Stena Line chce być liderem zrównoważonej żeglugi

maj 14, 2019 | Polskie nowości

Stena Line Kobiety w marynarce zdj

Wspomaganie statków sztuczną inteligencją w celu oszczędzania paliwa, wprowadzenie napędu elektrycznego, znaczne zredukowanie liczby plastikowych opakowań, utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy i żeglugi, zwiększenie liczby kobiet w kadrze zarządzającej. To niektóre z najważniejszych osiągnieć Stena Line 
w 2018 roku w obszarach zrównoważonego rozwoju. 

Armator promowy Stena Line opublikował swój trzeci raport 
„A Sustainable journey” („Zrównoważona podróż”) opisujący inicjatywy, ulepszenia oraz wyzwania operacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju. 
W publikacji pokazane są także wyniki realizacji ambitnych celów, jakie firma zadeklarowała w tym obszarze oraz kluczowe osiągnięcia w 2018 roku. 

– Wielkości i rozmachowi naszego biznesu nieodłącznie towarzyszy odpowiedzialność i dążenie do tego, aby zostać liderem zrównoważonej żeglugi.  W ubiegłym roku wiele osiągnęliśmy łącząc potencjał sztucznej inteligencji 
z know-how naszych doświadczonych pracowników, a także zwiększając zakres elektryfikacji floty. Kontynuowaliśmy działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i załogom, przyłożyliśmy ogromną wagę do zwiększenia różnorodności w działalności operacyjnej. To fascynujący czas dla naszej firmy. Jestem dumny z tego, że Stena Line kształtuje branżę europejskiego transportu morskiego bliskiego zasięgu – powiedział Niclas Mårtensson, dyrektor zarządzający koncernu Stena Line. 

Strategia zrównoważonego rozwoju Stena Line podzielona jest na pięć głównych obszarów nawiązujących bezpośrednio do Globalnych Celów ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo firma założyła i realizuje ambitne cele w każdym z bloków tematycznych, takich jak: Równość i integracja, Dobre zdrowie i jakość życia, Czysta energia, Odpowiedzialna konsumpcja, Życie pod wodą. 

– Zatrudniamy ponad 5500 pracowników, którzy wnoszą ogromny wkład w realizację naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Z dumą obserwuję, że robimy postępy w wielu obszarach, zachowując przy tym bezpieczeństwo i wydajność pracy. Ogromnym wyzwaniem dla naszej branży jest zależność od paliw kopalnianych oraz wzrost emisji dwutlenku węgla związany ze zwiększeniem wolumenu przewozów towarowych. Mamy jeszcze wiele do zrobienia w tym obszarze. Działania związane z wprowadzaniem elektryfikacji transportu morskiego 
są stosunkowo nowe dla naszej branży, ale niezwykle ważne, ponieważ stopniowo przechodzimy 
do operacji niskoemisyjnych – powiedział Erik Lewenhaupt, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Stena Line. 

Kluczowe osiągnięcia Stena Line w obszarach zrównoważonego rozwoju: 

Równość i integracja: 

– Równość płci: Zgodnie z założeniami wdrożonymi w 2018 roku, wprowadzono wizję zero mobbingu oraz zaplanowano wzrost udziału kobiet w kadrze zarządzającej 
do 30%.  

– Poprawa w zakresie zróżnicowania płciowego: W 2018 roku zwiększono udział kobiet wśród kadry zarządzającej z 16% do 19%. 

– Odpowiedzialne partnerstwo: Stena Line podpisała apel organizacji Maritime UK „Women in Maritime Pledge” (Apel kobiet w gospodarce morskiej) oraz długofalową umowę partnerską z EuroPride. 

Dobre zdrowie i jakość życia: 

– Bezpieczeństwo przede wszystkim: Również w 2018 bezpieczeństwo było dla Stena Line jak zawsze kluczowe; stale zmniejszano poziom wypadków z udziałem załogi
i pasażerów oraz zredukowano o 99,8% techniczne przyczyny opóźnień wypłynięć promów. 

– Nagrody w dziedzinie bezpieczeństwa: 9 statków Stena Line zostało wyróżnionych  za nieustające wysiłki na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa poprzez otrzymanie nagrody im. Jones F. Devlina przyznawanej przez Amerykańską Izbę Żeglugi. 

Czysta energia: 

– Zmniejszenie zużycia paliwa dzięki sztucznej inteligencji: W 2018 roku Stena Line wdrożyła technologię sztucznej inteligencji, pilotażowo na statku Stena Scandinavica kursującym na trasie Goteborg-Kilonia (Szwecja-Niemcy). Innowacyjne rozwiązanie pomaga przewidywać zużycie paliwa przez konkretny statek na określonej trasie, wspierając kapitana 
i oficerów podczas planowania rejsu. Projekt odniósł sukces, a rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji po wprowadzeniu do całej floty, pomogą osiągnąć zaplanowaną redukcję zużycia paliwa o 2,5 % na milę morską rocznie. 

– Elektromobilość w żegludze: Stena Line wprowadziła pierwszy napęd hybrydowy, instalując baterie o pojemności 1 MWh na jednostce Stena Jutlandicana na trasie 
z Goteborga do Frederikshavn (Szwecja-Dania).

– Zasilanie z lądu podczas postojów: Dostosowano kolejną, czternastą już jednostkę do zasilania energią elektryczną z lądu podczas postojów w porcie w Oslo. Ogółem 37% floty Stena Line oraz 20% terminali jest dostosowanych do zasilania miejskiego, dzięki czemu zredukowano emisję CO2 o 14000 ton metrycznych rocznie.

Odpowiedzialna konsumpcja: 

– Zmniejszenie zużycia tworzyw sztucznych:  W 2018 roku, realizując założone cele 
w zakresie redukcji użycia jednorazowych plastikowych opakowań, w Stena Line wprowadzono szereg rozwiązań, pozwalających na zmniejszenie zużycia jednorazowych opakowań na pokładzie – na niektórych liniach promowych nawet o 90%.

– Zwiększenie poziomu recyclingu: Kolejnym celem na 2018 był wzrost ilości odpadów poddanych recyclingowi. Zwiększono recycling w portach, a ogółem 77% odpadów jest poddawanych recyclingowi, także w postaci odzysku energii. 

Życie pod wodą: 

– Podwojenie użycia ekologicznych środków czyszczących: Stena Line troszczy się 
o ochronę zasobów morskich. W latach 2017/2018 podwojono zużycie w pełni ekologicznych środków czyszczących w przestrzeniach dla pasażerów oraz 
kuchniach. Ogółem stanowią one ponad 60% wykorzystywanych przez Stena Line  detergentów. 

– Innowacyjne rozwiązania przeciwporostowe: Stena Line testuje nowatorskie rozwiązania antyporostowe takie jak np. przetworniki dźwiękowe, farby na bazie silikonów czy innowacyjny bio-repelent Selektope, wykorzystany do malowania kadłuba nowego statku Stena Estrid w 2018 roku. 

Pełna wersja raportu www.stenaline.com/sustainability

Barbara Wyszyńska