Akademia Morska w Szczecinie członkiem Konsorcjum COP – Tradycja, Obronność

lis 19, 2017 | Polskie nowości

konsorcjum1

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno–Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Politechniką Świętokrzyską rozszerzyły współpracę w ramach powołanego we wrześniu br. Konsorcjum COP – Tradycja, Obronność. Skład Konsorcjum został powiększony o dwie kluczowe w naszym kraju uczelnie reprezentujące szkolnictwo morskie: Akademię Morską w Gdyni oraz Akademię Morską w Szczecinie.

18 listopada w Sali Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński – rektor Politechniki Świętokrzyskiej, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka – rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, prof. dr hab. inż. Jerzy Zarębski – rektor Akademii Morskiej w Gdyni, oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, uroczyście podpisali deklarację rozszerzenia Konsorcjum COP – Tradycja, Obronność. 

Konsorcjum COP – Tradycja, Obronność zainicjowane zostało przez rektora Politechniki Rzeszowskiej. Nadrzędnym celem powołania Konsorcjum było niezbędne obecnie dla dynamicznego rozwoju każdej uczelni połączenie świata nauki ze światem przemysłu.  Chęć zaangażowania w budowanie polskiej gospodarki oraz wdrażania innowacyjnych technologii skłoniło rektorów uczelni do wypracowania wspólnego stanowiska współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową.

Dla Akademii Morskiej w Szczecinie przystąpienie do takiego porozumienia ośrodków akademickich jest otwarciem drogi do udziału w nowych projektach. – Do tej pory niektóre przedsięwzięcia były dla nas, jako uczelni cywilnej, niedostępne ze względu na ich poufny charakter – mówił JM Rektor Wojciech Ślączka podczas uroczystości w Radomiu.

Powołane Konsorcjum służy w szczególności: 

– podejmowaniu współpracy polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy i potencjału wynikających z prowadzonej działalności; 

– współpracy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji sprzętu wojskowego;

– inspirowaniu działań promujących szkolnictwo wyższe oraz zacieśnianiu współpracy ze środowiskami naukowymi i kulturalnymi.

W ramach podjętej współpracy uczelnie deklarują: organizowanie wspólnych zespołów badawczych; wspólny udział w projektach, programach i inicjatywach odpowiadających zakresowi kooperacji; wspólne ubieganie się o dofinansowanie prac ze źródeł zewnętrznych; a także współpracę w zakresie badań naukowych i kształcenia.