TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

MSR Gryfia z koncesją na broń

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: SSR "Gryfia"

Czytaj więcej: MSR Gryfia z koncesją na broń

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. uzyskała koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, uprawniającą do produkcji na potrzeby polskiej Marynarki Wojennej. Oznacza to, że stocznia potwierdza swoją gotowość do udziału w realizacji projektów związanych z modernizacją i rozbudową polskiej floty. Stocznia przeszła złożoną weryfikację, która pozwoliła sprawdzić przygotowanie zakładu pod kątem realizacji projektów specjalnych. Pozytywną opinię w sprawie wydania MSR Gryfii koncesji na obrót materiałami i technologiami pochodzenia wojskowego wydali m.in. Minister Gospodarki, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, otrzymana koncesja będzie obowiązywała przez 50 lat.

Aresztowany kontenerowiec sprzedany. Gryfia kończy remont statku

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: SSR "Gryfia"

Czytaj więcej: Aresztowany kontenerowiec sprzedany. Gryfia kończy remont statku Pod inną nazwą i w nowych barwach kontenerowiec, który ponad rok stał aresztowany w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, został sprzedany. Nowy właściciel kończy remont statku.

Stocznia w maju ubiegłego roku aresztowała za długi kontenerowiec Maersk Venice. Załoga porzuciła jednostkę. Marokański właściciel statku był winny stoczni ponad pół miliona euro.

- Stocznia odzyskała wszystkie długi i kończy remont kontenerowca - mówi prezes Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia Lesław Hnat. - Statek został sprzedany, a stocznia uzyskała środki z tytułu wcześniejszego remontu. Nowy właściciel kończy remont statku na doku w Szczecinie.

Kontenerowiec ma odpłynąć z Gryfii w przyszłym tygodniu. Cały czas jednostkę zabezpieczali pracownicy stoczni.

- Zrobiliśmy remont statku i w trakcie tego remontu klient nie zapłacił nam za pracę. Przerwaliśmy remont, aresztowaliśmy statek, a klient ogłosił upadłość - tłumaczy Hnat.

Maersk Venice to kontenerowiec wybudowany w 2002 roku. Na swoim pokładzie może przewozić 1700 kontenerów.

Źródło: radioszczecin.pl

Kolejny podsypkowiec w Gryfii

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: SSR "Gryfia"

Czytaj więcej: Kolejny podsypkowiec w GryfiiNowy kontrakt na remont wyspecjalizowanej jednostki podpisała Morska Stocznia Remontowa Gryfia w Szczecinie. Chodzi o zlecenie belgijskiej grupy DEME. Na remont klasowy przypłynie "Tideway Rollingstone". To drugi należący do DEME tzw. podsypkowiec, który trafi do Gryfii. W ub. roku w szczecińskiej stoczni wyremontowany został "Flintstone".

"Tideway Rollingstone" ma się pojawić w Szczecinie pod koniec czerwca, a w stoczni spędzi ok. 1,5 miesiąca, w tym miesiąc w suchym doku. Oprócz wykonania standardowych prac wymaganych przez klasyfikatora, naprawiane będą zbiorniki balastowe, a system zasypowy zostanie zmodyfikowany. Ponadto w maszynowni przewidziana jest wymiana kilku pomocniczych agregatów oraz rekonstrukcja kotła.

Armator chce zapłacić stoczni za remont blisko dwa miliony euro.

Grupa DEME zajmuje się pogłębianiem i inżynierią morską. Dysponuje jedną z najbardziej uniwersalnych i nowoczesnych flot na świecie. W jej skład wchodzi ok. 300 jednostek, z których ponad 80 stanowią pogłębiarki i inne statki budowlane.

Podsypkowce wykorzystywane są głównie w sektorze offshore. Pomagają w przygotowaniach podłoża pod podmorskie kable lub rurociągi.

DEME ma trzy tego typu jednostki:  "Flintsone", "Seahorse" i "Tideway Rollingstone".  Ta ostatnia została zbudowana w 1979 r. Ma 139 m długości i 32 m szerokości.

Dodajmy, że jest to już czwarte zlecenie DEME dla Gryfii. Stocznia wyremontowała wcześniej także dwie pogłębiarki belgijskiej grupy: "Charlemagne" (w 2012 r.) i "Victor Horta" (w 2013 r.).

(ek)

Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Na zdj.: W zeszłym roku w Gryfii przeszedł remont podsypkowiec "Flintstone".

Źródło: 24kurier.pl

Jest szansa, że Gryfia odzyska pieniądze. Armator z Maroka sprzedaje statek

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: SSR "Gryfia"

Czytaj więcej: Jest szansa, że Gryfia odzyska pieniądze. Armator z Maroka sprzedaje statekKontenerowiec "Maersk Venice", który aresztowała Szczecińska Stocznia Remontowa, wystawiony na sprzedaż. Dzięki temu właściciel jednostki będzie mógł oddać Gryfii pieniądze za remont statku.

Stocznia zatrzymała kontenerowiec w maju, ponieważ armator nie zapłacił jej ponad 200 tysięcy euro. Teraz dojdą do tego jeszcze koszty kilkumiesięcznego postoju w Szczecinie.

