Stanowisko Zarządu Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia ws. aktualnej sytuacji spółki

sty 14, 2016 | Polskie nowości

1abcmsrgryfiawys

W związku z informacjami na temat sytuacji Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA, które w ostatnim czasie pojawiły się w mediach internetowych, chcielibyśmy przedstawić stanowisko Zarządu na temat bieżącej sytuacji stoczni. 

MSR Gryfia, mimo trudnej sytuacji na rynku i tendencji armatorów do ograniczania wydatków na remonty, radzi sobie dobrze i poprawia wyniki.  Sytuacja finansowa Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA jest stabilna. Wstępne wyniki finansowe wskazują, iż rok 2015 MSR Gryfia zakończyła z przychodami ze sprzedaży na poziomie ponad 183 milionów złotych, co oznacza wzrost w porównaniu do roku 2014 o ponad 20 milionów złotych. Stocznia współpracuje też z właścicielem w realizacji strategii grupy MARS S&O. To wszystko znajduje uznanie w oczach banków i instytucji finansowych, z którymi MSR Gryfia rozwija współpracę. Nie ma więc powodów do obaw o zachowanie płynności finansowej. 

MSR Gryfia nie może narzekać na brak pracy. W stoczniowych dokach remontowane są statki renomowanych armatorów z różnych części Europy i świata. Stocznia bardzo aktywnie pozyskuje zlecenia od nowych klientów, ale również ma grono stałych klientów, którzy od lat remontują tu swoje statki – są to m.in. szczeciński armator – PŻM, Royal Wagneborg z Holandii, NORIENT z Danii, czy niemiecki armator KESS. Dla każdego z tych klientów MSR Gryfia remontowała w ostatnim roku po kilka jednostek. Warto przypomnieć także, iż w IV kwartale 2015 r. MSR Gryfia o ponad 20% przekroczyła planowaną wielkość przychodów z remontów statków. 

Łącznie w ciągu całego roku 2015 MSR Gryfia wyremontowała 231 statków różnego typu. Na uwagę zasługuje fakt, iż przy zachowaniu podobnej liczby remontowanych statków (w porównaniu do 2014 r.), przychody z tego segmentu działalności są wyższe niż rok wcześniej. Oznacza to, że MSR Gryfia wykonuje projekty bardziej skomplikowane i o wyższej wartości. 

Pomimo dotkliwego kryzysu na rynku offshore, wywołanego historycznie niskimi cenami ropy, MSR Gryfia pozyskuje nowe kontrakty również w tym segmencie rynku. W ostatnim czasie stocznia zdobyła dwa interesujące zlecenia. Trzy kontenery offshore, które powstaną w stoczni, będą częścią projektu Ormen Lange / Nyhamna Extension Project, a ich końcowymi odbiorcami będą firmy ABB i SHELL. Z kolei na zlecenie fabryki BMO, MSR Gryfia wykona konstrukcję typu Lower Jack, która trafi na farmę wiatrową Race Bank na Morzu Północnym. Kontrakt ten jest przykładem dobrej współpracy stoczni z sąsiadującą z nią fabryką BMO. Powyższe kontrakty są najlepszym dowodem na to, iż klienci postrzegają stocznię MSR Gryfia jako wiarygodnego partnera biznesowego. 

W ostatnich miesiącach jakość usług oferowanych przez stocznię została doceniona przez klientów i rynek. W sierpniu 2015 r. stocznia uzyskała certyfikat systemu kwalifikowania Achilles, potwierdzającego normy produktów i usług dla przemysłu naftowego. Ponadto, armator Reederei Hermann Buss GmbH &Co. KG, który regularnie współpracuje ze stocznią, przyznał spółce certyfikat Supplier of the Year  potwierdzający wysoką ocenę kompetencji spółki. 

W minionym roku stocznia pozyskała również koncesję na obrót bronią i materiałami wybuchowymi, która otwiera jej możliwość realizacji zleceń na potrzeby Marynarki Wojennej. Jest to ważny krok dla rozwoju stoczni – z racji na jej położenie w pobliżu portu wojennego w Świnoujściu, może stanowić naturalne zaplecze dla remontów okrętów Marynarki Wojennej. 

MSR Gryfia SA 

 

Informacja Zarządu Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia dot. doniesień medialnych o postępowaniu prokuratorskim w sprawie działań w Spółce.