SYMPOZJUM „SAFE SHIPPING ON THE BALTIC SEA”

mar 25, 2013 | V Sympozjum

1sympozjumW imieniu Organizatorów, mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne Sympozjum poświęcone bezpieczeństwu żeglugi na Morzu Bałtyckim.

V Sympozjum jest organizowane przez Polską Administrację Morską wraz z Polskim Rejestrem Statków oraz Związkiem Armatorów Polskich.

Sympozjum odbędzie  w hotelu RADISSON BLU w Szczecinie w dniu 18 kwietnia 2013 r. (czwartek) i prowadzone będzie w języku angielskim.

Celem Sympozjum jest stworzenie forum dyskusyjnego dla administracji morskiej państw Morza Bałtyckiego, Komisji Europejskiej i EMSA, jak  również dla zainteresowanych reprezentantów branży morskiej, w celu wyodrębnienia i rozwiązywania problemów żeglugi na Bałtyku. V Sympozjum będzie kontynuacją dialogu dla administracji morskiej i armatorów, której celem będzie omówienie postępu w obszarze bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku.

Dyskusja obejmie kluczowe kwestie poruszone podczas IV Sympozjum, które odbyło się we wrześniu 2011 r. w Gdańsku.

Uprzejmie informujemy o obowiązkowej rejestracji. Szczegółowe informacje o V Sympozjum na stronie: http://www.prs.pl/company/news/conferences/symposium-safe-shipping-on-the-baltic-sea-18-april-2013.html