Stoczniowcy akcjonariuszami Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu

wrz 19, 2012 | Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" S.A.

morskaW Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu zakończono proces nieodpłatnego udostępniania akcji uprawnionym pracownikom. Do odbioru 60.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł miało prawo 698 pracowników stoczni lub ich spadkobiercy. Ostatecznie 50.047 akcji odebrały 544 osoby uprawnione.
Kryteria, w oparciu o które ustalona została lista pracowników Morskiej Stoczni Remontowej uprawnionych do odbioru bezpłatnych akcji spółki, określone zostały w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi stoczni. Stosowne porozumienie podpisano 20 sierpnia 2010 r. Ustalono, że jeden pracownik może otrzymać od 12 (pracownicy o stażu pracy od jednego roku do trzech lat) do 125 akcji (pracownicy, którzy przepracowali w stoczni ponad 24 lata). Do stażu pracy zaliczono łączny czas przepracowany w spółce, przedsiębiorstwie państwowym  i jego poprzedniku.
W dalszym ciągu po odbiór akcji mogą zgłaszać się spadkobiercy zmarłych, uprawnionych pracowników, którzy rozpoczęli do 11.09.2012 r. postępowanie spadkowe. Są oni proszeni o kontakt telefoniczny pod nr 91 321 62 40-49 wew. 261, 320 lub 601 727 574, 609 305 143

Pracownicy przedsiębiorstw państwowych uprawnieni są do otrzymania 15 procent akcji na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.).

Rafał Jesswein
Doradca Prezesa Zarządu MSR S.A.