TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Wiecha na głównej hali produkcyjnej Bilfinger Mars Offshore

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Szczecin

Czytaj więcej: Wiecha na głównej hali produkcyjnej Bilfinger Mars OffshoreW poniedziałek w fabryce na Ostrowie Brdowskim zawisła wiecha. Hala Bilfinger Mars Offshore rośnie w oczach. Jest jedną z największych w Polsce.

W nowo budowanych obiektach produkowane będą fundamenty morskich elektrowni wiatrowych. Zatrudnienie w zakładzie znajdzie ok. 500 osób.

Stan budowy

Gotowa jest już stalowa konstrukcja głównej hali. Montowane jest pokrycie dachu i płyty warstwowe na ścianach zewnętrznych. Jeszcze w tym roku wewnątrz hali pojawią się suwnice.

Na dachu trwa montaż blachy trapezowej, wełny mineralnej i papy termozgrzewalnej. Zaawansowanie tych prac wynosi ok. 50%. Jednocześnie montowane są świetliki dachowe oraz płyty warstwowe na ścianach zewnętrznych (zaawansowanie 85%).

Wewnątrz hali rozpoczęto montaż instalacji wentylacji, odwodnienia dachu oraz instalacji elektrycznych. Na budowę dotarły już elementy pierwszych 2 suwnic. Ich montaż wewnątrz hali rozpocznie się jeszcze w grudniu. Będą montowane na wysokości 21 m i 31 m nad ziemią, w tym celu na tej wysokości zamontowano ponad 1000 mb szyn.

W hali malarni trwa montaż konstrukcji stalowej - zamontowano już wszystkie słupy i stęCzytaj więcej: Wiecha na głównej hali produkcyjnej Bilfinger Mars Offshoreżenia poziome, w trakcie montażu są dźwigary dachowe.

W części północnej rozpoczęto przebudowę hali D 305, która jest pozostałością po działającej wcześniej na tym terenie stoczni Gryfia. Wymieniony będzie dach, ściany zewnętrzne oraz zamontowane zostaną nowe instalacje wewnętrzne, a także dobudowany zostanie kompleks socjalny dla załogi.

Po wschodniej stronie wyspy zakończono budowę nowej drogi wewnętrznej, a w południowo-zachodnim obszarze, na którym będą zlokalizowane place składowe, zakończono instalowanie drenów, które umożliwią odwodnienie. W celu konsolidacji gruntu na kolejnych obszarach usypywane są nasypy przeciążające.

W styczniu planowane jest układanie warstw konstrukcyjnych placów składowych z kruszywa łamanego. W tym celu sprowadzane jest statkami kruszywo z kamieniołomów w Norwegii.

Budowa w liczbach:

-10-15 m wynosiła warstwa torfu pomiędzy poziomem terenu a gruntami nośnymi
-ponad 85 000 t kruszywa (piasku) wbudowano w nasypy, by wzmocnić teren
-110 000 t kruszywa będzie sprowadzone z kamieniołomów w Skandynawii
-4 800 żelbetonowych pali zainstalowano w obrębie hal produkcyjnych
-24 m długości mają najdłuższe pale
-90 km długości mają łącznie w sumie wbite pale
-50 cm–1 m grubości mają płyty żelbetowe wewnątrz hali

