Szczecin w Klastrze Morskim

lut 27, 2014 | Szczecin

5pkMiasto Szczecin dołączyło do Stowarzyszenia Zachodniopomorski KLASTER MORSKI. Deklarację o przystąpieniu podpisano wczoraj w szczecińskim magistracie.

Dokument podpisali Piotr Krzystek Prezydent Szczecina, Andrzej Podlasiński Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zachodniopomorski KLASTER MORSKI oraz Arkadiusz Świech Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Zachodniopomorski KLASTER MORSKI.

Szczecin w dotychczasowej historii i dzisiaj rozwija się wokół Odry oraz morza, które ma istotne znaczenie dla naszej gospodarki. Wspólnie mamy szansę dalej rozwijać gospodarkę morską w Szczecinie – powiedział Piotr Krzystek Prezydent Szczecina – Nasza współpraca będzie się odbywać na wielu płaszczyznach. Miasto w ramach swoich kompetencji dołoży wszelkich starań żeby pomóc Klastrowi w dalszym rozwoju.

Przystąpienie Szczecina do Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski to ważny etap na drodze do rozwoju gospodarki morskiej. Stowarzyszenie Zachodniopomorski KLASTER MORSKI powstało jako inicjatywa oddolna głównie małych i średnich firm przemysłu stoczniowego oraz producentów konstrukcji wielkogabarytowych, a także szczecińskiej Akademii Morskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz kilku tzw. instytucji z otoczenia biznesu. We współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi Klaster pracuje na rzecz rozwoju regionalnego przemysłu i gospodarki morskiej.

Obecność miasta w Klastrze wzmocni pozycję i znaczenie Stowarzyszenia na forum ogólnokrajowym oraz międzynarodowym, co pozwoli na podejmowanie skutecznych działań mających na celu wypromowanie lokalnych producentów oraz zainteresowanie potencjalnych inwestorów naszym miastem i regionem.

Wiadomość o tym że Szczecin przystąpi do Klastra wzbudzała duże zainteresowanie. Ideą naszej działalności jest integracja, która coraz lepiej nam wychodzi – 9pkpowiedział Andrzej Podlasiński Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zachodniopomorski KLASTER MORSKI – Szczecin ma warunki do tego żeby rozwijać produkcję, ma dużo zdolnej młodzieży…ma nadal wielki potencjał. Członkostwo Gminy Miasto Szczecin w Klastrze Morskim znacząco podniesie rangę naszego Stowarzyszenia.

W czasie spotkania na, którym doszło do podpisania deklaracji przedstawione zostały plany dotyczące utworzenia klas zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami należącymi do Klastra. Ponadto mówiono o spodziewanym rozwoju utworzonego Szczecińskiego Parku Przemysłowego, mającego skupić specjalistyczne firmy zajmujące się produkcją konstrukcji wielkogabarytowych i produkcją stoczniową.

Obecnie Stowarzyszenie Zachodniopomorski KLASTER MORSKI to 91 członków w tym 71 Członków Wspierających ( firm i instytucji związanych głównie z przemysłem i gospodarką morską ). Więcej na www.klastermorski.org.