Terminal Kutno z unijnym dofinansowaniem

gru 16, 2012 | PCC

kutnoW dniu 13.12.2012 r. Zarząd PCC Intermodal S.A. w ramach realizacji postanowień Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII, Działanie 7.4. – Rozwój transportu intermodalnego, zawarł, w imieniu spółki umowę ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych („CUPT”).

Umowa dotyczy dofinansowania projektu inwestycyjnego prowadzonego przez PCC Intermodal S.A. pod nazwą „Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Kutno”.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania w łącznej kwocie nie większej niż 32 657 352,21 PLN.

W październiku bieżącego roku Spółka uzyskała również dofinansowanie na budowę intermodalnego terminala w Brzegu Dolnym.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.pcc-intermodal.pl

Pozdrawiam / Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Jacek Świderski