-17 000 m3 betonu zostało dowiezione i wbudowane
-2 nawy (z możliwością rozbudowania do 3) ma główna hala produkcyjna
-240 m długości i 90 m szerokość ma główna hala produkcyjna
-42 m wysokości (tyle, co 14-piętrowy wieżowiec) ma główna hala produkcyjna
-750 000 m3 ma kubatura całej hali (domek 1-rodzinny – 1 000 m3)
-5 000 t waży cała konstrukcja stalowa nowych hal produkcyjnych
-1 200 t stali zużywanych było miesięcznie do stawiania konstrukcji hali
-2 160 m2 wynosi powierzchnia dachu hali głównej, na którym układana jest blacha trapezowa, wełna mineralna (20 cm) i trzy warstwy papy termozgrzewalnej.
-19 600 m2 płyt warstwowych (paneli) o przeciętnym wymiarze 1x7 m będzie zamontowanych na ścianach hali głównej
-80 t ważą szyny zamontowane na konstrukcji stalowej (do suwnic)
-ponad 2 hektary to powierzchnia, na której znajdować się będzie hala
-30 m x 35 m to powierzchnia największej bramy do hal produkcyjnej
-100 m długości x 30 m szerokości x 30 m wysokości to wymiary hali malarni
-115 m wysokości będzie miała suwnica na terenie fabryki
-1,5 km długości będą miały nowe drogi wewnętrzne
-ok. 150 osób pracuje obecnie na budowie
-ponad 500 000 000 PLN to sumaryczny koszt inwestycji
-123 000 000 PLN dofinansowania dostała inwestycja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (oś priorytetowa - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia)

Zapraszamy do >>Galerii Zdjęć<<

Srebro dla budowy Bilfinger Mars Offshore

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Szczecin

Czytaj więcej: Srebro dla budowy Bilfinger Mars OffshoreInwestycja realizowana przez Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o. – utworzenie zakładu produkcji fundamentów morskich elektrowni wiatrowych zdobyła 2. miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie”.  Doceniono w nim naszą organizację pracy na budowie i dbałość o jej bezpieczeństwo.

Inwestycja została zgłoszona do konkursu przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, wizytującego budowę i przeprowadzającego comiesięczne kontrole. W ocenie brano pod uwagę m.in. opracowanie i realizację planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zagospodarowanie placu budowy, koordynację oraz skuteczność nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp przez wszystkie podmioty działające na budowie. Wypadek ciężki, zbiorowy lub śmiertelny eliminował budowę z udziału w konkursie. W przypadku budowy na Ostrowie Brdowskim szczególnie chwalono opracowanie instrukcji bezpieczeństwa wykonywania robót dla wszystkich prac realizowanych przez wykonawców i podwykonawców oraz jednolity system tablic informujących o strefach niebezpiecznych.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy i Okręgowe Inspektoraty Pracy. Celem konkursu jest propagowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów oraz promocja wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy podczas realizacji inwestycji budowlanych. W efekcie ma to prowadzić do wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w naszym kraju.

 

Bilfinger

Łódź napędzana słońcem

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Szczecin

Czytaj więcej: Łódź napędzana słońcemAkademia Morska w Szczecinie razem ze stocznią w Turcji stworzy łódź wykorzystującą odnawialne źródła energii – z napędem hybrydowym słoneczno– wiatrowo-elektrycznym. Konsorcjum Akademii, Politechniki Warszawskiej i spółki Autocomp Management otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 miliona euro na realizację projektu. Powstanie całkowicie nowy typ lekkiej jednostki hybrydowej - łódź będzie przykładem kierunku rozwoju napędów i kadłubów jachtów tego typu w najbliższych 20 latach.

Projekt „RepSail” - Innowacyjny jacht z hybrydowym napędem zasilanym z odnawialnych źródeł energii o wartości ok. 1 000 000 euro powstanie w ramach programu Era Net Transport (konkurs Era Net Future Travelling). Szczecińska uczelnia stworzy system sterowania i nawigacji, turecka stocznia Milper w Tuzli zbuduje kadłub i napęd, spółka Autocomp Management stworzy układy konwersji i zarządzania energią, natomiast zespół z Politechniki Warszawskiej pracował będzie nad źródłami energii – ekologicznymi akumulatorami.

