TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Usługi offshore specjalnością Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujsciu

Czytaj więcej: Usługi offshore specjalnością Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w ŚwinoujsciuPrzychody Morskiej Stoczni Remontowej S.A. ze sprzedaży usług offshore były w 2012 roku wyższe, niż dochody z remontów statków.  Kontrakty na budowę konstrukcji umożliwiających gospodarczą eksploatację zasobów morza realizowane są w Świnoujściu od piętnastu lat.

Realizację pierwszego kontraktu offshore rozpoczęto  w Świnoujściu w  maju 1998 roku, a więc dokładnie piętnaście lat temu. Świnoujska stocznia otrzymała wówczas zlecenie na budowę konstrukcji dla platformy wydobywczej STATOIL na polu ASGARD.  

- Realizacja usług offshore stała się specjalnością stoczni remontowej w Świnoujściu – mówi Lesław Hnat, prezes Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu – W 2012 roku udział przychodów z usług przemysłowych w tym segmencie w przychodach netto ze sprzedaży produktów ogółem wyniósł w MSR S.A. 56% i przewyższył przychody z podstawowej dotychczas działalności remontowej.

MSR  S.A. sfinalizowała dotąd 36 kontraktów offshore. Obecnie realizowane są  dwa kolejne - oba na zlecenie norweskiego koncernu AKER Solutions,  jednego zCzytaj więcej: Usługi offshore specjalnością Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujsciue światowych liderów w segmencie konstrukcji offshore i subsea.  Na wrzesień 2013 r. zaplanowano zakończenie kontraktu na budowę konstrukcji podwodnych dla pola ASGARD.  

-  Po piętnastu latach powróciliśmy na to samo pole wydobywcze na Morzu Północnym – mówi Lesław Hnat, prezes MSR S.A. w Świnoujściu.

Zlecenie norweskiego koncernu dotyczy budowy  konstrukcji stalowych, umożliwiające instalowanie urządzeń do podwodnej segregacji  wydobywanego oleju, gazu oraz odpadów. Posegregowane na dnie morza surowce  transportowane są na platformy przeładowcze, na tankowce lub bezpośrednio do terminali  zlokalizowanych na lądzie.  To projekt innowacyjny – w  Świnoujściu nie budowano dotąd tego typu  konstrukcji.

- To dla nas ważny kontrakt. Jego realizacja umocni pozycję naszej stoczni na rynku producentów konstrukcji offshore o podwyższonym poziomie technologicznym – mówi Tomasz Reterski, zastępca Dyrektora Działu Handlowego, odpowiedzialny w świnoujskiej „remontówce” za segment offshore.

Również na zlecenie AKER Solutions od kwietnia 2012 roku montowane są w Świnoujściu elementy  wyposażenia platformy EKOFISK  2/4Z , zlokalizowanej na jednym z największych norweskich pól wydobywczych ropy naftowej i gazu ziemnego na Morzu Północnym. W  MSR wykonywane są konstrukcje ze stali czarnej, nierdzewnej i aluminium oraz elementy urządzeń umożliwiające transport gotowych elementów konstrukcyjnych na pole wydobywcze. Zakończenie tego kontraktu nastąpi w maju 2013.

W marcu 2013 r. MSR S.A. w Świnoujściu przeszła pozytywnie audyty certyfikujące i ponownie uzyskała status kwalifikowanego dostawcy Aker Solutions. Spółka  posiada również certyfikat  firmy Achilles - platformy zrzeszającej największych klientów z branży offshore na rynku norweskim i duńskim (m.in.:  Statoil, Shell, Total, BP).

- Jest to platforma, mająca ułatwić firmom zajmującym się gospodarczą eksploatacją zasobów morza  znalezienie podwykonawców lub  dostawców zweryfikowanych pod kątem posiadanych certyfikatów i możliwości technicznych –  wyjaśnia Tomasz Reterski.

Obecnie prowadzone są negocjacje kolejnych kontraktów offshore.

Stoczniowcy akcjonariuszami Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu

Czytaj więcej: Stoczniowcy akcjonariuszami Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w ŚwinoujściuW Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu zakończono proces nieodpłatnego udostępniania akcji uprawnionym pracownikom. Do odbioru 60.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł miało prawo 698 pracowników stoczni lub ich spadkobiercy. Ostatecznie 50.047 akcji odebrały 544 osoby uprawnione.
Kryteria, w oparciu o które ustalona została lista pracowników Morskiej Stoczni Remontowej uprawnionych do odbioru bezpłatnych akcji spółki, określone zostały w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi stoczni. Stosowne porozumienie podpisano 20 sierpnia 2010 r. Ustalono, że jeden pracownik może otrzymać od 12 (pracownicy o stażu pracy od jednego roku do trzech lat) do 125 akcji (pracownicy, którzy przepracowali w stoczni ponad 24 lata). Do stażu pracy zaliczono łączny czas przepracowany w spółce, przedsiębiorstwie państwowym  i jego poprzedniku.
W dalszym ciągu po odbiór akcji mogą zgłaszać się spadkobiercy zmarłych, uprawnionych pracowników, którzy rozpoczęli do 11.09.2012 r. postępowanie spadkowe. Są oni proszeni o kontakt telefoniczny pod nr 91 321 62 40-49 wew. 261, 320 lub 601 727 574, 609 305 143

Pracownicy przedsiębiorstw państwowych uprawnieni są do otrzymania 15 procent akcji na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.).

Rafał Jesswein
Doradca Prezesa Zarządu MSR S.A.

Lesław Hnat także prezesem Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu

Czytaj więcej: Lesław Hnat także prezesem Stoczni Remontowej S.A. w ŚwinoujściuW piątek 10 sierpnia 2012 r. w Świnoujściu odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu.  
Rada Nadzorcza odwołała z zajmowanego stanowiska Jacka Szafrańskiego – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego  MSR S.A. powierzając mu jednocześnie obowiązki Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Rada Nadzorcza odwołała ze stanowiska Marka Różalskiego – Wiceprezesa Zarządu MSR S.A.
Na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został Lesław Hnat. Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu tworzą obecnie:
1.  Lesław Hnat – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2. Jacek Szafrański – Wiceprezes Zarządu
Lesław Hnat pełni równocześnie funkcję Prezesa Zarządu w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. (Rada Nadzorcza „Gryfii” powołała go na to stanowisko 9 sierpnia 2012 r.)
Lesław HNAT
Od kwietnia 2012 r. Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.  Do jego obowiązków należało m.in. opracowanie i przygotowanie do wdrożenia programu restrukturyzacji Spółki.
Specjalista w zakresie rachunkowości, finansów i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przed rozpoczęciem pracy w SSR „Gryfia” S.A.  pełnił funkcję Prezesa Zarządu ZASTAL S.A. w Zielonej Górze - spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wdrożony przez niego program restrukturyzacji grupy kapitałowej doprowadził do znacznej poprawy wyników finansowych spółki. Wcześniej pracował m.in. w spółkach: RUCH S.A. w Warszawie i Wrocławiu, Fob-Daim Sp. z o.o. w Zawierciu, Fabryka Armatur Głuchołazy S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy i Lubaniu.
Ma 42 lata. Żonaty, ojciec dwójki dzieci

Rafał Jesswein