprowadzona bocznica kolejowa oraz wybudowana stacja autocystern.

Prace budowlane rozpoczęły się 21 lutego 2014r. Aktualnie trwa proces wzmocnienia gruntu, polegający na umieszczeniu 648 betonowych pali pod każdym z 6 zbiorników (łącznie będzie ich 3,9 tys.) oraz fundamentowanie. Prace te zakończą się w połowie maja. Na pierwsze dni czerwca przewidywane jest rozpoczęcie budowy konstrukcji stalowych zbiorników na ropę naftową. Już latem rozpocznie się realizacja całej infrastruktury- dróg dojazdowych, budynków, sieci rurociągów, pompowni na ropę naftową, oczyszczalni ścieków etc. Realizacja całego przedsięwzięcia przewidywana jest na 2018r.

Terminal Naftowy w liczbach:

697 tys m3 docelowa pojemność magazynowa
322 tys m3 pojemność na produkty naftowe i chemiczne w II etapie inwestycji.
415 mln zł- wartość I Etapu inwestycji
820 mln zł- szacunkowa wartość I i II Etapu inwestycji
62,5 tyś m3- pojemność jednego zbiornika na ropę naftową,
15-22 m – długość pojedynczego pala,
76,5 km – łączna długość wszystkich pali
10 tys. ton- łączna ilość stali konstrukcyjnej,
29 ha- powierzchnia działki.

MiO