Stocznia Remontowa Shipbuilding SA przekazała drugi z serii niszczyciel min ORP Albatros

sie 16, 2022 | Polskie nowości

12 sierpnia br., w stoczni Remontowa Shipbuilding podpisano dokumenty zdawczo-odbiorcze drugiego z serii, nowoczesnego niszczyciela min – okrętu ORP Albatros budowanego dla Polskiej Marynarki Wojennej.

Okręt zbudowany został przez Konsorcjum, w którego skład wchodzą: lider – Stocznia Remontowa Shipbuilding SA należąca do grupy kapitałowej Remontowa Holding SA oraz członkowie – Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA (OBR CTM SA) i PGZ Stocznia Wojenna.

Przekazanie okrętu poprzedzały kilkumiesięczne próby zdawczo-odbiorcze, w trakcie których sprawdzono platformę morską oraz urządzenia i systemy zwalczania zagrożeń minowych. Pomyślne zakończenie prób zdawczo-odbiorczych potwierdziło zdolność okrętu do realizacji jego głównych zadań, do których należą między innymi:

– wykrywanie, identyfikacja i zwalczanie min morskich oraz innych obiektów
i materiałów wybuchowych w akwenach morskich,
– zabezpieczanie morskich szlaków komunikacyjnych,
– prowadzenie działań w obszarach zagrożenia minami,
– ocena środowiska w obszarach podwodnych.

Okręt ORP Albatros jest już drugim z serii niszczycielem min typu 'Kormoran II’. Przed pięcioma laty przekazany został Marynarce Wojennej prototypowy okręt ORP Kormoran. Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas jego eksploatacji, wprowadzono pewne modyfikacje w budowie kolejnych jednostek. Dzięki nim ORP Albatros, jak i następne jednostki są doposażone w nowe urządzenia do weryfikacji akwenów morskich. Został również zmieniony na nowocześniejszy system artyleryjski okrętu.

ORP Albatros wejdzie w skład 13 Dywizjonu Trałowców, który podlega 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

Źródło: Remontowa Shipbuilding SA