Świnoujście wnioskuje o 38 mln zł z budżetu państwa na dokończenie tunelu

lis 7, 2022 | Polskie nowości

Prezydent Świnoujścia zwrócił się do ministra infrastruktury o wsparcie miasta środkami budżetu państwa w kwocie 38 mln zł – przekazał PAP rzecznik prezydenta Świnoujścia. Wyższy koszt budowy tunelu pod Świną związany jest z inflacją.

W kontrakcie zawartym z wykonawcą budowy tunelu zapisane zostały metody liczenia wzrostu wynagrodzenia (tzw. waloryzacja) wynikające m.in. z poziomu inflacji. W 2017 roku, na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie, zabezpieczono w budżecie projektu waloryzację kontraktu na poziomie 71 mln złotych – przekazał PAP rzecznik prezydenta Świnoujścia Jarosław Jaz.

Jak dodał, zgodnie z podpisaną z wykonawcą w 2018 r. umową wartość kontraktu wynosiła nieco ponad 793 mln zł, a po uwzględnieniu planowanej waloryzacji – blisko 864,6 mln zł (109 proc. wartości kontraktu). Taka kwota została zabezpieczona w ramach projektu.

Rzecznik wyjaśnił, że obecnie, biorąc pod uwagę wzrost cen na rynku wynikający m.in. z inflacji, wartości te są już nieaktualne, a według najnowszej prognozy wykonawcy wartość kontraktu wyniesie nieco ponad 879,2 mln zł, w tym waloryzacja 86 mln zł.

Prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz zwrócił się do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z wnioskiem o wsparcie miasta środkami budżetu państwa w kwocie 38 mln złotych – podał rzecznik.

Wskazał, że o brakujące środki świnoujski samorząd ubiega się na podstawie par. 1 pkt 5 trójstronnego porozumienia na rzecz budowy stałego połączenia drogowego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu z 3 sierpnia 2007 roku, zawartego pomiędzy ministrem infrastruktury, GDDKiA i prezydentem Świnoujścia.

Umowa przewiduje możliwość uzupełnienia wkładu własnego środkami pochodzącymi m.in. z budżetu państwa w wysokości do 10 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych tj. do kwoty 91 mln złotych. Środki, których dotyczy wniosek umożliwią zakończenie realizacji przedsięwzięcia, pokrycie wszystkich zobowiązań wobec wykonawcy – zaznaczył Jaz.

Tunel ma być oddany do użytku w maju 2023 roku. Przeprawa pod Świną ma być rozwiązaniem problemów komunikacyjnych mieszkańców Świnoujścia i turystów. Połączenie między wyspami Wolin i Uznam (na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska) zapewniają obecnie przeprawy promowe, które nie posiadają wystarczającej przepustowości, co wiąże się często z długim oczekiwaniem na prom.

Droga między wyspami Wolin i Uznam będzie mieć długość ok. 3,2 km. Część wydrążona maszyną TBM ma 1484 m. Inwestorem jest Świnoujście, a inwestorem zastępczym – szczeciński oddział GDDKiA. Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR/Gülermak.

autorka: Elżbieta Bielecka

Źródło: PAP