TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Gryfia znów wystawia działki na sprzedaż. Ogłosiła kolejny przetarg

Czytaj więcej: Gryfia znów wystawia działki na sprzedaż. Ogłosiła kolejny przetarg Morska Stocznia Remontowa Gryfia nie rezygnuje ze sprzedaży terenów w Świnoujściu. Spółka ogłosiła kolejny przetarg i szuka chętnego na ponad 25 hektarów.

Przeciwko temu protestują m.in. związkowcy. Ich zdaniem, to wyprzedaż majątku, bo chodzi o dwie trzecie całego terenu stoczni w Świnoujściu.

Prezes spółki Lesław Hnat uważa jednak, że działki są niepotrzebne, bo nie były i nie będą zagospodarowane. Ponadto co roku trzeba za nie płacić podatek od nieruchomości - prawie pół miliona złotych.

To kolejny przetarg dotyczący sprzedaży tego terenu w Świnoujściu. Poprzednie postępowanie zarząd stoczni unieważnił, ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta, która była zbyt niska. Kwota objęta jest tajemnicą handlową.

Wynik przetargu poznamy za miesiąc.

 

Źródło: radioszczecin.pl

Prom Wawel w doku MSR Gryfia

Czytaj więcej: Prom Wawel w doku MSR GryfiaW największym doku Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. (dok nr 5), został zadokowany prom Wawel, którego właścielem jest Polska Żegluga Bałtycka SA.  Prom kursuje na trasie Świnoujście – Ystad – Świnoujście.

Planowany czas remontu wynosi  12 dni, po czym statek powróci do regularnego serwisu. Zakres prac obejmuje konserwację kadłuba, pomiary wałów i sterów, wymianę uszczelnienia wału śrubowego, remont zaworów oraz prace ślusarskie i pokładowe.

W chwili obecnej linie promowe ze Świnoujścia do Szwecji (Trelleborg, Ystad) obsługuje łącznie 10 jednostek, z czego 4 należą do Polskiej Żeglugi Morskiej, 3 do Euroafrica Linie Żeglugowe, 2 do Polskiej Żeglugi Bałtyckiej i 1 do TT Line.

Stocznia Gryfia ma ambicje aby stać się naturalnym zapleczem remontowym dla wszystkich promów obsługiwanych przez terminal Promowy w Świnoujściu.

M/F Wawel jest pierwszym promem, który powrócił na dok MSR „Gryfia” S.A. po dłuższej przerwie w wykonywaniu remontów tego typu jednostek.

Lodołamacze na wodzie

Czytaj więcej: Lodołamacze na wodzieMorska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. zakończyła operację jednoczesnego wodowania dwóch lodołamaczy, liniowego „Andrzej” i czołowego „Stanisław” budowanych na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zejście nowobudowanych jednostek na wodę odbyło się poprzez ich wydokowanie z pontonu, na którym realizowana była budowa. Operacja ta stanowi zamkniecie kolejnego etapu budowy tych prototypowych jednostek.

Oba statki po wybudowaniu, uzbrojeniu kadłubów oraz pomalowaniu ich części podwodnej tzw. farbą lodową skierowane zostały do nabrzeża stoczniowego gdzie kontynuowany jest końcowy etap prac wyposażeniowych.

Zakończenie prac planowane jest na koniec lutego bieżącego roku.

Victor Horta w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

Czytaj więcej: Victor Horta w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.Do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. na remont dokowy trafił kolejny, już trzeci wysoce specjalistyczny statek należący do belgijskiej grupy DEME. Grupa posiada jedną z najbardziej uniwersalnych i nowoczesnych flot na świecie, składającą się z prawie 300 statków, z których ponad 80 procent stanowią pogłębiarki i inne statki budowlane. Zatrudnia na stałe 3.500 osób i działa na całym świecie poprzez sieć oddziałów, spółek zależnych i agencji. Poprzednie remontowane jednostki w stoczni to Charlemagne, pogłębiarka ( marzec 2012 ), Flintstone, podsypkowiec ( lipiec 2013 ).