Właściciel "Maersk Venice" - armator z Maroka - ma jednak więcej problemów, dlatego chce sprzedać w sumie cztery kontenerowce - w pakiecie za 50 milionów dolarów.

Na razie nie wiadomo, kiedy Gryfia odzyska swoje pieniądze.

 

Źródło: radioszczecin.pl

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SSR „Gryfia” SA zaakceptowało plan połączenia z MSR SA w Świnoujściu.

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: SSR "Gryfia"

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SSR „Gryfia” SA zaakceptowało plan połączenia z MSR SA w...2 września 2013 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA wyraziło zgodę na realizację planu połączenia z Morską Stocznia Remontowa SA w Świnoujściu. Plan zakłada połączenie stoczni poprzez przeniesienie majątku MSR SA na SSR „Gryfia” SA w zamian za akcje, które spółka przejmująca przyzna akcjonariuszom spółki przejmowanej.

Proces analizy procesu połączenia stoczni remontowych Pomorza Zachodniego trwał od października 2012 r. Działania te obejmowały m.in. prace zespołów roboczych integrujących funkcje, procesy i struktury w obu podmiotach, wybór firmy KPMG na audytora badającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2012 obu podmiotów, sporządzenie szczegółowych materiałów analitycznych, wycenę majątku obu spółek, sporządzenie raportów due dilligence, opiniowanie kompletnego planu połączenia przez biegłego sądowego.

Uzgodniony przez zarządy obu spółek plan połączenia stoczni remontowych Pomorza Zachodniego pozytywnie zaopiniowały rady nadzorcze Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. (3 czerwca br.) oraz Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu (4 czerwca br.).  Rady nadzorcze za najbardziej efektywne uznały połączenie poprzez przejęcie MSR S.A.  przez SSR „Gryfia” (w rozumieniu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.). Całość majątku MSR zostanie przeniesiona na MSR „Gryfia”, w zamian za akcje szczecińskiej stoczni, które zostaną wydane dotychczasowym akcjonariuszom MSR według parytetu wymiany określonego w planie połączenia (akcjonariusze SSR „Gryfia” zachowają swoje akcje, natomiast  akcjonariusze MSR za każdą posiadaną obecnie akcję otrzymają 5 nowo wyemitowanych). Zarówno pracownicy MSR jak i SSR będą akcjonariuszami nowej spółki -  ich udział w kapitale wyniesie 12,2%.  12 czerwca 2013 roku plan połączenia ogłoszony został  w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” (Nr 112/2013).

26 lipca br. zarządy MSR SA w Świnoujściu i SSR „GRYFIA” SA otrzymały opinię niezależnego biegłego rewidenta, wyznaczonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie. Opinię sporządzono według stanu na dzień 7 czerwca 2013 r.  Plan połączenia obu stoczni  uznany został za sporządzony poprawnie i rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach. Niezależny biegły rewident uznał, że stosunek wymiany akcji został ustalony należycie a metoda wyceny zastosowana przez zarządy łączących się spółek przy ustalaniu parytetu wymiany akcji jest zasadna. Nie stwierdzono szczególnych trudności związanych z wyceną akcji łączących się spółek.

29 lipca br. w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Krajowego Rejestru Sądowego opublikowane zostały „Pierwsze zawiadomienia o zamiarze połączenia” zgodnie z przyjętym planem.  13 sierpnia br. opublikowane zostało drugie ogłoszenie. Informacje wywieszone zostały również na tablicach ogłoszeń w obu przedsiębiorstwach.
We wtorek 03 września br. plan połączenia spółek będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Morskiej Stoczni Remontowej SA w Świnoujściu.  

**********************************************
Proces analiz i dialogu społecznego, dotyczącego połączenia ww. podmiotów, trwa od października 2012 r. Jesienią ub.r. rozpoczęły prace Zespoły Robocze, w pracę których zaangażowani zostali najlepsi specjaliści różnych szczebli zarządzania, stoczniowcy zarówno ze Szczecina jak i Świnoujścia. W skład tych zespołów wchodziło blisko 50 osób, byli to wieloletni pracownicy obu stoczni. W ramach konsultacji społecznych odbywały się liczne spotkania z pracownikami stoczni i  przedstawicielami związków zawodowych obu spółek - w 2013 r. odbyło się 13 spotkań ze związkami w Gryfii i 16 spotkań ze związkami w MSR. Temat połączenia był również dwukrotnie przedmiotem obrad Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Szczecinie (marzec, maj 2013 r.).
3 czerwca organizacje związkowe działające w SSR „GRYFIA” S.A. poinformowały zarząd stoczni, iż po podpisaniu porozumienia zbiorowego oraz po przeanalizowaniu drugiej części materiałów dot. połączenia obu podmiotów pozytywnie opiniują koncepcję połączenia.

8 sierpnia br. zawarte zostało porozumienie zbiorowe w sprawie gwarancji pracowniczych i związkowych pomiędzy MSR a organizacjami związkowymi działającymi przy Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu. Związki Zawodowe oświadczyły, iż przyjmują do wiadomości przewidywane i konieczne przekształcenia oraz restrukturyzację spółki MSR, oraz zobowiązały się do współpracy w tym zakresie z pracodawcą.