Kilkunastometrowy jacht dla ok. 6-osobowej załogi zbudowany będzie z nowoczesnych materiałów kompozytowych i napędzany alternatywnie przez odnawialne źródła energii. Kluczowym napędem jachtu będzie siła wiatru działająca na żagle. Tu jest jednak koniec podobieństw do współczesnych żaglówek. Ze względów bezpieczeństwa oraz potrzeby zapewnienia pełnej mobilności w porcie i akwenach, gdzie nie można żeglować i gdzie wskazana jest zerowa emisyjność (np. centra miast) dodatkowym napędem będzie wydajny silnik elektryczny zasilany hybrydowymi ogniwami słonecznymi, turbinami wiatrowymi oraz wirnikowymi układami odzyskującymi energię z fal. Zgromadzona energia będzie przechowywana w  przyjaznych środowisku, elektrycznych ogniwach litowych o wysokim stopniu sprawności.

Układy zasilające w zakresie energii odnawialnej składać się będą m.in. z 6-30 aktywnych paneli słonecznych, po 100 W. By umieścić je na łodzi, górny pokład będzie poszerzony do 10-12 m2. Zapewnią one energię potrzebną zarówno dla napędu, jak i innych elementów jachtu (np. systemów nawigacyjnych). Będą dostosowane do struktury łodzi i odporne na warunki morskie, poza tym będą mogły być eksploatowane bez konserwacji i czyszczenia (dzięki zastosowaniu powłoki tlenku tytanu). Zapewnią energię potrzebną do poruszania się z prędkością 5 węzłów na godzinę (prędkość 1 węzła to ok. 1,8 km/ h) – produkcja energii w takim układzie przy dobrych warunkach słonecznych zajmie ok. 2 godzin do osiągnięcia pełnej pojemności akumulatorów.

Dodatkowo koncepcja budowy jachtu obejmuje odzysk energii z wiatru. By zwiększyć przepływ strugi wiatru będą zastosowane kanały wiatrowe oraz odpowiednie spirale na kadłubie statku. Energia kinetyczna będzie przekształcana w energię elektryczną niezbędną do ładowania akumulatorów. Jacht będzie poruszał się z prędkością 6-7 węzłów na godzinę.

Gromadzenie i zarządzanie energią pochodzącą z odnawialnych źródeł jest istotną kwestią w projekcie. Wybór źródła podczas produkcji i przechowywania energii może poprawić znacząco wydajność całego systemu (będzie to przedmiotem późniejszych badań). Baterie zastosowane do budowy układu magazynowania energii będą zaprojektowane w taki sposób, aby gromadzić energię z minimalnymi stratami. Statki żaglowe są statkami hydrodynamicznie zbilansowanymi - wykorzystują siłę naporu wiatru przy minimalnym oporze wody. By zmniejszyć jej opór, część statku znajdująca się pod wodą będzie miała zaprojektowaną węższą część dziobową.

Akademia Morska w Szczecinie jest odpowiedzialna za zaprojektowanie i budowę systemu nawigacji oraz kontroli o wysokiej wydajności, połączonego z systemem napędowym. W ramach tego zadania zostaną opracowane, zaprojektowane i zbudowane podsystemy:

• nawigacji – oparty na rozwiązaniach wprowadzanych obecnie na świecie tj. elektronicznych mapach nawigacyjnych;

• sterowania – oparty na kontrolerach wbudowanych z rozbudowanymi funkcjami diagnostycznymi dla potrzeb połączenia: źródeł energii, ogniw słonecznych, turbin wiatrowych, turbinki wodnej, układów nadzoru i kontroli;

• układu napędowego - w tym analizę pracy falowników i inwerterów;

• interakcji z użytkownikiem – oparty na panelach dotykowych i sterownikach inteligentnych.

Powstałe komponenty projektowane między innymi przez uznaną na świecie spółkę AutoComp Management obejmujące m.in. system zarządzania energią elektryczną będą zintegrowane w całość w wersji laboratoryjnej i poddane testom, a po etapie weryfikacji nastąpi ich montaż w kadłubie łodzi. Finalny montaż oraz uruchomienie całości i pierwszy rejs odbędą się na Morzu Marmara w 2016 roku.

