Szczecin: Będą dwie szybkie jednostki dla UM

maj 18, 2012 | Szczecin

umowaUmowę na dostawę dwóch pływających jednostek inspekcyjnych z wyposażeniem podpisali dziś, tj. 18 maja,Andrzej Borowiec,Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie i Sebastian Majewski, Prezes Zarządu Techno Marine Sp. z o. o. z Malborka. Dwie szybkie jednostki, przeznaczone dokontroli i monitorowania akwenów, administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie, a w szczególności do przeprowadzania inspekcji na wodzie, kontrolii monitorowania basenów portowych, torów podejściowych oraz koordynacji akcji przeciwrozlewowych i ratowniczych, zostaną zbudowane i dostarczone do marca 2013 roku. Łodzie będą także wyposażone w specjalistyczne urządzenia nawigacyjne i pomiarowe, m. in. dwukanałową echosondę jednowiązkową czy sondę pomiaru prędkości dźwięku.

Zakup jednostek jest jednym z elementów projektu „Porty Zalewu Szczecińskiego – poprawajakości infrastruktury szansą na rozwój”, realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 2 „Rozwójinfrastruktury transportowej i energetycznej”, działanie 2.1„Zintegrowany system transportowy województwa”, poddziałanie 2.1.5„Wzmocnienie portów morskich i rzecznych”.

Koszt zakupu jednostekto ok. 6,8 miliona złotych, z czego połowa to dofinansowanie unijne.

Ewa Wieczorek

Rzecznik UMS