Świnoujście: Podpisanie umowy na budowę tunelu przełożone

lip 4, 2018 | Polskie nowości

tunel swinoujscie

Na prośbę Prezesa firmy Astaldi Pana Paolo Astaldi, planowane 5 lipca bieżącego roku podpisanie umowy na realizację inwestycji budowy tunelu pomiędzy wyspami Uznam i Wolin, wraz z Festynem, który z tej okazji miał się odbyć w centrum miasta zostały przełożone.

Jak poinformował Prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza Prezes Astaldi Paolo Astaldi: „ ze względu na wysoką wartość kontraktu, dziewięcioletni okres zabezpieczenia oraz na złożoność techniczną zadania, która wymagała szczególnej analizy oceny ryzyka ze strony Konsorcjum Banków zaangażowanych w przygotowanie Gwarancji Należytego Wykonania niezbędnej do podpisania umowy, jestem zmuszony z przykrością poinformować, że Spółka, której jestem Prezesem, nie jest w stanie dotrzymać wyznaczonego terminu podpisania umowy. Mając zapewnienie, że Gwarancja zostanie wystawiona w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie, jestem zmuszony zwrócić się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu podpisania Umowy. Mam nadzieję, że moja prośba spotka się z życzliwością, bowiem jestem pewien, że moje przedsiębiorstwo jest gotowe na pełną i rzeczywistą współpracę, by zrealizować w przewidzianym czasie, wymagające najwyższej precyzji i jakości roboty, jakie Projekt przewiduje, a w których firma jest szczególnie wyspecjalizowana.”

– Pan Prezydent przychylił się prośby Pana Prezesa -mówi Robert Karelus, rzecznik Prezydenta Świnoujścia – Zrozumiałym jest, że podpisanie umowy na realizację tak wielkiej inwestycji, musi być poprzedzone dopracowaniem wszelkich szczegółów formalno prawnych, w tym także Gwarancji Należytego Wykonania. Mamy nadzieję, że do podpisania umowy dojdzie jak najszybciej.

Jak informuje Robert Karelus, przesunięciu nie ulega termin seminarium pt. „Dlaczego tunel a nie most”, które odbędzie się w dniu 4 lipca 2018 roku ,o godzinie 18.00, w Sali Teatralnej Miejskiego Domu Kultury, przy ul. Wojska Polskiego 1/1.

 

Rzecznik Prezydenta Świnoujścia