Szczecin: 13 – 15 Czerwca 2013 r. I Międzynarodowy Kongres Morski

lis 21, 2012 | Szczecin

akongresPółnocna Izba Gospodarcza wraz z Polską Żeglugą Morską organizuje w dniach 13-15 czerwca 2013 roku w Szczecinie I Międzynarodowy Kongres Morski. Będzie to pionierskie spotkanie tak dużej grupy reprezentantów szeroko rozumianej branży gospodarki morskiej w naszym kraju.

Decyzja o organizacji Kongresu i jego miejscu nie jest przypadkowa. Szczecin jako jeden z najbardziej znaczących ośrodków gospodarki morskiej, gdzie od lat działa port obsługujący armatorów z całego świata, gdzie z powodzeniem funkcjonuje wiele prywatnych firm powiązanych z przemysłem morskim, gdzie kształcimy fachowców na jednej z najlepszych uczelni morskiej w kraju, jest idealnym kandydatem do bycia gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia.

Polska gospodarka morska – także w wymiarze lokalnym – ma ogromną siłę i potencjał, które mogą być wykorzystywane w pełniejszym niż dotychczas stopniu. Szczeciński port stara się konkurować z silnymi ośrodkami zachodnioeuropejskimi, tutejsi armatorzy – po trudnym okresie lat 90. odzyskali formę i z powodzeniem utrzymują swoją pozycję rynkową, również i branża stoczniowa, która po upadku Stoczni Szczecińskiej, działa obecnie w postaci dziesiątek średnich i małych zakładów, daje setki miejsc pracy dla mieszkańców regionu.

Obecny kryzys, jaki nie oszczędza większości sektorów globalnej gospodarki ma oczywiście wpływ na kondycję krajowej branży morskiej. Jednak paradoksalnie jest także dla niej szansą na zdobycie rynków, z których znikają słabsze finansowo podmioty. Duże europejskie koncerny szukając oszczędności coraz częściej zwracają się ku takim regionom, jak województwo zachodniopomorskie, aby właśnie tu ulokować swoje inwestycje. Warto więc, przyjrzeć się wszystkim problemom krajowej branży morskiej ale jednocześnie wspólnie wypracować takie koncepcje, które najlepiej będą mogły służyć jej rozwojowi.

Głównym celem I Międzynarodowego Kongresu Morskiego będzie dyskusja nad stanem różnych obszarów gospodarki morskiej, zwrócenie uwagi na jej kondycję, problemy, z którymi się boryka i szanse jej rozwoju. W trzydniowym programie Kongresu znajdą się przede wszystkim debaty podzielone na panele tematyczne dotyczące m.in. żeglugi, portów, stoczni, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, rybołówstwa, szkolnictwa morskiego.

O sile organizowanego przez nas wydarzenia świadczy fakt, że jest ono inicjatywą oddolną, która zrodziła się wśród ludzi najbardziej związanych z branżą morską i najlepiej rozumiejących jej problemy. Dodatkowo już na etapie organizacji Kongres wzbudził zainteresowanie partnerów zagranicznych, przede wszystkim Czechów i Słowaków, którzy ściśle współpracują z polskimi firmami przemysłu morskiego.

O możliwość uczestnictwa w Kongresie zabiegają również Ukraińcy, dla których Polska może stać się istotnym partnerem biznesowym.

Nad ostatecznym kształtem Kongresu pracuje obecnie Rada Programowa na czele z  przewodniczącym Pawłem Szynkarukiem – Dyrektorem Naczelnym Polskiej Żeglugi Morskiej oraz zastępcą Piotrem Soyką – Przewodniczącym  Rady Nadzorczej Gdańskiej Stoczni Remontowej. W organizację Kongresu zaangażowały się również m.in. takie osoby jak: Dariusz Więcaszek – Prezes Północnej Izby Gospodarczej, Jarosław Siergiej – Prezes Zarządu Zarządu Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Andrzej Królikowski  – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Janusz Jarosiński- Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Piotr Waszczenko – Prezes Biura Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, dr hab. prof. US Piotr Niedzielski – Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Wojciech Pelczarski – Wicedyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego,  Adolf Wysocki – Sekretarz Generalny Związku Armatorów Polskich, Jerzy Uziębło – Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej czy  prof.  dr  hab.  in.  kpt..w. Stanisław Gucma – Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie.

Patronat Medialny m.in.: Morza i Oceany

Karolina Wójcik