Świnoujście: Przygotowania do rozbudowy terminalu

sie 21, 2013 | Port Świnoujście

1Terminal promowy SwinoujscieW poniedziałek, 19 sierpnia otwarto oferty w przetargu, zorganizowanym przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, dotyczącym opracowania koncepcji dla zadania „Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”. Oferty złożyły 4 podmioty – najtańsza cenowo propozycja opiewa na 198 tys. zł.

Inwestycja ma obejmować połączenie stanowisk promowych nr 5 i 6, modernizację istniejącej rampy stanowiska nr 5, przedłużenie galerii pasażerskiej oraz przebudowę istniejącego układu kolejowego i stworzenie dwóch torów przeładunkowych o długości użytecznej 215 m każdy oraz przedłużenie istniejącego toru nr 67, budowę placów parkingowych, wraz z wyposażeniem, dla 200 naczep o powierzchni ok. 15 tys. m2 i budowę estakady łączącej place terminala (co umożliwi utworzenie drugiego, niezależny wjazd na jego teren). Przebudowana infrastruktury świnoujskiego terminalu ma też obejmować remont dróg, kanalizacji, systemu informatycznego oraz wymianę oświetlenia. Przy zmodernizowanym nabrzeżu będą mogły być obsługiwane promy i statki pasażerskie o długości do 265 m. Głębokość techniczna przy nabrzeżu wynosić będzie 12 m.

– Infrastruktura terminalu w Świnoujściu powstawała w latach 70. i 80. XX w., uwzględniając ówczesne prognozy i potrzeby żeglugi. Od tego czasu, potrzeby rynku przewozów towarowych i pasażerskich znacznie się zmieniły. Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi, ciągle wzrastającego ruchu towarowego i pasażerskiego w Unii Europejskiej w relacjach lądowo-morskich wymaga intensywnego wsparcia rozwoju sieci transeuropejskich TEN-T oraz transportu intermodalnego. Wprowadzanie przez armatorów na Morze Bałtyckie coraz większych jednostek oraz coraz ostrzejsze wymagania środowiskowe, wymuszają już dziś decyzje o nowych, kluczowych kierunkach modernizacji i rozbudowy największego obecnie terminala promowego na południowym Bałtyku – zwraca uwagę Aneta Szreder-Piernicka, zastępca dyrektora ds. handlowych i marketingu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Firma, która zwycięży w przetargu, będzie miała czas na realizację zamówienia do końca lutego 2014 r. Efektem powstałej koncepcji będzie szczegółowe określenie możliwości zmodernizowanej infrastruktury hydrotechnicznej, technologii, ilości sprzętu przeładunkowego oraz przepustowości placów składowych i układu kolejowo-drogowego. Sama przebudowa terminala rozpocznie się najprawdopodobniej w II połowie 2015 r., co ma związek z harmonogramem aplikowania o środki pomocowe z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej (2014-20).

Paweł Rydzyński

Źródło: rynekinfrastruktury.pl