Na początek – najważniejszym celem strona internetowa

kwi 3, 2012 | Klaster Morski Pomorza Zachodniego

logoKlasterMorskiPrzyjęcie sprawozdania z działalności Klastra oraz przedstawienie koncepcji funkcjonowania strony internetowej, to jedne z najważniejszych punktów posiedzenia Rady Klastra, które odbyło się 30 marca 2012 r.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały działania podjęte w ostatnich tygodniach przez Sekretariat Techniczny, które przedstawił Arkadiusz Marchewka – Manager Inicjatywy Klastrowej.
– Patronat honorowy nad naszym Klastrem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Opracowaliśmy też logo Klastra i intensywnie pracujemy na stworzeniem strony www, która będzie gotowa już w połowie kwietnia. Ponadto udało się nawiązać współpracę z nowymi podmiotami – Muzeum Narodowym w Szczecinie, Zarządem Morskiego Portu Police i Grupą Remontowo-Inwestycyjna Remech. – mówił Marchewka.
Zdaniem Jarosława Siergieja – Przewodniczącego Rady, Klaster stał się ważnym głosem w dyskusji na temat bieżących spraw i problemów gospodarki morskiej w naszym regionie, czego dowodem są apele o pogłębienie toru wodnego i dostosowania warunków zagospodarowania przestrzennego do potrzeb działalności firm związanych z branżą morską.
Już 17 maja 2012 r. odbędzie się X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Transport Morski 2012 pod hasłem Transport morski w międzynarodowych procesach logistycznych, której współorganizatorem jest Klaster. Celem spotkania jest analiza i ocena roli transportu morskiego i portów morskich  w międzynarodowych procesach logistycznych. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych oraz praktycy zajmujący się procesami logistycznymi w lądowo-morskich łańcuchach transportowych. Udział w konferencji dla Partnerów Klastra i podmiotów wspierających jest bezpłatny.
Rada Klastra, wyznaczyła również termin Zgromadzenia Partnerów Klastra na dzień 11 maja 2012 r., na godz. 13.00. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Radę Klastra, której zadaniem jest m.in. wyznaczanie kierunków rozwoju Klastra, tworzą: Jarosław Siergiej (Prezes ZMPSiŚ), prof. Krzysztof Chwesiuk (Akademia Morska), dr hab. prof. ZUT Tadeusz Jastrzębski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Arkadiusz Świech (Finomar Sp. z o.o.), Bartłomiej Pachis (Polskie Terminale S.A.)
AM