Terminal kontenerowy w Świnoujściu z decyzją środowiskową

paź 11, 2023 | Polskie nowości

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA otrzymał właśnie decyzję środowiskową dla głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Decyzję wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie po przeprowadzeniu oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko oraz postępowania transgranicznego ze stroną niemiecką.

Otrzymana decyzja o środowiskowym oddziaływaniu terminalu to wynik oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko przeprowadzonej na drodze weryfikacji raportu o jej wpływie na środowisko z uwzględnieniem uzgodnień, opinii stron i wniosków wynikających z udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Raport o oddziaływaniu na środowisko zawiera szereg modeli i wyników analiz dotyczących potencjalnego wpływu inwestycji na środowisko, zarówno na etapie budowy jak i jej eksploatacji. W trakcie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko stworzony został wariant ekologiczny przedsięwzięcia dodatkowo ograniczający ingerencję w środowisko naturalne.

Postępowanie transgraniczne

W przeprowadzonym postępowaniu transgranicznym brały udział zainteresowane urzędy (głównie ministerstwa Meklemburgii Pomorza Przedniego) oraz organizacje pozarządowe i osoby prywatne. 20 września br. w Szczecinie odbyło się spotkanie stron postępowania transgranicznego. W jego trakcie przedstawiciele portu i eksperci biorący udział w prowadzonym postępowaniu odpowiadali na pytania oraz wyjaśniali wątpliwości strony niemieckiej.

Decyzja środowiskowa oznacza zielone światło dla budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu prowadzonej z uwzględnieniem interesów lokalnej społeczności oraz środowiska naturalnego.
Warto przypomnieć, że ochrona środowiska jest wpisana w misję budowy głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Pojęcie green terminal nie jest przypadkowe. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zapewnia, że przedsięwzięcie będzie proekologiczne na każdym etapie: od koncepcji, poprzez realizację projektu i następnie eksploatację terminalu.
Poszanowanie środowiska leży u podstaw naszych planów dotyczących terminalu kontenerowego – podkreśla Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich portów Szczecin i Świnoujście. – To dlatego m.in. zdecydowaliśmy, że projekt będzie realizowany na pirsie, czyli nowoutworzonym lądowym obszarze na Zatoce Pomorskiej, z minimalną ingerencją w obecny teren lasu. Jakiekolwiek uciążliwości dla środowiska chcemy ograniczyć do minimum. Ma być ekologicznie i nowocześnie – to nasze priorytety!

Green terminal

Projekt terminalu musi być proekologiczny i wywierać minimalny wpływ na środowisko, właśnie w myśl koncepcji green terminal. Kryteria środowiskowe były częścią oceny ofert w postepowaniu ogłoszonym przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

– Rozwiązania minimalizujące oddziaływanie na florę i faunę, były bez wątpienia atutem projektów – potwierdza prezes ZMPSiŚ. – Mam na myśli każdy etap realizacji inwestycji, również późniejszą eksploatację terminalu.
Ta dbałość o środowisko dotyczy chociażby stosowanych na terminalu urządzeń przeładunkowych i sprzętu o minimalnym poziomie emisji szkodliwych substancji, ze wskazaniem na zasilanie energią elektryczną.
Energia elektryczna będzie również dostarczana na statek w czasie postoju przy terminalowych nabrzeżach, by wyeliminować szkodliwe emisje pochodzące z silnika i spalinowych agregatów statkowych.

Naturalne ściany

Warto też zwrócić uwagę na specyfikę działalności terminalu, który nie emituje pyłów, nie dymi a z racji lokalizacji ogranicza do minimum wpływ na otoczenie i środowisko naturalne. Ma to również istotne znacznie dla mieszkańców dzielnicy Warszów, która będzie od terminalu oddzielona naturalną ścianą lasu.

Sieć kolejowa i drogowa z węzłem Łunowo, łączącym terminal z ekspresową drogą S3 również omijają osiedla mieszkalne.

ZMPSiŚ SA stworzył ogólne ramy koncepcji terminalu przyjaznego środowisku. Docelowo terminal będzie w stanie obsłużyć do 2 mln TEU rocznie, obsługując jednocześnie dwa statki, jeden o długości 400 m i jeden o długości 200 m. Zgodnie z taką ideą wybrany podmiot ma zrealizować projekt zagospodarowując część Zatoki Pomorskiej i przyległych nieruchomości. 10 lipca br. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. podpisał z konsorcjum składającym się z DEME CONCESSIONS N.V. z siedzibą w Belgii, oraz QTERMINALS W.L.L. z siedzibą w Katarze przedwstępną umowę dotyczącą 30-letniej dzierżawy terenów zlokalizowanych w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, na finansowanie, budowę i eksploatację Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego.

Operator terminalu wyposaży go w niskoemisyjny sprzęt przeładunkowy, zgodnie z najwyższymi ekologicznymi normami. Terminal w Świnoujściu będzie stanowił infrastrukturę podwójnego wykorzystania, czyli cywilną infrastrukturę, która może służyć do obsługi ładunków wojskowych. Inwestor w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym zobowiązał się również do działań na rzecz lokalnej społeczności uzgodnionych z samorządem Świnoujścia o wartości co najmniej 5 mln euro. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogram nowy terminal powinien rozpocząć działalność na początku roku 2028.

Powstanie głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu jest jednym z elementów ujętych w „Programie rozwoju portów morskich do 2023 roku”. Jego celem jest utrwalenie pozycji polskich portów w basenie Morza Bałtyckiego i stworzenie z nich kluczowych węzłów globalnych łańcuchów dostaw dla Europy Środkowo Wschodniej.

Klienci terminalu będą mogli również w niedalekiej przyszłości korzystać z nowego toru wodnego prowadzącego do portu w Świnoujściu. W maju 2023 Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023 – 2029”. Realizacja programu zapewni odpowiednią, bezpieczną infrastrukturę dostępową dla terminali znajdujących się w Świnoujściu.

ZMPSiŚ SA