stanowisko: steward-nurse (steward-pielęgniarz)

lip 17, 2019 | Ogłoszenia pracy

stanowisko: steward-nurse (steward-pielęgniarz)

wynagrodzenie: 1.192,00 EUR za 2 tygodnie pracy

od kandydata oczekujemy:

  • udokumentowane uprawnienia pielęgniarza (ki) dyplomowanej lub ratownika medycznego
  • znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej dostatecznym
  • higiena i kultura osobista na odpowiednio wysokim poziomie
  • dyscyplina i uczciwość  w pracy
  • umiejętność pracy w grupie
  • zdolność do pracy fizycznej
  • brak nałogów
  • dyspozycyjność

przybliżona data okrętowania: lipiec 2019r.

szczegóły oferty pracy dostępne w biurze:

Polska Żegluga Bałtycka SA

Sekcja Crewingu

ul. Portowa 41

78-100 Kołobrzeg

tel.: (94) 35 52 185

 

dodatkowe informacje:

– praca w systemie 2 tygodnie/2 tygodnie

– prosimy o przysyłanie aplikacji na adres crewing@polferries.pl w tytule wiadomości wpisując nazwisko-stanowisko

Administratorem danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41. Celem przetwarzania Twoich danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji do pracy u armatora zagranicznego (pośrednictwo pracy) prowadzonego przez administratora danych osobowych oraz przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis prawa w zakresie określonym w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o pracy na morzu, Konwencji o Pracy na Morzu, prawnie uzasadniony interes administratora (zatrudnianie marynarzy) oraz zgoda w zakresie, jaki nie wynika z przepisów prawa. Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji marynarzy lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@polferries.pl.

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie rekrutacji. Jeśli prześlesz nam dodatkowe dane osobowe i dokumenty aplikacyjne, nie wymagane w procesie rekrutacyjnym, będzie to oznaczało, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych. Twoja zgoda jest dobrowolna. Jeśli nie chcesz udzielić takiej zgody prosimy o niezamieszczenie ich w przesłanych dokumentach aplikacyjnych.

 

Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w przyszłych rekrutacjach,zamieść w CV treść poniższej zgody.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A.

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. (Sea Tropid Company Limited i Polferries AB) dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.

  • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko w wybranymi kandydatami