Szczecin i Świnoujście wiodącymi portami na południowym Bałtyku

wrz 28, 2014 | Port Szczecin

1aprezesmiklewiczGłównym celem zespołu portowego Szczecin-Świnoujście jest stworzenie uniwersalnego kompleksu na południowym Bałtyku. Przedział czasowy ustalono na rok 2027 obejmując dwa pełne okresy unijnego planowania budżetowego: okres 2014-2020 oraz 2020-2027.  Nowa Strategia zakłada inwestycje na kwotę prawie 900 mln zł.

Obecnie w obu portach przeładowuje się rocznie ok. 23 mln ton towarów, notując nieprzerwanie od 2009 roku zwiększanie obrotów. Przyjmując zatem założenia do nowej Strategii rozwoju, oparto się na bieżących trendach wzrostowych. Szacuje się, iż docelowo w 2027 roku wartość przeładunków przekroczy 42 mln ton rocznie.

Ta bardzo ambitna strategia na lata następne bazuje na kluczowej tezie. Wyniki portu, stan środków na rachunkach bankowych, niski poziom zadłużenia, upoważniają nas do tego,  ażeby snuć tak ambitne plany rozwojowe – wyjaśnia prezes Zbigniew Miklewicz.

Od wielu już lat najwięcej przeładowuje się ładunków masowych – węgla, rudy, zbóż oraz ładunków z grupy „inne masowe” takich jak kruszywo, nawozy oraz ładunków drobnicowych. Najważniejszymi trendami i uwarunkowaniami rozwoju zespołu portowego do 2027 roku jest wzrost zapotrzebowania na obsługę ww. ładunków masowych oraz statków o coraz większych parametrach. Spółka dążyć będzie do tworzenia dogodnych warunków rozwoju w obu portach morskich.

Naszą ambicją jest ażeby nie port w Rostocku, Gdańsku, Rydze czy w Hamburgu , ale nasz zespół portowy w Szczecinie i Świnoujściu szczególnie uczestniczył w tym pozytywnym trendzie rynkowym – powiedział Miklewicz.

W latach 2014-2020 będzie realizowany projekt modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin i pogłębienia do 12,5 m, wraz z przystosowaniem infrastruktury na terenie portu oraz projekt toru podejściowego do portu w Świnoujściu do głębokości 14,5 i 17m. W związku z nowymi parametrami toru wodnego, kompleksowej przebudowie będzie podlegał Basen Kaszubski, obszar portu zbożowego z Elewatorem Ewa oraz Kanał Dębicki .1konferencjazmpsis

Wśród priorytetów wymienia się również ekspansję i zagospodarowanie dotąd niewykorzystywanych terenów na cele gospodarcze.

Ostrów Grabowski jest dziewiczym terenem, prawdopodobnie największą przyszłością portu.  Możliwe, że jest to ostatnie w Europie miejsce, gdzie po lewej i po prawej stronie jest tor 12,5m a w środku 200 ha terenów portowych – informuje Miklewicz.

Ponadto myśli się w przyszłości o współpracy w zakresie rozwoju turystyki w regionie, poprzez dostosowanie posiadanej infrastruktury.

Planowane nakłady na program inwestycyjny 2014-2022 wynoszą 884 mln zł. Inwestycje w dużej mierze są współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, a wielkość kwoty dotacji wycenia się na poziomie 519 mln zł.

– Są możliwości finansowe, rozmawiamy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Mamy dobrą sytuację finansową oraz plany żeby tak było dalej – mówi Paweł Adamarek, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych ZMPSiŚ.

Wszystko po to, by w 2027 porty w Szczecinie i Świnoujściu były wiodącymi portami na południowym Bałtyku.

MiO

1amorza-i-oceany-PNG-logo-big