AM

Druga Edycja Targu Rybnego

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Szczecin

Czytaj więcej: Druga Edycja Targu Rybnego Już 21 grudnia w niedziele od godziny 10:00 - 18:00 w sercu Podzamcza czyli na Rynku Siennym, odbędzie się druga edycja Targu Rybnego. Tym razem organizatorzy skupili się na zaproszeniu większej liczby wystawców z branży rybnej, co przełoży się na bardziej zróżnicowany asortyment ryb morskich, słodkowodnych oraz wszelkiego rodzaju przetworów pochodzenia rybnego. I tym razem nie zabraknie oczywiście występów artystycznych oraz animacji nawiązujących do hanzeatyckiego charakteru miasta. Podczas wydarzenia będzie można skorzystać z szeregu degustacji przetworów rybnych, które mogą idealnie się nadawać, aby wzbogacić wigilijny stół.

Pierwsza edycja Targu Rybnego zakończyła się sukcesem i udowodniła iż to przedsięwzięcie powinno odbywać się jak najczęściej i najlepiej cyklicznie. Organizatorzy zapewniają, że dołożą wszelkich starań aby taką tradycję w Szczecinie przywrócić.

"Zasadność stworzenia w Szczecinie wydarzenia związanego z promocją ryb opiera się na wielu aspektach, wymienić chociażby można: powrót do hanzeatyckiej tradycji miasta(które słynęło w całej Europie z ryb, a już zwłaszcza ze śledzi), ożywienie i rozbudzenie zainteresowania produktami rybnymi wśród odbiorców, edukacja dotycząca zdrowego żywienia, stworzenie identyfikacji kulinarnej miasta (a co za tym idzie – produktu turystycznego). Pragniemy, aby na czas trwania wydarzenia, przemienić Podzamcze w miejsce tętniące życiem oraz odwołujące się do tradycji rybołówstwa." - Arkadiusz Bujas, Organizator.

Jednocześnie inicjatorzy Targu informują iż w dalszym ciągu chęć współpracy i uczestnictwa w Targu Rybnym można zgłaszać za pomocą strony www.podzamcze.org oraz na specjalnie utworzonej stronie na Facebooku https://www.facebook.com/TargRybnySzczecin - gdzie można uzyskać również więcej informacji.

Relacja z pierwszej edycji:

http://podzamcze.org/pl/wideo-relacja-z-powitania-jesieni


http://podzamcze.org/pl/powitanie-jesieni-i-targ-rybny-na-zdjeciach


http://podzamcze.org/pl/targ-rybny-w-liczbach

 

Prezydenci Miast Portowych

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Szczecin

Czytaj więcej: Prezydenci Miast Portowych Koniec wyborów samorządowych, wczoraj odbyła się druga tura głosowania. W czterech największych miastach portowych wyniki przedstawiają się następująco:

Szczecin: Piotr Krzystek wygrał wybory na prezydenta Szczecina, uzyskując 71,93 proc. głosów - podała Miejska Komisja Wyborcza, po podliczeniu głosów ze 100 proc. komisji. Pokonał niezależną kandydatkę Małgorzatę Jacynę-Witt, które zdobyła 28,07 proc. poparcia.

Świnoujście: Urzędujący prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz (SLD) wygrał w pierwszej turze wyborów uzyskując 62,50 proc. głosów.

Gdynia: Wojciech Szczurek w pierwszej turze został wybrany na prezydenta Gdyni. Uzyskał 79,01 proc. głosów. Szczurek, który z wykształcenia jest doktorem nauk prawnych, rządzi Gdynią nieprzerwanie od 1998 roku. W wyborach zdobywa rekordowo wysokie poparcie mieszkańców.

Gdańsk: Kandydat PO Paweł Adamowicz wygrał w drugiej turze wyborów prezydenta Gdańska, zdobywając 59,4 proc. głosów. Jego konkurent, kandydat PiS Andrzej Jaworski dostał 40,6 proc. poparciaCzytaj więcej: Prezydenci Miast Portowych