Victor Horta to pogłębiarka, której zadaniem jest pobieranie piasku z dna rzek i mórz celem odpowiednio pogłębiania lub budowania portów. Jednostka przechodzi w stoczni pierwszy przegląd pośredni. Koniec prac zaplanowano na ostatni tydzień listopada br.

 

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Czytaj więcej: Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA  wpisana do Krajowego Rejestru SądowegoDecyzją Sądu Rejonowego w Szczecinie w dniu 30 września 2013 r. do Krajowego Rejestru Sądowego wpisana została Morska Stocznia Remontowa „GRYFIA” SA w Szczecinie. Rejestracja w KRS kończy proces połączenia stoczni remontowych Pomorza Zachodniego.

Proces połączenia dwóch spółek trwał od października 2012 r. Uzgodniony przez zarządy obu stoczni plan pozytywnie zaopiniowały rady nadzorcze Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. (3 czerwca br.) oraz Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu (4 czerwca br.).  Rady nadzorcze za najbardziej efektywne uznały połączenie poprzez przejęcie MSR S.A.  przez SSR „Gryfia” (w rozumieniu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.). Całość majątku MSR została przeniesiona na MSR „Gryfia”.  Kapitał zakładowy Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA został podwyższony z 31 mln zł do 51 mln zł w drodze emisji 2.000.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 złotych każda. Akcje Połączeniowe obejmą dotychczasowi akcjonariusze MSR SA w Świnoujściu przy zastosowaniu parytetu wymiany wynoszącym 5 akcji połączonej spółki za każdą akcję MSR SA. Udział pracowników w kapitale nowej spółki wynosi łącznie 12,2%.  

26 lipca br. zarządy MSR SA w Świnoujściu i SSR „GRYFIA” SA otrzymały opinię niezależnego biegłego rewidenta, wyznaczonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie. Opinię sporządzono według stanu na dzień 7 czerwca 2013 r.  Plan połączenia obu stoczni  uznany został za sporządzony poprawnie i rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach. Niezależny biegły rewident uznał, że stosunek wymiany akcji został ustalony należycie a metoda wyceny zastosowana przez zarządy łączących się spółek przy ustalaniu parytetu wymiany akcji jest zasadna. Nie stwierdzono szczególnych trudności związanych z wyceną akcji łączących się spółek.
Na początku września br. zgodę na realizację planu połączenia wyraziły Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA (2 września 2013 r.) i Morskiej Stoczni Remontowej SA w Świnoujściu (3 września 2013 r.)

Spółka z siedzibą w Szczecinie będzie działała pod nazwą Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA.

------------------------------------------------

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA

Kluczowe aktywa nowej stoczni to:    

•    tereny o powierzchni 5,6 ha w Szczecinie oraz 47,4 ha w Świnoujściu (w tym 19,2 ha nieruchomości stoczniowych i 28,2 ha nieruchomości inwestycyjnych)
•    nabrzeża o łącznej długości 1493,7 m. w Szczecinie i 661 m w Świnoujściu
•    sześć doków pływających (o nośności: 17 000 ton, 6 000 ton, 5 500 ton, 4 500 ton, 3 500 ton, 500 ton)
•    trzy pływające doko-pontony (1 460 – 1 550 ton)
•    podnośnik pontonowy o nośności 1 700 ton

MSR „Gryfia” S.A. zatrudnia w Szczecinie i Świnoujściu ponad 800 pracowników. Kapitał własny nowej spółki wynosi 67,9 mln zł, suma bilansowa – 122,8 mln zł. Docelowy poziom przychodów przekroczyć ma 200 mln zł.

Największym akcjonariuszem spółki jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty(80,29% akcji). MARS FIZ zarządzany jest przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Do pracowników należy 12,24% akcji, w posiadaniu Skarbu Państwa pozostaje 7,46% akcji Spółki