Stoczniowe żurawie zmieniają swoje miejsce

mar 5, 2020 | Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" S.A.

189

4 marca br. Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. rozpoczęła relokację znajdujących się na terenie stoczni żurawi nabrzeżowych. Plan relokacji został podzielony na  3 dni robocze, podczas których każdego dnia zostanie przeprowadzona operacja przenoszenia jednego żurawia.

Jako pierwszy został przeniesiony z Nabrzeża Gdańskiego na Nabrzeże Gdyńskie żuraw oznaczony numerem  21 o masie 110 ton. Przeniesienie kolejnych dwóch żurawi, o masie po 254 ton każdy, zaplanowane zostało na kolejne dni. Skomplikowana operacja możliwa jest dzięki wynajęciu, stacjonującego w Gdyni, jednego z największych europejskich dźwigów pływających MAJA. Jest to specjalistyczna jednostka pływająca, wyposażona w żuraw zamocowany na pływającym pontonie, znajdująca zastosowanie przy pracach w stoczniach, portach, na otwartym morzu, w miejscach, gdzie praca żurawi stoczniowych lub portowych jest niemożliwa. Zmiana miejsc ustawienia żurawi ma na celu optymalizację a docelowo zwiększenie możliwości remontowych stoczni. Jeśli wszystkie działania odbywać się będą zgodnie z planem i nie wystąpią niekorzystne zjawiska atmosferyczne, np. zbyt silny wiatr, operacja zakończy się na początku przyszłego tygodnia. 

 

Morska Stocznia Remontowa SA